IKKE AKTUELT: I tre til seks måneder skulle det lokale hotellet på Trollåsen fungere som et midlertidig innkvarteringssted for opptil 370 ukrainske flyktninger, og de aller første flyktningene skulle ankomme hotellet onsdag denne uken.

– Kan bli mottak på et senere tidspunkt

Quality Hotel Entry på Trollåsen blir allikevel ikke et midlertidig mottak av de ukrainske flyktningene i denne omgang.

Publisert Sist oppdatert

Fredag forrige uke ble det kjent at Quality Hotel Entry på Trollåsen hadde inngått en avtale om at fra onsdag 23. mars og i tre til seks måneder fremover skulle det lokale hotellet fungere som et midlertidig innkvarteringssted for opptil 370 uregistrerte ukrainske flyktninger før de skulle videre til Nasjonalt ankomstsenter i Råde for å bli registrert.

Avtalen ble gjort mellom driftsoperatør Hero på vegne av Utlendingsdirektoratet (UDI) og Nordic Choice Hotels. Nordre Follo kommune, som ikke er part i denne avtalen, skulle stå for helsetjenester for flyktningene ved hotellet.

Fikk kontrabeskjed

Mandag fikk Nordre Follo kommune en kontrabeskjed fra UDI om at den ovennevnte avtalen ikke skulle bli noe av i denne omgang fra onsdag 23. mars, slik som det opprinnelig var planlagt.

Det vil likevel kunne bli mottak av flyktninger ved hotellet på et senere tidspunkt, ifølge kommunedirektør Øyvind Henriksen i Nordre Follo.

– Kommunen var klare til å bistå med kommunale helsetjenester og samarbeid med frivilligheten for å gi flyktninger en god start på oppholdet i Norge. Dersom det ved en senere anledning blir aktuelt med liknende tilbud, er vi klare til å bidra, sier Henriksen.

200 ukrainske flyktninger

Fredag 18. mars fikk alle landets kommuner anmodning om bosetting fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Nordre Follo ble anmodet om å bosette 245 flyktninger i 2022, hvorav åtte er enslige mindreårige. Av de 245 flyktningene kommer 200 fra Ukraina.

Innkvarteringstilbudet for de opptil 370 uregistrerte flyktningene på Quality Hotel Entry skulle ikke gjelde for de 200 flyktningene som skulle bosettes i Nordre Follo.

Les også: – Vi ser frem til å ta dem imot

Registreringssenter for flyktninger

I utgangspunktet skal alle asylsøkere som kommer til Norge registrere seg ved det nasjonale ankomstsenteret på Råde. Regjeringen gjør nå ytterligere grep, med blant annet styrking av Politiets utlendingsenhet (PU) med om lag 100 stillinger som vil styrke politiets kapasitet på Råde ytterligere. PU har også utvidet kapasiteten til å ivareta asylsøkere før registrering på Scandic Helsfyr hotell i Oslo.

På oppdrag fra regjeringen har Politiets fellestjenester (PFT) blitt bedt om å skaffe arealer til et midlertidig nasjonalt registreringssenter for ukrainske flyktninger. Nordre Follo kommune er en av flere kommuner som er bedt om å se på muligheten for arealer til dette formålet.

Dette tiltaket vil redusere presset på det nasjonale ankomstsenteret i Råde, og ikke minst gjøre det lettere for de ukrainerne som allerede oppholder seg andre steder enn på Østlandet å få registrert seg.

Dette er kravene

Tirsdag 22. mars møtes formannskapet i Nordre Follo til et ekstraordinært møte hvor de vil vurdere muligheten for å etablere et nytt midlertidig nasjonalt registreringssenter for ukrainske flyktninger i vår kommune.

Hovedpunktene i kravspesifikasjonen kan oppsummeres slik:

  • Innvendige sammenhengende arealer på mellom 4.000 og 4.500 kvadratmeter.
  • Kontorlokaler på 400 kvadratmeter i areal, og i tillegg kontor- og møteroms-fasiliteter til ledelse og planleggere.
  • Ett større forsamlingsrom, pauserom og cirka 500 kvadratmeter til andre aktører.
  • Uteområde med bussoppstilling bør være stort nok til å håndtere 10 til 15 busser til enhver tid.
  • Parkering ansatte: 50 p-plasser, men ønskelig med opptil 150 p-plasser.
  • 2.000 kvadratmeter for etablering av ventesoner i begge ender av saksflyten.
  • Hotellrom til 50-200 ansatte.
  • Muligheter for å tilby bespisning.

Oppfordrer til å se på private anlegg

Kommunedirektøren orienterte i møtet på lørdag om at Nordre Follo har få muligheter til å møte ønskede arealkrav til bygg og utearealer innenfor egen portefølje.

– Arealkravene tilsvarer et større idrettsanlegg. Nordre Follo kommune har ikke skisserte arealer ledige og tilgjengelig per dags dato. Dersom det skal fristilles arealer som er i bruk i dag, vil dette gå utover de aktiviteter som gjennomføres i avgitt lokale. Tidsperspektivet for bruk av lokalene er ikke mulig å estimere da dette fullt ut er avhengig av krigssituasjonen i Ukraina, forklarte Øyvind Henriksen.

Han oppfordrer PFT til å videre undersøke alternative lokaler i kommunen i samarbeid med næringslivet.

Powered by Labrador CMS