KONSENTRERT I SKI: Alle de 2.245 ledige pasientplassene Nordre Follo har per i dag er fordelt mellom fastlegene i Ski og på Langhus. Antall ledige pasientplasser hos fastlegene i Oppegård er null.

Tilfredsstillende kapasitet til å ta imot flyktninger

Nordre Follo er blant de totalt 181 kommunene som har tilfredsstillende legetilbud for flyktninger, men ingen av fastlegene i Oppegård har ledig kapasitet.

Publisert Sist oppdatert

Nordre Follo har sagt ja til å ta imot 245 flyktninger i 2022, hvorav 200 av disse er fra Ukraina. Flyktningankomster setter kommunale tjenester under press.

Kommunal Rapport har samlet informasjon fra hele Norge for å se på kapasitet i kommunene og hvordan de er klare til takle flyktningstrømmen.

Ifølge denne oversikten har Nordre Follo tilfredsstillende kapasitet til å ta imot flyktningene. Unntaket er kommunens kapasitet på autoriserte tolker. Situasjonen med ukrainske tolker i Nordre Follo beskrives som utfordrende, men ikke kritisk.

Blant 181 kommuner

Alle kommunene har svart på spørsmål fra Helsedirektoratet om kapasitet på helsetjenester for flyktninger når det gjelder tidlig kartlegging, psykososial helsehjelp og allmennlegetilbud.

Svarene for forrige uke viser at 19 kommuner har kritisk kapasitet når det gjelder allmennlegetilbud for flyktninger, 114 kommuner melder at kapasiteten er utfordrende, mens Nordre Follo samt 180 resterende kommuner sier at kapasiteten er tilfredsstillende.

Mye ledig kapasitet

Kommuneoverlegen i Nordre Follo bekrefter overfor Oppegård Avis at det ikke er opprettet nye legehjemler i Nordre Follo i forbindelse med flyktningsituasjonen.

– Per april har fastlegene i Nordre Follo en listekapasitet på 66.077 pasientplasser, og av disse er det 2.274 ledige plasser (per fredag 8. april). De ledige plassene er fordelt på elleve fastleger, hvorav fire av disse er kommunalt ansatte leger på Nordre Follo legesenter, sier Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, som er koordinerende leder og kommuneoverlege i Nordre Follo.

2.245 ledige plasser i Ski vs. null i Oppegård

Oppegård Avis har sett på ledig kapasitet hos fastlegene i Nordre Follo.

Kommunen har 57 fastleger totalt, men det viser seg at av disse er det kun fastlegene i Ski og på Langhus som har ledige pasientplasser.

Alle de 2.245 ledige plassene Nordre Follo har per i dag er fordelt mellom fastlegene i Ski og på Langhus (elleve fastleger totalt, se oversikten nedenfor) per i dag.

Antall ledige pasientplasser hos fastlegene i Oppegård er null.

Antall pasienter på venteliste i hele kommunen er 2.690, hvorav 1.429 i Oppegård og 1.261 i Ski.

2.245 LEDIGE PLASSER: Av de totalt 57 fastlegene i Nordre Follo er det kun elleve fastleger i Ski og på Langhus som har ledige pasientplasser per i dag.
Powered by Labrador CMS