Trafikksikkerhet

DETTE ER FORSLAGET: Hans Martin Enger foreslår å bygge en gangbro rett over krysset i Skiveien/Kolbotnveien.

Foreslår gangbro over rundkjøringen

Kommunestyrepolitiker Hans Martin Enger (MDG) foreslår å lage en gangbro over rundkjøringen i Skiveien.

Publisert

– En slik gangbro vil bidra til best mulig trafikksikkerhet for gående og syklende i området, sier Hans Martin Enger (MDG).

I kveld skal kommunestyret behandle saken om områderegulering for Skiveien og Skrenten. I forbindelse med utbygging av dette området har lokalpolitikerne sett på utfordringer for gående og syklende knyttet til gangbro over Skiveien.

STÅR BAK FORSLAGET: Hans Martin Enger (MDG).

– Statens vegvesen (SVV), som har ansvar for Skiveien, anbefaler ikke å etablere en gangbro i området. Hvis det skal etableres en gangbro over Skiveien likevel, mener SVV at den må etableres nærmere Kolbotn kirke eller muligens ved Rikåsentunnelen, det vil si lengre unna rundkjøringen ved Stabburet. Dette er fordi SVV mener plasseringen av en gangbro i nærheten av et fotgjengerfelt er problematisk med tanke på at bilførere blir mindre oppmerksomme på et fotgjengerfelt når gangbroen er like ved, sier Enger.

Les også: Store boligplaner på Skrenten

Alle vil ha gangbro, men liker ikke løsninger

Ifølge Enger vil alle partiene i Oppegård ha en gangbro over Skiveien, spesielt fordi den blir en skolevei for mange barn når Skrenten blir utbygd – og vei til arbeid og tog for enda flere, men de er ikke tilfreds med de foreslåtte løsningene hittil.

– Jeg blir særlig frustrert over at de foreslåtte løsningene med gangbro, som er langt unna krysset hvor folk naturlig ferdes, gjør at folk må gå omveier for å komme over veien, sier Enger. 

Les også: I startgropen på Skrenten

Gangbro på kryss over rundkjøringen

RUNDKJØRINGEN: På bildet kan du se rundkjøringen i Skiveien/Kolbotnveien.

– Ski har Da Vinci-broen – vi har Hans Martin Enger.

Gunnar Sveen, medlem i gruppen Oppegårds Venner

Da saken ble tatt opp i Utvalget for miljø og plan (UMP)  tirsdag forrige uke, fikk Enger en íde: Gangbroen kan ikke bygges rett ved rundkjøringen, men den kan kanskje bygges rett over rundkjøringen.

– Jeg har ikke inntrykk av at det er vurdert en gangbro på kryss over rundkjøringen, slik som jeg har foreslått, og har derfor lekt meg litt med hvordan den kunne se ut, sier Enger, som har visualisert ideen i en illustrasjon (se hovedbildet i saken).

Han håper forslaget hans oversendes SVV og blir tatt med i videre diskusjon og planlegging.

– Jeg kommer til å fremme forslag i kveldens møte om at dette forslaget blir tatt med i videre planarbeid, sier Enger.

Ideen om gangbroen ved Stabburet har allerede falt i smak hos mange. Gruppen "Oppegårds Venner" er blant dem som roser MDG-politikeren for det kreative forslaget.

"Ski har Da Vinci-broen – vi har Hans Martin Enger", skriver Gunnar Sveen i sitt innlegg på Facebook.

To krysningspunkter skrinlagt

Ifølge planbeskrivelsen er det vurdert flere krysningspunkter i plan; et ved atkomst Kirkeveien og et nord for krysset Skiveien/Kolbotnveien.

Disse er skrinlagt av flere årsaker, blant annet fordi et krysningspunkt nord for rundkjøringen vil krysse fire felt, to i hver retning, noe som ikke anbefales med grunnlag i trafikksikkerhet.

Et krysningspunkt i plan ved Kirkeveien anbefales heller ikke på grunn av trafikksikkerhet ved at det er to nordgående felt i samme retning som skal krysses.

Det er også å foretrekke at krysningspunkter legges så tett opp til kryss som mulig for å få redusert kjørehastigheten på bilene mest mulig.

Les også: Kjemper for ny bro

Fotgjengerbro og fotgjengerfelt

Det er også vurdert en kombinasjon av fotgjengerbro fra Kollen ved Stabburet til Skrenten med en kryssingspunkt på samme sted.

"En bro ville skape en trafikksikker, mindre bratt og raskt forbindelse for de som kommer fra Hellerasten-området på toppen av Skrenten og som skal til sentrum. Dette er spesiell positivt for bevegelsehemmede og barn og unge", ifølge planbeskrivelsen.

På grunn av trafikksikkerheten kan det imidlertidig ikke anbefales å etablere flere krysningsmuligheter i samme punkt (altså både bro og fotgjengerfelt). Det begrunnes med at en fotgjengerbro ville gi bilistene inntrykk at Skiveien er en gjennomfartsåre.

"Bilførere blir fort oppmerksomme på gangbroen, som er langt mer synlig enn et gangfelt i plan, og antar at fotgjengere krysser der og blir dermed mindre oppmerksomme på en kryssingspunkt i plan. I tillegg er det fare for at en bro kan skygge fotgjengerfeltet under".

Løsningen med et tydelig krysningspunkt i plan hvor hovedvekten av befokningen naturlig vil krysse Skiveien slik trafikkmønsteret er lagt opp i planen synes å være den beste løsningen i forhold til hvordan man ønsker området utviklet, ifølge planbeskrivelsen.

Les også: Etterlyser tiltak i Skiveien

Powered by Labrador CMS