Kommunesammenslåing om 89 dager

EIENDOM I OPPEGÅRD: Virksomhet Eiendom i Oppegård kommune er i dag lokalisert i første etasje i Kolbotnveien 22 på Kolbotn.

Skal flytte fra Kolbotn til Langhus

Eiendomsavdelingene i Oppegård og Ski skal samlokaliseres. De nye lokalene på Langhus har oppgraderingsbehov på fem millioner kroner. I tillegg kommer leiekostnadene på tre millioner kroner per år.

Publisert

Samlokalisering av fagmiljøene i Ski og Oppegård var tirsdag forrige uke en sak i Fellesnemnda. Sistnevnte samordner Oppegård og Ski kommuner frem til et nytt felles kommunestyre er på plass.

I forbindelse med kommunesammenslåingen skal eiendomsavdelingene i Oppegård og Ski samlokaliseres.

Virksomhet Eiendom i Oppegård er i dag i hovedsak lokalisert i Kolbotnveien 22 som kommunen leier, mens en tisvarende virksomhet i Ski har flyttet ut av sine lokaler i Westgaarden og har midlertidig plassering i flere bygg.

 

EIENDOM I OPPEGÅRD: Virksomhet Eiendom i Oppegård kommune er i dag lokalisert i første etasje i Kolbotnveien 22 på Kolbotn.

Prosjektrådmann i Nordre Follo kommune, Gro Herheim, skriver i saksfremlegget at Nordre Follo kommune ikke disponerer lokaler som gjør det mulig å samlokalisere disse to virksomhetene på en hensiktsmessig måte.

Les også: Dette er planen for miljøstasjonen

Fant det beste tilbudet på Langhus

MÅ OPPGRADERES TIL FEM MILLIONER: Atlas Copcos hovedkontor ligger i Berghagan 7 på Langhus i Ski. Det er estimert et oppgraderingsbehov i lokalene på om lag fem millioner kroner.

Ifølge Herheim er det gjort et søk etter rimelige lokaler midt i den nye kommunen for å unngå flere lokale baser for daglig oppmøte, og "det beste tilbudet som foreligger er samlokalisering i Atlas Copco-bygget i Berghagan 7 på Langhus.

"Tilbudt leiepris vurderes som fordelaktig, og det vil være mulig å utvide leieforholdet dersom det skulle bli behov for å lokalisere flere virksomheter her", skriver prosjektrådmannen i saksfremlegget.

Videre står det at leietilbudet er totalt på 3 millioner kroner per år inkludert felleskostnader. Leieavtalens lengde er på fem år med opsjon på fem år.

Det er også estimert et oppgraderingsbehov i lokalene på om lag fem millioner kroner.

KAN LEIES FOR 3 MILLIONER PER ÅR: Atlas Copcos hovedkontor ligger på Berghagan 7 på Langhus i Ski.
KAN LEIES FOR 3 MILLIONER PER ÅR: Atlas Copcos hovedkontor ligger på Berghagan 7 på Langhus i Ski.

 

Les også: Kommunen ble felt for brudd på regelverket

Slik kan dette finansieres

Prosjektrådmannen skriver videre at Berghagan kan finansieres ved fremleie av Kolbotnveien 22 (benyttes av Eiendom i Oppegård i dag), utleie av Norbyveien 23 i Ski (disponeres midlertidig av Eiendom i Ski i dag), utleie av Åsenveien 4 i Ski (er i kommunalt eie, men ikke utleid i dag) samt bortfall av dagens leiekostnader for snekkerverksted og garasje på driftsstasjonen i Oppegård.

Dette vil i hovedsak dekke hele finansieringsbehovet, ifølge Herheim. I tillegg kan utleie av mindre lokaler i kommunal eiendomsmasse som ikke benyttes av andre tjenester vurderes. 

Les også: Slik blir vintervedlikeholdet i Oppegård i år

KAN BLI FLYTTET HIT: Den kommunaltekniske virksomheten i Ski kommune heter Kommunalteknikk og holder til på Drømtorp driftsentral i Teglveien 18A.

To ytterligere lokaliseringer

Fellesnemnda har tidligere vedtatt lokalisering av virksomheten Kommunale utleieboliger blir i Westgaarden i Ski sentrum.

Når det gjelder virksomhetene Vei og park og Vann og avløp i Oppegård, skal de flytte fra Sofiemyrveien 8 og samlokaliseres med de tilsvarende virksomhetene i Ski kommune.

Det vurderes nå flere alternativer for helt eller delvis samlokalisering av disse. Både Drømtorp og andre lokasjoner vil bli vurdert i denne sammenhengen, ifølge prosjektrådmannen.

Samtidig påpeker hun at Drømtorp driftssentral i Teglveien 18A har behov for betydelig kapasitet innen lager, verksted, garasjer, garderober med mye mer, og krever derfor mye areal.

Les mer om saken i Oppegård Avis neste uke.

Les også: UTE Oppegård ut fra Oppegård

Powered by Labrador CMS