Nytt kommunevåpen

FOLKET VS. FELLESNEMNDA: Innbyggerne i Ski og Oppegård valgte salamanderen som sin favoritt, men Fellesnemnda har bestemt i dag at havreakset blir det nye kommunevåpenet. På bildet kan du se Thomas Sjøvold (H), Hanne Opdan (Ap), Gro Herheim (administrasjonssjef for Nordre Follo), Merete Bellingmo (Ap), Kjell G. Pettersen (H), Inger Johanne Bjørnstad (V), Ida Lindtveit Røse (KrF), Anders Eidsvaag Graven (Sp), Morten Ellingsen (Ap), Helge Bunæs (H), Anne Kristine Linnestad (H) og formannskapssekretær Kristin Holler.
FOLKET VS. FELLESNEMNDA: Innbyggerne i Ski og Oppegård valgte salamanderen som sin favoritt, men Fellesnemnda har bestemt i dag at havreakset blir det nye kommunevåpenet. På bildet kan du se Thomas Sjøvold (H), Hanne Opdan (Ap), Gro Herheim (administrasjonssjef for Nordre Follo), Merete Bellingmo (Ap), Kjell G. Pettersen (H), Inger Johanne Bjørnstad (V), Ida Lindtveit Røse (KrF), Anders Eidsvaag Graven (Sp), Morten Ellingsen (Ap), Helge Bunæs (H), Anne Kristine Linnestad (H) og formannskapssekretær Kristin Holler.

Havreakset slo salamanderen

Til tross for at folket har valgt salamanderen som et nytt kommunevåpen for Nordre Follo, har Fellesnemnda vedtatt i dag at det blir et havreaks. – Folket har blitt overkjørt nok en gang, som i kommunesammenslåingssaken, sier Eva Brattvoll (73) fra Kolbotn.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det var en politisk arbeidsgruppe fra Oppegård og Ski kommuner, oppnevnt av Fellesnemnda, som har ledet arbeidet for å komme frem til tre forslag til kommunevåpen for Nordre Follo kommune.

Først ble det utlyst en åpen konkurranse om forslag til nytt kommunevåpen. Nær 1000 forslag kom inn. Juryen, som bestod av arbeidsgruppen, valgte så ut ti finalister til en rådgivende avstemning.

Les også: – Vi har fått inn nesten sytti forslag til kommunevåpen

Fem stemmer som skilte mellom

VALGT AV FOLKET: Salamanderen fikk flest stemmer i konkurransen.
VALGT AV FOLKET: Salamanderen fikk flest stemmer i konkurransen.

I overkant av 3000 innbyggere benyttet seg av muligheten til å stemme på sin favoritt. To alternativer, salamander og havreaks, skilte seg klart ut med til sammen 50 prosent av stemmene.

Det var nesten dødt løp mellom disse to finalistene, med 750 stemmer for havreaks og 755 stemmer for salamander.

Et tredje alternativ, møllestein, ble valgt ut av juryen og de tre alternativene ble lagt fram for Fellesnemnda.

Les også: Ett av disse tre blir vårt nye kommunevåpen

Vedtok havreaks med seks mot fire stemmer

I dag har fellesnemnda fattet vedtak om havreakset som det nye kommunevåpenet, med seks mot fire stemmer (Hanne Opdan (Ap), Morten Ellingsen (Ap), Merete Bellingmo (Ap) og Inger Johanne Bjørnstad (V)).

Det nye kommunestyret for Nordre Follo fatter endelig vedtak om kommunevåpen for Nordre Follo kommune.

05.02.2019, Thomas Sjøvold (H) om nytt kommunevåpen.

Her kan du høre hva nestlederen i Fellesnemnda og ordføreren i Oppegård kommune, Thomas Sjøvold (H), mener om det nye kommunevåpenet og prosessen rundt det:

Les også: – Salamander vil være perfekt

VALGT AV FELLESNEMNDA: Det nye kommunevåpenet for Nordre Follo er et havreaks. Fargene er sølv på blå bakgrunn.
VALGT AV FELLESNEMNDA: Det nye kommunevåpenet for Nordre Follo er et havreaks. Fargene er sølv på blå bakgrunn.

