SKAL STÅ FERDIG OM ETT ÅR: Når den nye barneskolen på Kolbotn står ferdig om ett år (red. anm.: etter høstferien 2021, en gang mellom uke 41 og 47), vil over halvparten av skolekapasiteten være ledig (429 av de totalt 784 elevplassene skal være ledige). Selv med de foreslåtte skolekretsendringene og med kun beregning av plankapasiteten (det vil si 90 prosent av den totale kapasiteten) på Kolbotn skole, vil over halvparten av skolekapasiteten (364 elevplasser) være ledig. Foto: Sigbjørn Vedeld.

Skolekretskabalen

Hva skjer med elevtallet på Ingieråsen skole når elevtallet på Kolbotn skole vil øke fra dagens 355 til over 700 elever hvorav over 360 elever skal flyttes fra andre skolekretser enn Kolbotn? Hvor mange år vil det ta å fylle opp Kolbotn skole?

Publisert Sist oppdatert

Det foreslås ingen skolekretsjusteringer knyttet til ungdomsskolene i kommunen. I sitt reviderte forslag for skolekretsjusteringene knyttet til barneskolene skriver kommunen at ungdomsskolekretsene skal revideres våren 2021, i forbindelse med den nye behovsplanen (LDIP/Behovsplan 2.0).

Selv om ungdomsskolekretsene ikke er en del av det aktuelle forslaget, er det ingen tvil om at flere ungdomsskoler, og særlig Ingieråsen skole, kommer til å bli direkte påvirket av disse planene.

Oppegård Avis har sett litt nærmere på konsekvensene for alle de berørte skolene.

Les også: Slik kan ungdomsskolene bli rammet av skolekrets-forslaget

364 til 386 ledige elevplasser på Kolbotn skole

Det eventuelle vedtaket rammer hovedsakelig elever på dagens barneskoler på Tårnåsen, Sofiemyr og Vassbonn, men om ett år har kommunen planlagt å se på mulighetene til å kunne utvide skolekretsgrensen til Kolbotn skole ytterligere.

– Målet er å fylle opp Kolbotn skole, sa kommunalsjefen Sten Tore Svennes til Oppegård Avis forrige uke.

Når den nye skolen på Kolbotn står ferdig om ett år (red. anm.: etter høstferien 2021, en gang mellom uke 41 og 47), vil over halvparten av skolekapasiteten være ledig (429 av de totalt 784 elevplassene skal være ledige).

Selv med de foreslåtte skolekretsendringene og med kun beregning av plankapasiteten (det vil si 90 prosent av den totale kapasiteten) på Kolbotn skole, vil over halvparten av skolekapasiteten (364 elevplasser) være ledig.

Blir skolekretsgrensene ikke endret, vil det være 386 ledige elevplasser (plankapasitet) på Kolbotn om ett år.

Vil ta 12 til 18 år

Kommunalsjefen påpekte forrige uke at årlig vil 20 til 30 førsteklassinger begynne på Kolbotn skole i stedet for Sofiemyr, Vassbonn og Tårnåsen skoler dersom rådmannens forslag til skolekretsgrenser blir vedtatt.

Det sistnevnte betyr at kommunen trenger 12 til 18 år for å kunne fylle opp de 364 ledige plassene på Kolbotn skole med elevene fra de foreslåtte områdene på Sofiemyr og Tårnåsen.

Det betyr også at det ikke vil være nok med fraflytting av elevene fra Tårnåsen og Sofiemyr. Flere andre områder må innlemmes i Kolbotn skolekrets for å oppnå målet om å fylle opp Kolbotn skole med 364 elever.

Skogsåsen og Trelasttomta i neste trinn?

Samtidig er kommunen opptatt av at elevene i de berørte områdene har under fire kilometers skolevei, som er avstandskravet for skoleskyss.

Det sistnevnte kan også føre til at Skogsåsen og Trelasttomta (red. anm.: disse boligområdene er en del av Sofiemyr skolekrets i dag) kan bli innlemmet i Kolbotn skolekrets neste gang behovsplanen revideres.

