FRA SOFIEMYR TIL SVERIGE

SLIK SÅ DET UT HØSTEN 2019: Deler av det gamle kunstgresset fra Sofiemyr var ulovlig brukt i flere år (2012-2019) som en rullebane for en lokal modellflyklubb i Sørmarka på Taraldrud. Da gamle Ski kommune fikk vite om dette i 2019, måtte grunneieren fjerne kunstgresset fra grunnen. Etter tillatelsen fra kommunen var kunstgresset oppbevart i to kontainere stående på stedet. Foto: Ski kommune

Fikk 180.000 kroner for å levere kunstgresset til godkjent mottak, men det havnet i Sørmarka og på en golfbane et annet sted

En privat entreprenør fikk i 2012 betalt 180.000 kroner for å fjerne det gamle kunstgresset fra Sofiemyr kunstgressbane og levere det til et godkjent mottak, men kunstgresset ble istedenfor gjenbrukt ulovlig på en golfbane, og deler av kunstgresset havnet i Sørmarka som en rullebane for en lokal modellflyklubb.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har fått tilsendt tilbud fra Bane- og entreprenørservice AS (BES), som gjennomførte utskiftningen av kunstgresset fra Sofiemyr kunstgressbane i 2012 for cirka 7,2 millioner kroner (inkludert merverdiavgift).

Dette er saken

  • Utskifting av kunstgresset på Sofiemyr kunstgressbane skjedde i 2012.
  • Etterpå ble deler av det gamle kunstgresset gjenbrukt ulovlig som rullebane for Oppegård modellflyklubb.
  • Rullebanen ble etablert ulovlig på en privat eiendom i Sørmarka på Taraldrud i gamle Ski kommune.
  • Ulovlig gjenbruk av kunstgresset fortsatte frem til høsten 2019 da gamle Ski kommune fikk tips om dette.
  • Høsten 2019 måtte grunneieren (Åsland Næringspark Eiendom) samle inn kunstgresset i kontainere etter pålegg fra kommunen. Kommunen gav tillatelse at de to kontainerne kunne bli stående ute i naturen på det samme stedet frem til Miljødirektoratet får godkjent et deponi.
  • I ytterliggere to år har de to kontainerne stått på stedet uten at noen
  • Etter at Oppegård Avis omtalte saken i august 2021 (etter tips fra flere turglade innbyggere), ble grunneieren kontaktet på nytt av kommunen, og fikk pålegg om å fjerne de to kontainerne fra stedet og levere det gamle kunstgresset til et godkjent gjenvinningsmottak.
  • Forrige uke ble de to kontainerne med kunstgresset kjørt vekk fra Taraldrud til Regnbuen Gjenvinning AS på Langhus før de blir fraktet videre til Sverige hvor kunstgresset blir levert til et godkjent mottak og destruert, ifølge grunneieren.

Den gamle kunstgressbanen, som ble bygget i 2000 og fjernet tolv år senere, hadde en størrelse på 64x100 meter og kunstgressareal på 68x106 meter. Det ble brukt "tredje generasjons kunstgress", det vil si kunstgresstype Astro Play med fylling av sand ( 8 mm) og svart gummigranulat SBR (oppmalte bildekk, 27 mm), ifølge tilbudet signert av Oppegård kommune 16. mai 2012.

– I dette tilbudet aksepterte kommunen posten "B.02.09" og tilhørende pris i tilbudet (180.000 kroner pluss 45.000 kroner i merverdiavgift). Posten beskriver at gammelt kunstgress transporteres til et godkjent mottak. Dette fikk de betalt for av kommunen, sier Gry Larsen, som er virksomhetsleder for Vei og park i Nordre Follo kommune.

FIKK BETALT AV KOMMUNEN: Bane- og entreprenørservice fikk betalt 180.000 kroner pluss 45.000 kroner i merverdiavgift for å fjerne det gamle kunstgresset og levere det til et godkjent mottak, ifølge avtalen fra 16. mai 2012.

Aksepterte ikke videre gjenbruk

Det fantes også en alternativ utførelse i det samme tilbudet fra BES, som handler om demontering av kunstgresset og videre gjenbruk, men denne løsningen ble ikke akseptert av Oppegård kommune, ifølge det signerte dokumentet fra 2012 som Oppegård Avis fikk tilsendt av Nordre Follo kommune.

BLE IKKE AKSEPTERT: Demontering av kunstgresset med tanke på gjenbruk ble ikke akseptert av gamle Oppegård kommune.

Ble ikke kontrollert av kommunen

– Hvorfor har dere ikke kontrollert gjennomføringen av posten "B.02.09" etter at prosjektet ble ferdigstilt?

