VARIG RASERING: Bildet viser deler av Skogsåsen, med varig rasering av et vakkert turområde. Turstien gikk like foran fotografen.
VARIG RASERING: Bildet viser deler av Skogsåsen, med varig rasering av et vakkert turområde. Turstien gikk like foran fotografen.

Redd skogen – fra politikerne!

Oppegård har lenge vært styrt av politikere som ser liten verdi i å bevare naturen.

Publisert

Det er god grunn til å spørre seg hvem politikerne tjener, eiendomsspekulantene eller befolkningen? Politikeres «festtaler» er fulle av omtanke for naturen, «grønt skifte» og annen fyllkalk. Deres tale er «grønn», men deres praktiske handlinger er ofte stikk motsatt.

Gjennom storstilt utbygging raserer de naturen, for evig og alltid.

Les også: Se hvordan det blir på Skogsåsen!

Advarte mot utbygging

UKENS DEBATTINNLEGG: Arno Mong Daastøl (62) fra Solbråtan er medlem av Naturvernforbundet Oppegård.
UKENS DEBATTINNLEGG: Arno Mong Daastøl (62) fra Solbråtan er medlem av Naturvernforbundet Oppegård.

«Det er vesentlig å bevare hundremeterskogene i kommunen og sørge for grønne årer og tilgjengelighet til natur og friluftsområder i og utenfor kommunen», står det i kommuneplanen for Oppegård 2011-2022.

Og kommunens utreding i planbeskrivelsen for Skogsåsen lyder slik: «Området fremstår som en grønn lunge i nærhet til tettsteder» og «Skogsåsen er en viktig trekkorridor for viltet mellom øst og vest». De advarte også mot utbygging: «Barriereeffekter vil kunne bryte hjorteviltvandringer på landsskapsnivå».

Raserte vakre Skogsåsen

Men i praksis gjør politikerne det motsatte av hva de sier. Både kommuneplanen og planrapporten ble åpenbart glemt, og raseringen gikk fram med ekstrem brutalitet. Den vakre Skogsåsen er rasert. Den var både en hundremeterskog og en grønn åre, som var viktig for lokalbefolkningen og dyrelivet.

For å perfeksjonere verket, gjorde de det midt i hekketiden, i april 2017. Til sjøs gjelder verneregler i hekketiden, men i skogen er visst alt lov?

Når det gjelder praktiske forhold som betyr mest for befolkningen – da er det som om lite har blitt forstått siden 1970. Politikere turer fram på gammelt vis, og hyller vekst, befolkningsvekst og urbanisering - som om dette skulle være ubestridelige goder.

Lever et usikkert liv

Nå står nedre Ekornrud for tur, etter at kommunen i flere tiår har forsøplet området med flere fyllplasser. Rikåsen lever også et usikkert liv: Med sin fantastiske utsikt sikler nok eiendomsspekulantene etter denne perlen.

Også Ski kommune, har i flere tiår bygget ned enorme områder i marka nær Oppegård, sist med Taraldrud - nær 1000 mål innenfor markagrensa, vedtatt av Stortinget i lovs form. Gjelder ikke Loven for det offentlige? Listen over grov miljøkriminalitet er lang, og både kommuner og Storting er synderne.

Les også: Naboprotest mot utbyggingsplaner på Rikeåsen

Og det skal bli verre...

En nylig artikkel med intervju av ordførerne Sjøvold (H) og Opdan (Ap) hadde følgende overskrift «Nordre Follo vil få 9.000 nye boliger frem til 2030, men ordførerne ønsker seg mer» (bygg.no, mai 2018). I Oppegård Avis: «Tar man med planer man vet kommer, er man oppe i over fjorten tusen» (1. juni, 2018).

Med dagens boligpriser gir dette en sannsynlig salgsverdi på over 100 milliarder kroner.

Og så kan vi plusse på Ås, som har planer om 6.100 nye boliger (ØB, 12. september). Intet under at utbyggere og spekulanter sikler – og presser på... Men denne vekstmanien skaper få arbeidsplasser for våre egne, fordi EØS avtalen har tillatt utkonkurrering av norske bygningsarbeidere.

Men verden stopper jo heller ikke i 2030. Om nåværende politikk fortsetter, vil enda mer natur ødelegges. Jeg spør derfor konkret, hvilke områder skal ofres etter 2030. Og skal vekstmanien noen gang stoppe?

Les også: Gir ikke opp kampen for skogen

Bli med på protestbølgen

Men det er håp – i befolkningen. I høst har begeret flytt over for mange, og protestene mot urbaniseringen av Oppegård har strømmet på. Sinnet i befolkningen er stor og bred.

Også Oppegård historielag tok nylig bladet fra munnen. De spør nærmest om politikerne tjener folket eller utbyggerne: «Det ser ut til at eiendomsutviklere og meglere har fått et godt tak om kommunen», skriver lederen i medlemsbladet.

Les også: – Vi vil vekke politikerne

Dolker innbyggerne i ryggen

Prisen for vekst er evig tap av livsviktig jord, skog og rekreasjonsområder. Faktum er at innbyggerne fratas livgivende natur, og får farlig trafikk og støy i bytte.

Personlig helse og lykke, er mye avhengig av boomgivelsene - som nettopp blir ødelagt av veksten. Veksten gir oss altså varig lavere livskvalitet.

Vinnerne er mammon, eiendomsspekulantene. Taperne er befolkningen.

Dette gir god grunn for å hevde at politikerne med sin utbyggingsmani dolker innbyggerne i ryggen, i praksis. Samtidig hyller de grønne verdier. Slik blir befolkningen lurt, enn så lenge. Godt valg i 2019.

Om forfatteren av innlegget: Arno Mong Daastøl (62), bosatt på Solbråtan, er vokst opp ved foten av Grønliåsen (Prinsdalsbråten). Medlem av Fremtiden i være hender fra 1970-tallet, satt i studenttinget rundt 1990 for den største gruppen, Grønt Gras, forespurt som Oslos stortingskandidat av de Grønne i 1993. Samfunnsøkonom med tysk dr.gr. i nasjonaløkonomi (+ Cand.Oecon. & Cand.Mag), tidligere leder av historielaget i Oppegård. Dr. avh. på mental kapital og økonomisk najonalisme.

Les også: – Urettferdig kritikk av våre politikere!

Powered by Labrador CMS