DEL AV NEDRE EKORNRUD FORESLÅS SOLGT: Kommunen foreslår å omregulere deler av eiendommen Nedre Ekornrud til boligformål. Området ligger mellom Myrvoll og sørenden av Kolbotnvannet. Foto: Yana Stubberudlien

Skal prioritere nye utbyggingsområder

I desember skal kommunen behandle saken om prioritering av de nye utbyggingsområdene sett i sammenheng med den pågående saken om de nye skolekretsgrensene.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av juni vedtok kommunestyret at i løpet av høsten 2020 skulle rådmannen utarbeide en sak om prioritering av utbyggingsområder sett i sammenheng med sak om skoletilhørighet (forslaget om endringene av skolekretsgrensene) og kapasitet på teknisk og sosial infrastruktur.

Arbeidet med saken er satt i gang. Går alt etter planen, ifølge administrasjonen, skal saken legges frem til politisk behandling i desember i år (i siste møtereferat før jul).

Oppegård Avis har skrevet at høringsfristen i saken om skolekretsgrensene er satt til mandag 30. november.

Kolbotn sentrum, Sønsterudveien og Fløysbonn

I forkant av dette skal fremtidig utbygging i tidligere Oppegård drøftes i utvalget for areal, klima og byggesak i Nordre Follo.

Tirsdag 3. november skal det nemlig holdes et utvalgsmøte hvor temaet skal være "Områdeplaner og revisjon. Utbygging i Kolbotn sentrum, Sønsterudveien og Fløysbonn".

Saken om hvilke utbyggingsområder skal prioriteres i tiden fremover, skal behandles politisk i desember i år. Dette er i påvente av Behovsplan 2.0 og Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP), som skal legges frem til politisk behandling våren 2021 i utvalgene og i juni 2021 i kommunestyret.

Les også: Skolekretskabalen

Avventer vedtaket i juni 2021

Oppegård Avis har tidligere skrevet at alle de barnehagene og skolene som ikke har vært nevnt under «Behovsplan - versjon 1.0», vil bli tatt med i det videre arbeidet med Behovsplan 2.0, som er den nye versjonen av den første behovsplanen.

Behovsplan 2.0 og LDIP skal til slutt behandles i kommunestyret i juni 2021.

Rådmannen påpeker at avklaring av prinsipper for prioritering av utbyggingsområder, samt vedtak av LDIP og Behovsplan 2.0, vil kunne ha betydning for salgstidspunktet for enkelte eiendommer.

Må selge for over én milliard i 2021-2023

Kommunestyret har tidligere fattet vedtak om de skal selge kommunale eiendommer (anleggsmidler/eiendommer/tomter) for til sammen 997,2 millioner kroner i perioden 2020-2023, men i slutten av juni 2020 ble det vedtatt å øke det totale salgsbeløpet til over en milliard kroner (1.183 millioner kroner ) i den samme perioden 2020-2023, hvorav budsjetterte krav for 2020 ble redusert fra 227,7 til bare 12 millioner kroner. Salgsbeløpet ble redusert i juni i år etter at salget av blant annet rådhuskvartalet og Generasjonsparken hadde blitt utsatt.

Årets budsjett på 12 millioner kroner har kommunen klart allerede, og dette har de klart ved å selge eiendommene kun i tidligere Oppegård kommune for rundt 22,7 millioner kroner (hvis vi tar vi utgangspunkt i at Brostubben 7 blir solgt for 5 millioner kroner) hittil i 2020.

Det betyr at i løpet av de kommende tre årene (2021-2023) må kommunen selge kommunale eiendommer for over én milliard kroner (1 160 300 000 millioner kroner), det vil si cirka 390 millioner kroner per år.

Les også: Sjekk hvilke eiendommer anbefales solgt i tidligere Oppegård

Skal behandles i morgen

I morgen, torsdag 15. oktober skal formannskapet ta stilling om hvilke kommunale eiendommer skal selges i den nærmeste tiden. Det endelige vedtaket skal fattes i kommunestyret torsdag 22. oktober.

I tillegg til en oversikt på over 20 eiendommer i tidligere Oppegård, som har salgsvedtak fra tidligere, har kommunen laget en oversikt over syv eiendommer i tidligere Oppegård og 23 eiendommer i tidligere Ski kommune som skal vurderes solgt.

