DRIKKEVANNSKILDEN

TØRRLAGT SJØBUNN: Bildet av Gjersjøen, som er tatt tirsdag formiddag ved avkjøringen til Svartskog, viser stor tørrlagt sjøbunn.

– Vannivået er nesten en meter under fylling

Det er usedvanlig lav vannstand i Gjersjøen. Kommunen følger nøye med på utviklingen.

Publisert Sist oppdatert

– Ja, vannivået i Gjersjøen er nesten en meter under fylling. Forrige rekord ble registrert i april 2013. Da var vannivået i Gjersjøen lavere enn i dag, bekrefter Shima Bagherian i Nordre Follo kommune.

Hun forklarer at den lave vannstanden er resultatet av lite nedbør og fordamping.

– Vannstanden i Gjersjøen er som regel lavest på sensommeren, før høstregnet kommer, og mot slutten av vinteren, sier Bagherian.

Justeres med ventil

Kommunen følger nøye med på vannstanden i Gjersjøen.

– Vannstanden i Gjersjøen reguleres gjennom en ventil i demningen ved Gjersjø bru. Ventilen justeres slik at vannstanden i innsjøen ikke synker under et visst nivå for å unngå problemer med inntaket til vannverket. Samtidig må det sikres en minimumsvannføring av hensyn til fisk i Gjersjøelva, sier Bagherian.

Mindre fosfortilførsler

– Vannkvaliteten blir ikke så mye påvirket av lav vannstand, sier Anita Borge, vannområdelederen i PURA.

Sistnevnte overvåker vannkvaliteten i Gjersjøen, Bunnefjorden og Årungen på vegne av eierkommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden.

– Det har vært en veldig tørr sommer og spesiell sensommer. Dette har ført til mindre tilførsler av ulike partikler og leire gjennom bekkene. Som følge av dette har det også ført til mindre tilførsel av fosfor, noe som er positivt, men det kan bli ekstra ille i 2022, så lav vannstand handler om naturlige prosesser og hvordan næringsstoffene lagres, sier Borge.

Det er ingen algeoppblomstring i Gjersjøen for tiden og vannsituasjonen er helt normal, ifølge henne.

Økte strømpriser

De siste ukene kunne du lese i riksmedia at strømprisene vil nå øke kraftig. Med dagens prisutsikter kan en vanlig husholdning risikere å betale flere tusen kroner ekstra for strømmen i vintermånedene, ifølge analytikere.

Lav vannstand i kraftmagasinene flere steder i landet har drevet strømprisen i været. I tørre perioder som vi er inne i nå, påvirkes også kraftprisen i større grad av kraftutveksling enn i våte år.

I uke 35 var magasinene i snitt 65,6 prosent fylt. De siste 20 årene er medianen på denne tiden på året en fyllingsgrad på 81,2 prosent, ifølge NVE.

Powered by Labrador CMS