Sumpskogen ved Storebukta

FELTE TRÆR OG ETABLERTE NY GANGVEI: Kommunen har gitt utbyggeren av Storebukta tillatelse til felling av trærne for å etablere en gangvei over det fremtidige nærområdet ved Storebukta.

– Ikke i strid med detaljreguleringen

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra innbyggerne som reagerer på hogsten i forbindelse med anleggelse av en gangvei inne i den rødlistede sumpskogen ved Storebukta.

Publisert

– Det er utbyggeren og ikke kommunen som har felt trærne, men det er riktig at vi har gitt tillatelse til felling av trærne for å etablere en gang- og sykkelsti over det fremtidige nærområdet ved Storebukta, sier Monica Lysebo, kommunalsjef for samfunn og bærekraft i Nordre Follo.

Hun  understreker at tiltakene er gjort i henhold til detaljreguleringen for Storebukta, som er juridisk bindende.

– Utbyggeren ønsker å etablere den permanente gang- og sykkelstien for å kunne utnytte mer av tomten sin til anleggsområdet.

Kommunalsjefen sier videre at ved andregangsbehandlingen av detaljreguleringen ble det etter flere innspill gjort endringer i reguleringen for å sikre sumpområdet sør for anleggsområdet.  

– Jungelløypen ble tatt ut av planforslaget for å hindre negativ påvirkning av naturtypen i det aktuelle området (i felt GN). Det ble samtidig gjort endringer i reguleringens bestemmelse som omhandler naturområdet (felt GN), sier Lysebo.

Avgjort av kommunen og utbyggeren

DETALJREGULERING FOR STOREBUKTA: Planen ble vedtatt i 2018.

Kommunalsjefen opplyser at kommunen (virksomhet Vei og Park) og utbyggeren av Storebukta (Solon Eiendom AS) har gjort en befaring i området, og sammen har de kommet frem til hvilke trær som kan felles innenfor det regulerte området.

– Det vil ikke tillates felling av trær innenfor naturområdet (felt GN), presiserer Lysebo. 

Gang- og sykkelvei gjennom området

– Før arbeidene ble igangsatt ble det også gjort utstikking av området som nå etableres som gang- og sykkelvei gjennom området, sier kommunalsjefen.

Hun sier utbyggeren og entreprenøren (AF Gruppen) sjekket utstikkingen og traseen i forhold til reguleringsplanen, og har oversendt dokumentasjon for dette.

– Dokumentasjonen vi har fått viser at inngrepet skjer innenfor det regulerte området og reguleringsbestemmelsene i paragraf 12.2. Der det er trær i grense mot syd er disse beholdt og gangveien er justert mot nord, sier Lysebo.

– Inngrepet kan se drastisk ut, og vi har forståelse for bekymringen dette medfører.

Lover å følge opp

Ifølge kommunalsjefen skal anleggsområdet utvides til også å inkludere den nåværende midlertidige gang- og sykkelstien.

– Det er ikke i strid med detaljreguleringen, understreker Lysebo.

Hun sier videre at utbyggeren ønsker å etablere den permanente gang- og sykkelstien for å kunne utnytte mer av tomten sin til anleggsområdet.

– Inngrepet kan se drastisk ut, og vi har forståelse for bekymringen dette medfører. Inngrepet skjer imidlertid innenfor det regulerte formålet, og kommunen vil følge opp med ytterligere befaringer framover, sier Lysebo.

Les også: – En hån mot naturen

Powered by Labrador CMS