– Som nevnt ovenfor aksepterte kommunen tilbudet med posten "B.02.09", som beskrev at gammelt kunstgress skulle kjøres til godkjent mottak/fyllplass. Kommunen hadde ingen grunn til å tro at denne posten ikke ble fulgt opp. Dersom kunstgresset i kontainere stammer fra Sofiemyr, så kan vi i etterpåklokskapens lys se at kontrakten kunne vært fulgt opp tettere, sier Larsen.

VEIEN FRA SOFIEMYR TIL SVERIGE: Siden 2012 har deler av det gamle kunstgresset fra Sofiemyr vært på Taraldrud (de siste to årene i kontainerne). Forrige uke ble det kjørt til Langhus før det blir fraktet videre til Sverige, ifølge grunneieren.

Les også: Fortsatt uviss skjebne for det gamle kunstgresset

Har ikke kontaktet entreprenøren

– Har dere tatt opp dette med entreprenøren på et senere tidspunkt, det vil si høsten i 2019 da dere avdekket ulovlig gjenbruk av det gamle kunstgresset som rullebane til Oppegård modellflyklubb på tomten til Åsland Næringspark Eiendom i Sørmarka?

– Tidligere virksomhet UTE i gamle Oppegård kommune eller Vei og park i Nordre Follo kommune har ikke vært i kontakt med entreprenør vedrørende dette, sier Larsen.

Videre sier hun at selv om det skulle bli bekreftet at kunstgresset stammer fra Sofiemyr, så har kommunen ikke tenkt å kontakte entreprenør.

– Kunstgresset er fjernet, og prosjektet strekker seg helt tilbake til 2012, sier Larsen.

Ble kjøpt av et annet selskap i 2019

Bane og Entreprenørservice AS (BES) ble stiftet i Solbergelva i Drammen i 2006, og er i dag en av landets ledende entreprenører innenfor bygging og rehabilitering av utendørs idrettsanlegg.

Etter mange års samarbeid, gikk Skaaret Landskap AS sommeren 2019 inn som hovedaksjonær i BES med en eierandel på 50,1 prosent, og selskapene samlokaliserte i Asker.

Begge selskapene har siden den gang fortsatt med å operere som egne selskap, med ambisjoner om å hente ut synergieffekter innenfor blant annet administrasjon, innkjøp og samlokalisering. I 2020 omsatte BES for rundt 60 millioner kroner.

– Ble sendt til gjenbruk til en golfbane

– Selskapet BES har siden 2012 skiftet både eierstruktur, ledelse og styre. Det har derfor vært utfordrende å finne ut av hva som faktisk har skjedd i denne saken. Etter nærmere undersøkelser, viser det seg at kunstgresset er sendt til gjenbruk til en golfbane. Hvordan kunstgresset videre har havnet på Taraldrud stiller vi oss derfor undrende til, skriver Vaar Havnelid, som er HR-ansvarlig i Skaaret Landskap AS.

– Det er selvfølgelig beklagelig at kunstgresset nå i ettertid ikke har blitt håndtert i henhold til kommunens ønsker. Dette er imidlertid ikke en hendelse selskapets nåværende ledelse og styre innehar ansvaret for, skriver Havnelid.

Legger lokk på saken

På spørsmål om hvilken golfbane det gamle kunstgresset var sendt til for gjenbruk, svarer hun at Skaaret Landskap kommer til å sjekke dette og kommer tilbake til oss med nærmere informasjon førstkommende mandag (6. september).

Til tross for flere purringer har vi ikke ennå fått svar på våre spørsmål.

– Det har ikke vært mulig for oss å hente frem ytterligere dokumentasjon i saken grunnet endring på server og arkiv. Det faktum at daglig leder og styret er skiftet ut siden den gang, gjør det også vanskelig for oss som ny eier å få frem ytterligere fakta i saken. Vi foretar nye undersøkelser gjennom regnskap og økonomisystem. Dette er som sagt skjedd før vår tid, slik at det medfører visse utfordringer å lete frem denne dokumentasjonen, skrev Havnelid i en e-post til Oppegård Avis tirsdag 14. september.

Oppegård Avis følger opp saken neste uke.

SLIK SER DET UT I DAG: Forrige uke ble de to kontainerne med kunstgresset kjørt vekk fra Taraldrud til Regnbuen Gjenvinning AS på Langhus før de blir fraktet videre til Sverige hvor kunstgresset blir levert til et godkjent mottak og destruert, ifølge grunneieren (ÅNE). Dronefoto: Thomas N. Witsø-Bjølmer
SKAL SKIFTES UT I 2022-2023: Denne kunstgressbanen ble etablert på Sofiemyr i 2012 etter at det gamle kunstgresset fra 2000 ble fjernet. Når kunstgressdekket er ti år gammelt i 2022, blir det neste mulighet til å søke spillemidler for å skifte dekket i 2022-2023. Dronebilde: Thomas N. Witsø-Bjølmer
Powered by Labrador CMS