– Alle mulighetene vil bli vurdert om ett år når vi skal jobbe med Behovsplan 2.0, sa kommunalsjefen da Oppegård Avis da vi stilte spørsmål om de områdene på Myrvoll.

Kommunalsjefen viste også til en tidligere samtale med Fylkesmannen, som uttalte over telefon på generelt grunnlag at kommuner har mulighet til å tilpasse skolekretsgrensene etter en ny befolkningsstruktur.

Fakta om Ingieråsen skole

  • Ungodmsskole ovenfor Kolbotn senter.
  • Bygget i 1959, rehabilitert i 2004 og 2012.
  • Har per i dag 340 elever fordelt på 15 klasser.
  • I tillegg har de en underavdeling på Skogsland med noen få elever.
  • Totalkapasitet (100 prosent) på skolen: 448 elever.
  • Plankapasitet (90 prosent av totalkapasiteten), som kommunen opererer med: 404 elever.
  • Rektor: Erling Berrum.

– Stor boligutbygging på Skogsåsen/Trelasttomta er slik ny befolkningsstruktur. Tilflyttere til dette området har økt elevtallet på Sofiemyr og det er fremdeles forventet elevtallsvekst til Sofiemyr barneskole. Sofiemyr skole er dokumentert full da det benyttes midlertidige løsninger ved skolen. Er en skole full, kan kommunen måtte fravike nærskoleprinsippet for elever som sogner til den skolen, sier Svennes.

Les også: Bekymret for tomt skolebygg på Kolbotn

Slik kan Ingieråsen skole bli påvirket

Hva skjer med elevtallet på Ingieråsen skole når elevtallet på Kolbotn skole vil i tiden fremover øke fra dagens 355 til over 700 elever hvorav over 360 elever kommer fra andre skolekretser enn Kolbotn?

Per i dag har Ingieråsen skole 340 elever fordelt på 15 klasser med 22 til 23 elever per klasse. I tillegg har de en underavdeling på Skogsland med noen få elever.

Oppegård Avis har bedt ledelsen ved Ingieråsen skole om å forklare oss hvordan de foreslåtte endringene for Kolbotn skolekrets vil påvirke elevtallet på Ingieråsen skole i årene fremover.

– Hvis det er slik at Kolbotn skoles elevtall øker med 20-30 elever (red. anm.: fra dagens skolekretser på Tårnåsen og Sofiemyr) per år i årene fremover, og alle disse elevene kommer til oss når de går over til ungdomsskolen, så vil det si at vårt elevtall på sikt vil øke med 60 til 90 elever. Det vil være innenfor vår plankapasitet, men vi vil ligge tett opp mot grensen, sier Jarle Sundve, undervisningsinspektør på Ingieråsen skole.

2,5 kvadratmeter per elev i undervisningsrom

– Finnes det noen regler/krav som sier hvor mye areal hver elev bør ha på en ungdomsskole? Hvordan er Ingieråsen skole stilt når det gjelder disse kravene?

– Så vidt oss bekjent finnes den ingen bestemte arealbestemmelser for ungdomsskoler, kun anbefalinger. Her står det at elevene innendørs i klasserommene bør ha 2-2,5 kvadratmeter i undervisningsrommene/klasserommene per elev, sier Jarle Sundve.

Han sier undervisningsrommene på Ingieråsen skole er cirka 60 kvadratmeter i areal per rom.

– Det vil si at våre elever per i dag har cirka 2,6 kvadratmeter (red. anm.: 60 kvadratmeter delt på 23 elever) i undervisningsrommene, sier Sundve.

Undervisningsinspektøren sier at han ikke har oversikten over skolens totalareal per nå, men han påpeker at skolen har en del plass innendørs i fellesarealer som ikke er undervisningsrom, samt at de selvsagt har mange spesialrom til blant annet kunst og håndverk og musikk.

– Jeg har heller ikke tallene for våre utendørs arealer, men vi har rikelig plass utendørs – langt mer enn kravene, som sier at uteområdene bør være minimum 15. 0000 kvadratmeter for skoler med over 300 elever, sier han.

ELEVTALL-UTVIKLING PÅ INGIERÅSEN SLIK DET ER I DAG.
Powered by Labrador CMS