Derfor valgte de havreaks

I sin begrunnelse for valget av symbolet skriver Fellesnemnda følgende:

"Havreaks er valgt som symbol fordi jordbruk og fruktbarhet har vært viktig i begge kommuner fra 1600-tallet. Det gir assosiasjoner til naturen og nærhet til denne, til mat, samhold og raushet. Kornaks kan både billedlig talt og i overført betydning være symbol på å spire og gro for både natur, dyr og mennesker. Det representerer livets eller årets syklus og oppstår på ny. Videre symboliserer det et fruktbart samfunn der mennesker kan vokse og leve. Havreaks representerer et bærekraftig samfunn med trygge og gode vekstmuligheter."

Derfor gikk de for sølv og blå

Når det gjelder fargevalget, har det skjedd endringer i dag. Indre Østfold kommune har nemlig valgt tidligere på dagen et havrekorn i gull på sort bakrunn.

FELLESNEMNDAS MØTE: Møtet ble avholdt i Oppegård rådhus mandag 5. februar.
FELLESNEMNDAS MØTE: Møtet ble avholdt i Oppegård rådhus mandag 5. februar.

Det gjorde at Fellesnemnda valgte å gå fra sort til blå bunn, men beholdte sølv i havreakset.

I sin begrunnelse skriver Fellesnemnda følgende:

"Blå representerer himmel, vann og hav, og sølv representerer fred og det gode. Fargevalget sølv på blå bakgrunn gir god kontrast og synlighet. God synlighet er viktig med tanke på at kommunevåpen har mange bruksområder, blant annet i stort og smått format på skilt, brevhoder og digitalt."

Fargekombinasjonen og fargeforvekslingen

05.02.2019. Kjell G. Pettersen (H) om nytt kommunevåpen.

Her kan du se flere utdrag fra dagens møte da Fellesnemnda drøftet saken om det nye kommunevåpenet.

Medlem av Fellesnemnda og varaordfører i Oppegård, Kjell G. Pettersen (H), var blant annet mer opptatt av fargekombinasjonen og fargeforvekslingen med kommunevåpenet til Indre Østfold, enn prosessen lokalt og selve valget mellom salamanderen og havreakset.

Pettersen sa også det var uproblematisk å avvike fra prinsippet om at det skulle velges et nytt kommunevåpen med farger fra de to eksisterende kommunevåpnene.

05.02.2019. Merete Bellingmo (Oppegård Ap) om nytt kommunevåpen.

– Når det har gått ganske få år, så er det veldig få som husker at dette var et sentralt element... Og selv om man mener det blir mye Ski da (red. anm.: om fargene på dagens kommunevåpen til Ski kommune), kan vi leve godt med det da, for å si det sånt, sa han.

05.02.2019, Inger Johanne Bjørnstad (V) om nytt kommunevåpen.

Prinsippet om folkets medbestemmelse

05.02.2019, Ida Lindtveit Røse (KrF) om nytt kommunevåpen.

Merete Bellingmo (Ap) støttet ikke innstillingen til Fellesnemnda, og var opptatt av prinsippet om folkets medbestemmelse som ikke har blitt fulgt i denne saken, ifølge henne:

– Her har vi fått innbyggerne til å engasjere seg i hva som skal være det nye symbolet på den nye kommunen, Nordre Follo. Inbyggerne velger salamanderen og administrasjonsutvalget får den som sin innstilling, men arbeidsutvalget mener at de ikke ønsker det. For at svaret fra innbyggerne passer ikke politikerne? lurte hun på.

Bellingmo kom med to alternative foreslag til Fellesnemndas innstilling. Hun foreslo at symbolet salamanderen skulle velges som vinneren av kommunevåpenkonkurransen og som kommunevåpen for Nordre Follo kommune, samt at kommunevåpenet skulle få fargen metallet gull på svart bunn, men begge forslagene hennes falt.

Her kan du høre hva Inger Johanne Bjørnstad (V) mener om Fellesnemndas innstilling:

Her kan du høre hva Ida Lindtveit Røse (KrF) mener om saken:

Les også: – "Folkets røst" bør bestemme nytt kommunevåpen

Fem på torget om vedtaket

Oppegård Avis har vært innom Kolbotn torg rett etter møtet. Her kan du lese hva folket mener om vedtaket:

Powered by Labrador CMS