FAKSIMILE: Her kan du se faksimile fra oppslaget i Oppegård Avis fra den 9. august.
FAKSIMILE: Her kan du se faksimile fra oppslaget i Oppegård Avis fra den 9. august.

Fordoblet ledergruppe?

Som næringslivsledere med omfattende erfaring fra omstilling, tror vi at stordrift kan gi effektivitetsøkning, men det forutsetter endringsledelse i alle ledd. Det begynner på toppen. Men i dette tilfelle skal lederne beskyttes og fotfolket tydeligvis løpe fortere.

Publisert

Vi står foran et kommunevalg i 2019, og de politiske partiene har selvfølgelig startet sine programprosesser. Som innbyggere – og velgere – ønsker vi å gi innspill til den betydelige endringsprosessen som Oppegård kommune er inne i, samtidig som man står foran en kommunesammenslåing med Ski.

Vi utfordrer derfor alle partier til å vektlegge kommunepolitikk i sine programmer samt offentliggjøre sine standpunkter i god tid før kommunevalget i 2019.

Og vi vil ha oss frabedt rådmenn og politikere som benekter grove kommunale feil/forsømmelser (ref. utslipp Kolbotnvannet) og som snakker om gode prosesser uten at involverte er hørt.

Som innbyggere og velgere ønsker vi nå en kursendring.

Les også: Alle sjefene beholder jobben

Fikk nye hatter

Nordre Follo kommune innebærer en fordobling i kommunestørrelse, men man trenger da ikke nødvendigvis en fordoblet ledergruppe av den grunn.

Rådmann Bøhler varsler nedbemanning etter 2020, men lederne fortsetter – med nye hatter. Og hvilken kompetanse og erfaring besitter dagens politiske- og administrative ledelse når det gjelder strukturprosesser, organisering, kostnadseffektivisering, prosjektledelse etc.?

Den presenterte organisasjonsplanen inngir ikke tillit i så måte, og mange mener nok at stillingene burde vært lyst ledig – om ikke annet kunne man etablert en intern søkeprosess. Lovverket setter visse begrensninger, men dette kjenner vi svært godt til.

Les også: Varsler nedbemanning

Vekststrategi?

Det var i mange år god strategi i Oppegård at man skulle ha en begrenset vekst. Vi har derfor også i alle år hatt en god kommuneøkonomi.

Nå indikerer rådmannen at kommunen trenger en vekst på 4000 nye innbyggere for å opprettholde en balansert økonomi frem til 2020-2021. Og Ski kommune snakker om 20 000 i samme periode!

Årets kommunebarometer viser at Oppegård kommune ligger på plass 90 og Ski på plass 394 av landets 422 kommuner når det gjelder økonomi. Dette viser at man har en betydelig endringsprosess foran seg.

Vi kan bare sitte og vente på eiendomsskatt i Nordre Follo.

Sentrale føringer

Ordfører Sjøvold hevder at vi i Oppegård kun lojalt følger opp sentrale føringer om fortetting rundt jernbanenettet. Han hevder at dette er viktig for at flest mulig skal benytte offentlige transportmidler. Men den kommunale arkitektkonkurransen som kommunen i sin tid utlyste, gikk så vidt vi husker kort og godt ut på at man på Kolbotn skulle fortette for enhver pris.

Og man trodde fullt og fast på markedskreftene. Derfor har det skjedd en utbygging omkring Kolbotn sentrum med et sterkt prispress som konsekvens og beboere i en alder som neppe kan sies å være de mest aktive brukerne av kollektive transportmidler. Ville det ikke vært like naturlige å gjennomføre en ekspropriasjon av regulerte områder slik at kommunen kunne beholdt en viss styring med hva som bygges.

Kolbotn sentrum er nå i ferd med å bli for tett, for høyt og for dyrt slik at omsorg i vårt område fremover kommer til å bli viktigere enn skoler og barnehager. «1410 Gamlebyen» er faktisk en realitet!

Og hvorfor kan man ikke prioritere en park ved nåværende rådhus og beholde lekeplassen ved Kolben?

Les også: 1410 «Gamlebyen»

Powered by Labrador CMS