Utbygging av Kolbotn

ØNSKER UTVIKLING NORD I NORDRE FOLLO: Hilde Widerberg, kommunestyrerepresentant for Nordre Follo Senterparti, ønsker utvikling nord i kommunen langs Skiveien, fra Circle K til kommunegrensen.

Utvikling? – La meg ta deg med til byen min!

"En av mine ambisjoner for det neste halvåret i lokalpolitikken vil være å prøve å styre noe av utviklingen fra Circle K på Kolbotn langs Skiveien mot kommunegrensen til Oslo (b-byen min). Skiveien trenger det!" skriver Hilde Widerberg, kommunestyrerepresentant for Nordre Follo Senterparti, i sitt leserinnlegg.

Publisert

Mitt første halvår som folkevalgt i Nordre Follo kommune er vel overstått. Denne våren har jeg som kommunestyrerepresentant for Senterpartiet fått bidra til at «utviklingen» rundt Kolbotnvannet bremses opp litt.

Dette er det vi har vedtatt:

  • «Arbeidet med områderegulering for Nedre Ekornrud videreføres ikke før prioriteringene av områderereguleringene gjøres i forbindelse med behovsplanene»  (kommunestyret 15. april 2020, sak 35/20).
  • «Eiendommen Solbråtanveien 6 bevares som park og selges ikke.
  • Eiendommen Solbråtanveien 8 selges ikke.
  • Eiendommene i Theodor Hansens vei 6B og 8A selges ikke.
  • Områdene BT3 og BT4 i Kolbotn sentrum selges ikke i denne omgang, og rådmannen bes om å fremme en felles detaljregulering for BT3 og BT4 der Generasjonsparken får formål park og resten utbyggingsområde. Eiendommen Theodor Hansens vei 8 A ligger på en karakteristisk høyde over Veslebukta og huset representerer den historiske bebyggelsen i Kolbotn sentrum. Det skal vurderes hvordan natur- og kulturverdier kan ivaretas ved å bevare høydens utforming og om selve huset kan bevares og brukes til tjenesteyting (for eksempel servering), (kommunestyret 17. juni 2020, sak 101/20).

At vi som utgjør flertallet i Nordre Follos kommunestyre på denne måten har bremset «utviklingen» rundt Kolbotnvannet noe, betyr imidlertid ikke at vi fortjener merkelapper som «tafatte og handlingslammete og lever i en eller form for Flower Power tilværelse», for å sitere Tønnes Steenersen (Nordre Follo Frp).

Jeg for min del er i hvert fall ikke spesielt bakstreversk. Jeg er stort sett en tilhenger av både samfunnsutvikling og stedsutvikling. Retningen på utviklingen er imidlertid viktig for meg.

Etter min mening bør utviklingen ta hensyn til innbyggerne på stedet, og ikke først og fremst foregå på utbyggernes premisser.

Som Halvor Stormoen (Nordre Follo Høyre) har sagt: «Den norske samfunnskulturen er fortsatt basert på at "å bygge er noe vi gjør der det ikke er bygget før", men slik er det jo ikke lenger. Det bor noen der allerede. De forventes visst å skulle sette livet på vent i flere år, med støy, støv og stengte turstier m.m, for at nye borgere i de Nye områdene skal få det bra».

I dette er jeg fullstendig enig med Stormoen. Den som skal bygge ut områder sentralt på Kolbotn, må skjønne at Kolbotn ikke er et sted langt uti ville vesten. Eksempelvis er det ikke akseptabelt at utbyggere ødelegger sentrale turveier ved å fylle disse med grov pukk, slik det er gjort ved Ekornrud/Solbråtan.

Stedsutvikling kan altså være noe positivt, vel å merke dersom den er hensynsfull, gjennomtenkt og styrt i riktig retning. Den styringen er det vi folkevalgte som skal gjøre. Så for å være litt konstruktiv og utviklingsorientert i sommervarmen, vil jeg benytte anledningen til å peke på et område på Kolbotn som burde utvikles mer. For det finnes faktisk områder i Nordre Follo som trenger litt utvikling, til og med på sentrale Kolbotn.

Så, som det heter i sangen: «Eyh la meg ta deg med til byen min, b-byen min, b-b … Eyh la meg ta deg med til ah.. ta-ta deg med til Oslo… Eyh la meg ta deg med til byen min, b-byen min, b-b … Eyh la meg ta deg med til ah.. ta-ta deg med til Oslo» (Karpe).

Møt opp på Circle K på Kolbotn, så går vi, vi går langs Skiveien, nordover! Her, langs Skiveien, fra Circle K på Kolbotn til Trygve Strømbergs vei i Oslo (b-byen min), her er det mildt sagt et digert potensial for utvikling og utbygging. Det er fullt av fjellknauser med skog på her, som ingen bruker til noe! Og så sentralt det er! Det er kort vei sørover til Kolbotn stasjon. Samtidig er det svært kort vei nordover til bussholdeplassen Trygve Strømbergs vei i Oslo, hvor bussen går hvert femte minutt til og fra Oslo sentrum i rushtiden.

En av mine ambisjoner for det neste halvåret i lokalpolitikken vil derfor være å prøve å styre noe av utviklingen hit, fra Circle K på Kolbotn langs Skiveien mot kommunegrensen til Oslo (b-byen min). Skiveien trenger det!

Powered by Labrador CMS