Kolbotnvannet-saken

FORKLARER: – Det har vært problemer med å rekruttere deltakere, sier varaordfører og leder av Utvalget for miljø og plan (UMP), Kjell G. Pettersen (H).

– De bør kontrollere om kommunen følger opp sine plikter

I slutten av juni i fjor vedtok kommunestyret å oppnevne en referansegruppe med engasjerte innbyggere, organisasjoner og andre interessenter som skulle gi innspill til kommunens arbeid med Kolbotnvannet. Gruppen har ikke hatt et eneste møte ennå.

Publisert

Varaordfører og leder av Utvalget for miljø og plan (UMP), Kjell G. Pettersen (H), forklarer at grunnen til at det tok så vidt lang tid fra kommunestyrets vedtak den 18. juni, er at det har vært problemer med å rekruttere deltakere til referansegruppen.

FORKLARER: – Det har vært problemer med å rekruttere deltakere, sier varaordfører og leder av Utvalget for miljø og plan (UMP), Kjell G. Pettersen (H).

– Først ved annen runde fikk vi inn et tilstrekkelig antall navn.  Alle som har meldt seg, elleve personer til sammen, ble oppnevnt av UMP den 18. desember i fjor. Det sier seg selv at det ennå ikke har vært noe møte, men jeg regner med at dette vil skje innen kort tid. Jeg har selv tenkt å delta på det første møtet, sier Pettersen.

Disse skal kjempe for Kolbotnvannet

VEDTOK I JUNI: Den 18. juni i fjor vedtok kommunestyret å oppnevne en referansegruppe med engasjerte innbyggere, organisasjoner og andre interessenter som skulle gi innspill til kommunens arbeid med Kolbotnvannet.

Ifølge UMPs vedtak fra desember i fjor består referansegruppen av følgende medlemmer: Tori Helene Lundeby, Bernt Aarset, Steinar Karlsrud, Trond Grahnstedt, Ingrid Marie Nissen, Erik Bjørånesset, Johannes Kolberg, Khanh Thanh Nguyen, Carl Erik Lie, Bjørn Rosseland og Jessica Marks.

På side fire i dette dokumentet kan du lese mer om disse medlemmene. 

Referansegruppen har følgende mandat: Gi innspill til kommunens arbeid med Kolbotnvannet, bidra til å utforme brukermål for Kolbotnvannet, foreslå og bidra til å gjennomføre kampanjer for å redusere næringstilførselen til Kolbotnvannet i form av fett og matrester i avløpet fra den enkelte husstand, forsøpling, gjødsling i hager nær vassdrag, med mer.

Medlemmene i referansegruppen skal ikke motta økonomisk godtgjørelse for sin deltakelse, ifølge vedtaket. Videre står det at rådgiver i UTE Oppegård, Randi Aamodt, vil fungere som leder og sekretær for gruppen. Referansegruppens oppfatninger og henvendelser til kommunen er gruppens egne. Rådmannen vurderer at gruppen kan gi sine innspill til kommunens arbeid både i form av notater og i form av møter.

Ifølge vedtaket skal referansegruppen fremlegge en statusrapport innen den 1. oktober 2019. Funksjonstiden til gruppen er satt til ut 2019, med muligheten til å forlenge funksjonstiden.

Les også: – Spesielt å skylde på dyrebæsj

– KOMMUNEN BØR KONTROLLERES: – Referansegruppen for Kolbotnvannet bør også tolke mandatet sitt slik at de kan kontrollere om kommunen følger opp sine plikter, sier Håkon Arald Gulbrandsen (49), varamedlem i Utvalg for miljø og plan (UMP) for SV Oppegård.

Krever kontroll av kommunens oppfølgning

– Referansegruppen for Kolbotnvannet bør også tolke mandatet sitt slik at de kan kontrollere om kommunen følger opp sine plikter, sier Håkon Arald Gulbrandsen (49), varamedlem i Utvalg for miljø og plan (UMP) for SV Oppegård.

49-åringen står bak innbyggerinitiativet "Rens Kolbotnvannet", som SV tok initiativ til i mars 2018. Saken førte til er stor folkelig engasjement om å få Kolbotnvannet så rent at det blir mulig å bade der.

Gulbrandsen reagerer på at det har tatt så lang tid med referansegruppen.

– Som mye annet hjelper ikke dette på kvaliteten for Kolbotnvannet som går ned år for år. Jeg forventer at det arrangeres referansegruppemøte i løpet av kort tid, senest innen utgangen av januar. Miljøhandlingsplanen må selvsagt følges, sier han.

Les også: Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

Kjell Pettersen sier også at han forventer at den godkjente miljøplanen følges opp fra både utbygger og kommunen.

– Er det registrert avvik, forventer jeg at dette blir rettet umiddelbart, sier Pettersen.

Les også: Måtte stoppe utslippet til Kolbotnvannet

– Hvor er kvalitetssikringen til kommunen?

Bjørn Gunnar Ganger (Ap) reagerer også kraftig på saken om utslippene fra Storebukta-prosjektet.

– Det er helt utrolig at en erfaren utbygger som Solon ikke har bedre rutiner enn dette. Og hvor er kvalitetssikringen til kommunen? lurer Ap-politikeren på.

Han mener at før kommunen går i gang med videre utbygging i Kolbotn sentrum, må det gå noen politiske runder som følge av saken om utslippene.

Les også: – Utslippene til Kolbotnvannet må stanses øyeblikkelig

Powered by Labrador CMS