150 AV 159: Tårnåsen legesenter har 150 av de totalt 159 ledige plassene i tidligere Oppegård kommune.

Ledige listeplasser hos fastleger: 159 i tidligere Oppegård vs. 811 i tidligere Ski

Fastlegene i Nordre Follo har per i dag 970 ledige listeplasser hvorav rundt 84 prosent av ledigkapasiteten befinner seg i tidligere Ski.

Publisert Sist oppdatert

Nordre Follo har 13 legesentre per i dag hvorav åtte av disse ligger i tidligere Ski kommune og bare fem i tidligere Oppegård kommune. Hvis Toppenhaug kommunale legesenter blir lagt ned som følge av kommunens forslag, blir det kun fire legesentre i tidligere Oppegård og dobbelt så mange i tidligere Ski.

Det viser seg også at det er veldig ujevn fordeling av ledige listeplasser i Nordre Follo. Veldig få ledige listeplasser preger fastlegesituasjonen nord i kommunen, mens sør i kommunen har de mye større kapasitet, så fordelingen er dermed 16 prosent ledig kapasitet i Oppegård versus 84 prosent ledig kapasitet i Ski.

Forholder seg til innbyggertall i kommunen

Ifølge Rannveig Renolen, som er områdeleder for helseavdelingen i den kommunale virksomheten Helse og Mestring, er det uproblematisk med en så ujevn fordeling av ledigkapasiteten.

– Det er fritt opp til den enkelte innbygger å velge fastlege, og det er per i dag ledige plasser i både tidligere Oppegård og Ski. Kommunen har ansvar for at det er tilstrekkelig kapasitet på fastleger i forhold til innbyggertall, og dette er ivaretatt, sier Renolen.

Hun har ikke besvart de konkrete spørsmålene om årsaken til den ujevne fordelingen mellom den nordlige og den sørlige delen av kommunen, og hvilke tiltak kommunen har gjort for å rette opp i dette.

To fastleger med 159 ledige plasser i Oppegård

Fastlegene i Nordre Follo har per i dag 970 ledige plasser hvorav kun 159 ledige plasser kan du finne på legesentrene lokalisert i tidligere Oppegård kommune:

  • 8 plasser på Toppenhaug kommunale legesenter i Oppegård syd hos Heidi Sørby (34), som har maksimalt 620 pasienter på sin liste. Frem til 31. desember 2020 har hun vikar (i 5 prosent-stilling) Hanne Asdal Aske (33).
  • 150 plasser på Tårnåsen legesenter hos Parveen Wadhwa (47), som har maksimalt 1250 pasienter på sin liste.

Kun 16 prosent av de totalt 970 ledige plassene i Nordre Follo kan du finne i tidligere Oppegård kommune, fordelt på de to ovennevnte fastlegene.

Åtte fastleger med 811 ledige plasser i Ski

Hele 811 ledige plasser (red. anm.: disse utgjør cirka 84 prosent av de totalt 970 ledige plassene i kommunen) er tilgjengelig på seks av de totalt åtte fastlegesentrene i tidligere Ski kommune:

  • 8 plasser på Ski kommunale fastlegekontor hos Lisa-Lena Hormazabal Smorr (35), som har maksimalt 137 pasienter på sin liste.
  • 82 plasser på Langhus legesenter hos Halshow Abdulla Karim (56), som har maksimalt 1500 pasienter på sin liste.
  • 149 plasser på Langhus legesenter Helge Rongevær (55), som har maksimalt 1350 pasienter på sin liste.
  • 192 plasser på Løkkegården legekontor (Idrettsveien 5 i Ski sentrum), hos Birger Løvland (74), som har maksimalt 1800 pasienter på sin liste. Frem til 31. desember 2020 deler han listen sin med vikar (i 30 prosent-stilling) Kristian Amundsen Østby (40).
  • 166 plasser Løkkegården legekontor (Idrettsveien 5 i Ski sentrum), hos Mayuran Nagarajah (35), som har maksimalt 1800 pasienter på sin liste. Frem til 31. desember 2020 deler han listen med vikar (i 30 prosent-stilling) Kristian Amundsen Østby (40).
  • 108 plasser på Torgveien legekontor i Ski sentrum hos Imer Mecinaj (64), som har maksimalt 1500 pasienter på sin liste. Frem til 31. januar 2021 deler han liste med vikar (i 50 prosent-stilling) Atiya Tur-Rehman (40).
  • 95 plasser på MediCo Legesenter i Ski sentrum (Jernbaneveien 5-7) hos Jonas Sommer (36), som har maksimalt 850 pasienter på sin liste.
  • 11 plasser på Storsenteret legekontor i Ski sentrum (Jernbanesvingen 6) hos Egil Østebrød (66), som har maksimalt 1350 pasienter på sin liste.

17 kommunale leger og 58 private fastleger

– Er det mer problematisk å rekruttere nye leger til tidligere Oppegård enn til Ski?

– Det har ikke vært vanskelig å rekruttere nye leger. Det har ikke vært noen forskjell på rekruttering i de tidligere kommunene, sier Renolen.

Hun sier Nordre Follo kommune har ansatt 17 leger som er ansvarlige for seks sykehjem, de tre helsestasjonene, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, smittevern og de kommunale fastlegekontorene og daglegevakt.

Når det gjelder private fastleger, har Nordre Follo 58 private fastleger per i dag, og det skal utlyses to nye hjemler i løpet av november, ifølge områdelederen for Helse i Nordre Follo.

Vil fylle kommunekassen med 930.000 kroner per år

Ved å legge ned Toppenhaug legesenter og flytte tilbudet/leger til Ski kommunale fastlegekontor på Ski sykehus, vil kommunen innhente økte inntekter, eller med andre ord spare inn 930.000 kroner per år, ifølge rådmannens forslag til Strategi- og handlingsplanen for 2021-2024, som ble lagt frem 23. oktober.

Rådmannen skriver der at daglegevakten vil deretter skilles ut og overføres til Follo medisinske senter, og det vil da ligge til rette fr å utvide fastlegelistene slik at refusjonene knyttet til konsultasjoner vil øke.

1231 pasienter og seks kommuneansatte

Ifølge Renolen er 1231 pasienter og seks kommuneansatte tilknyttet Toppenhaug legesenter per i dag hvorav to fastleger, to vikarer og to hjelpepersonell.

– Det er ikke planlagt reduksjon i bemanning ved en eventuell samlokalisering, sier områdelederen for Helse i Nordre Follo.

– Hvilke konsekvenser vil det være for ansatte og pasienter ved en eventuell samlokalisering/flytting til Ski sykehus?

– Legene har rullerende oppgaver i kommunen på ulike lokasjoner. Dette gjelder også de legene som jobber ved Toppenhaug. Konsekvensen vil være at de har oppmøte på Ski sykehus i stedet for på Toppenhaug på sine kontordager. Hjelpepersonell beholder sine stillinger, men får et nytt oppmøtested. Pasientene beholder sin fastlege, men får et nytt oppmøtested, sier Renolen.

– Hva skjer med lokalene til Toppenhaug legesenter som følge av dette?

– Lokalene eies av kommunen, og hva de skal benyttes til ved en eventuell samlokalisering av fastlegekontorene er ikke besluttet ennå, sier Renolen.

To millioner per år

I sitt forslag til budsjettet for 2021 skriver rådmannen at fra 1. mai 2020 ble det innført "et knekkpunkt i basistilskuddet for fastleger samt et grunntilskudd til fastleger med få listeinnbyggere".

Som følge av dette foreslår rådmannen å sette av totalt 2 millioner kroner per år i tilskudd til fastlegene med få listeinnbyggere i Nordre Follo.

Les også: Toppenhaug legesenter kan bli lagt ned

Powered by Labrador CMS