– Når det gjelder de andre eiendommene i Oppegård som allerede har vedtak om salg, krever det større forberedelser, og det er ikke sannsynlig at eiendommene blir lagt ut for salg i år, forklarte leder grunneierteamet i virksomheten Eiendom og bydrift i Nordre Follo kommune, Zorica Gavric.

Rådmann Jane Short Aurlien påpeker i saksdokumentene at de færreste eiendommene på denne listen vil bli klare for salg innen kort tid. Salgsverdien for de totalt 30 eiendommene er ikke estimert i den konkrete saken. Rådmannen skriver videre at et vedtak i den aktuelle saken og strategi- og handlingsplanen for 2021-2024, som skal vedtas i desember, vil gi et bedre grunnlag for å vurdere budsjetterte inntekter (salgsbeløpene for hvert år) i perioden.

Disse foreslås solgt i første omgang

DEL AV NEDRE EKORNRUD FORESLÅS SOLGT: Kommunen foreslår å omregulere det blå feltet av eiendommen Nedre Ekornrud til boligformål. Den gule markeringen viser hele planområdet. Innenfor planområdet vil arealene reguleres til ulike formål, herunder grønnstruktur, veiareal med mer, ifølge Zorica Gavric i Nordre Follo kommune. Kilde: Nordre Follo kommune

Hele 7 av de totalt 30 eiendommene på den nye salgslisten til kommunen har adresser i tidligere Oppegård. Disse er:

  1. Deler av eiendommen Nedre Ekornrud, Haukeliveien 49 (20.000 kvadratmeter i areal, uregulert, se det blå feltet på kartet) anbefales å selge. Kommunen foreslår å omregulere en del av eiendommen (kommunens steinfylling i dag) til boligformål. Se forklaringen i bildeteksten på siden. Tidligere forventet kommunen å legge denne eiendommen for salg i 2022.

2. Sætreskogveien 1, 2, 6 og 10 i Oppegård (områder rundt Oppegårdsenteret og vest for Oppegård Vel (6.000 kvadratmeter i areal, regulert til boligbebyggelse og kombinert formål bolig/forretning/kontor). Tidligere forventet kommunen å legge den for salg i 2023. Nå anbefaler rådmannen at den del av eiendommene som, etter vedtak av områderegulering for Oppegård lokalsenter, er regulert til bebyggelsesformål vedtas for salg.

3. Bakkeveien 1 (områder S2 og S3 øst for Myrvoll stasjon) (9.500 kvadratmeter i areal, kun deler regulert til bebyggelsesformål uten veiareal). Tidligere forventet kommunen å legge den for salg i 2022. Rådmannen anbefaler at den delen av eiendommene som er regulert til bebyggelsesformål vedtas for salg.

FRA KOLBOTN BIL TIL BOLIGER: Det har tidligere blitt foreslått å erstatte Sønsterudveien 26 (Kolbotn Bil) og Holbergs vei 2 med flere blokker på fire etasjer samt ni treetasjes hus langs Henriksvei. Kommunens tidligere vedtak om at tomten skal ha rekkehus/townhouse ble det ikke tatt hensyn til ved siste forslag fra mars i år.

4. Skiveien 71 foran Kiwi Kolbotn (1.800 kvadratmeter i areal, regulering under planlegging). Tidligere forventet kommunen å legge den for salg i 2023. En del av den pågående detaljreguleringen for Sønsterudveien 2 (utbyggingsprosjektet i regi av Foss & Co, som har undertegnet en rammeavtale med kommunen når det gjelder bistand ved kjøp og salg av eiendommer). Rådmannen anbefaler å selge eiendommen. Hun påpeker at den vil være sentral for å få til en god arealutvikling av området.

5. Holbergs vei 2, syd for Kolbotn Bil i Sønsterudveien 26 (2.065 kvadratmeter i areal, regulert til offentlig bygg/barnehage). Tidligere forventet kommunen å legge den for salg i 2023.

6. Sofiemyrveien 16 på Fløysbonn, OMA-bygget (1.127 kvadratmeter i areal, regulert til kombinert formål). Rådmannen anbefaler at eiendommen beholdes av kommunen av strategiske hensyn, med sikte på eventuell transformasjon i fremtiden.

7. Ødegård skog, området BT2 (44.000 kvadratmeter i areal, uregulert formål).

ANBEFALES FOR SALG: Rådmannen anbefaler at den del av eiendommen som er avsatt til bebyggelsesformål i kommuneplanen skal selges.
Powered by Labrador CMS