HER KAN NY SVØMMEHALL BYGGES: Du kan se den aktuelle tomten til venstre for Kolben kulturhus. Generasjonsparken med en pump-trackbane, en petanquebane, og flere leke- og treningsapparater, er foreslått flyttet til Indre Tangen.

Planlegger folkebad i sentrum

Generasjonsparken sør for Kolben kulturhus kan bli erstattet med en svømmehall og leiligheter.

Publisert

– Det er det best egnede arealet. Et svømmeanlegg på denne tomten vil ligge midt i sent- rum, helt inntil den nye jernbanestasjonen og Kolben, og grense til Kolbotnvannet. Store panoramavinduer mot vannet vil kunne gi publikum en unik badeopplevelse, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Sofiemyrhallen skal rives, og at det skal bygges en ny svømmehall innen 2020. Det er foreløpig satt av 49,5 millioner kroner til prosjektet.

Les også: Planlegger utendørs svømmeanlegg i Tussetjern

– Det skal bygges et 50 meters konkurransebasseng på Langhus. En mindre svømmehall i Oppegård kommune, med et fokus mer rettet inn mot folkebadkonseptet, vil være et godt supplement til dette, sier Bøhler.

Stort innslag av boliger

Neste uke skal saken om svømmehallens lokalisering og konseptet om finansiering behandles i utvalget for miljø og plan (UMP). I sin innstilling anbefaler Bøhler at svømmehallen bygges i Kolbotn sentrum.

Den aktuelle tomten ligger rett ved Kolben og er i sin helhet i kommunal eie. I dag finner du Generasjonsparken med en pump-trackbane, en petanquebane, og flere leke- og treningsapparater her.

FORESLÅR LITEN SVØMMEHALL: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler foreslår å bygge et 25 meters basseng i Kolbotn sentrum.

Les også: Generasjonsparken kan bli flyttet

– Tomten er stor nok til at den kan få et vesentlig innslag av boliger, som vil kunne
gi et stort bidrag til finansieringen, sier rådmannen.

Han foreslår at prosjektet gjennomføres i kommunal regi og at salg av boligene skal være med på å finansiere anlegget.

Med utendørsbasseng

– Bassenget skal være minimum 25 meter langt og ha en bredde som gir god kapasitet. Behovet for varmvannstrening, som i dag foregår på Høyås, kan på sikte integreres i det nye anlegget, sier Bøhler.

HER KAN NY SVØMMEHALL BYGGES: Du kan se den aktuelle tomten til venstre for Kolben kulturhus. Generasjonsparken med en pump-trackbane, en petanquebane, og flere leke- og treningsapparater, er foreslått flyttet til Indre Tangen.

Han foreslår også et utendørsbasseng i Kolbotnvannet for å skape aktivitet og yrende liv i Kolbotn sentrum i sommerhalvåret.

 

Powered by Labrador CMS