KOLBOTN IDRETTSLAG

«INTEGRERINGSMINISTER»: Håndballgruppen til Kolbotn idrettslag har fått sin egen «integreringsminister». Irma Busuladžić er 36 år gammel og bor med familien sin på Tårnåsen.

Bygger broer gjennom idretten

– Vi ønsker å bidra til at alle barn og unge føler seg velkommen i den lokale idretten, uavhengig av bakgrunn og økonomi, sier inkluderingsansvarlig Irma Busuladžić (35) i Kolbotn IL Håndball.

Publisert Sist oppdatert

– Kolbotn ILs visjon er å være laget for livet, hvor verdiene er glede, utvikling og inkludering, sier Irma Busuladžić fra Tårnåsen.

35-åringen er opprinnelig fra Bosnia. Som seksåring kom hun selv som flyktning til Sverige og startet å spille fotball.

– Min far meldte seg inn som trener. Idretten for meg var en fin måte å få nye venner og utvide kontaktnettet, sier Busuladžić.

Inkluderingsansvarlig

I 2010 kom Irma Busuladžić til Norge. Da hun fikk egne barn, var det viktig for henne å få barna inn i idretten. Da den eldste sønnen hennes startet på håndball i Kolbotn idrettslag (KIL) for fire år siden, engasjerte hun seg også som hjelpetrener.

35-åringen sitter også i SU innen håndball og er inkluderingsansvarlig i styret til KIL Håndball.

– For veldig mange barn og unge er idretten den viktigste arenaen hvor de møttes på etter skoletiden. Det er derfor viktig at vi i KIL tilrettelegger for det. Jeg er også opptatt av å fange opp barn og unge som faller utenfor systemet eller de som av ulike grunner ikke dukker opp på trening, kamper eller cuper, sier Busuladžić.

Hun påpeker at det er en fordel hvis foresatte velger å engasjere seg.

– Du behøver ikke å engasjere deg som frivillig trener. Husk at det er like viktig å vise interesse for barnas trening. Det er også bare hyggelig hvis du kommer inn i hallen og sier hei til oss, trenerne, eller til de andre foresatte, sier 35-åringen.

Ni inkluderingsansvarlige

– KIL er en stor klubb og vi har både mulighet og ønske om å jobbe med inkludering, sier Busuladžić.

På et oppstartsmøte for drøye to måneder siden ble det valgt inn inkluderingsansvarlige for alle idrettene i KIL.

– Vi er totalt ni inkluderingsansvarlige som hjelper med å få barn og unge inn i idretten, har dialog med og bistår trenerne med dette ved behov. Vi bidrar blant annet med å søke økonomisk hjelp for å dekke medlemsavgift og treningskontingent for barn fra familier med lav inntekt, sier Busuladžić.

Hun påpeker at alle henvendelsene behandles anonymt.

– KIL dekker kun ordinær treningskontingent (varierer fra idrett til idrett, blant annet 1.100 kroner for håndball, 3.200 kroner for fotball per et halvt år) og medlemsavgift (500 kroner per et halvt år) for de som trenger økonomisk støtte.

Fire ukrainske barn

Nordre Follo kommune har sagt ja til å ta imot 245 flyktninger i år. Dette er fem ganger så mange som kommunen pleier å bosette i løpet av ett år.

– Mange av dem som kommer til å bli bosatt i Nordre Follo i år er barn og unge. De skal starte på skolen og kan bli med i idretten dersom de ønsker det, sier Busuladžić.

Hun sier at helt siden krigen i Ukraina startet i slutten av februar har KIL satt i gang prosessen med inkludering av flyktninger. Alt innen inkludering i KIL koordineres av Maria Høvik Rugaas, som er inkluderingsansvarlig for hele idrettslaget. KIL har oppsøkende virksomhet og tar kontakt med flyktningene via den kommunale flyktningtjenesten i Nordre Follo.

– Fire ukrainske barn har allerede startet opp i KIL, sier Busuladžić.

2 prosent får støtte

– KIL har cirka 3.000 medlemmer. Rundt 70 av disse (utgjør drøye 2 prosent av alle) får en eller annen form av støtte. Henvendelsene knyttet til dette kan sendes til maria.rugaas@kolbotnil.no, sier 35-åringen.

Nylig har det lokale idrettslaget startet også et tilbud om idrett for flyktningene på dagtid, som er et lavterskeltilbud for barn og ungdom i alle aldre.

– Det er gratis å delta, og deltakerne kan velge mellom alt fra fotball og håndball til bryting, svømming og rytmisk gymnastikk. Vi bistår også med det praktiske som treningstøy, innesko og ball, sier Busuladžić.

Powered by Labrador CMS