HÅPER PÅ STABILE VAKSINELEVERANSER: – Vi får minst 1.614 doser denne uken og 3.118 doser neste uke, og vi håper på at vaksineleveransene i ukene fremover ikke blir noe mindre i hvert fall, sier Monica Viksaas Biermann, programleder for vaksinering og konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo. Foto: Nordre Follo kommune
HÅPER PÅ STABILE VAKSINELEVERANSER: – Vi får minst 1.614 doser denne uken og 3.118 doser neste uke, og vi håper på at vaksineleveransene i ukene fremover ikke blir noe mindre i hvert fall, sier Monica Viksaas Biermann, programleder for vaksinering og konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo. Foto: Nordre Follo kommune

– Alle over 18 år kan få første vaksinedose innen juni

Alle innbyggere over 18 år som ønsker vaksine må registrere seg nå i Helseboka.

Publisert Sist oppdatert

– Vi oppfordrer nå alle innbyggere over 18 år til å registrere seg for vaksinering via kommunens nettside i Helseboka. De som ikke ønsker vaksine trenger ikke registrere seg, sier konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

Husk at du må logge deg inn med BankID ved registrering i Helseboka. Når du har registrert deg der og gitt beskjed om at du ønsker vaksine, får du en bekreftelse på SMS.

Visste du per i dag har 27.082 personer eller 60 prosent av Nordre Follos innbyggere over 18 år registrert seg for vaksinering i Helseboka? Her kan du finne lenken til registrering i Helseboka.

60 PROSENT: 27.082 personer eller 60 prosent av Nordre Follos innbyggere over 18 år har registrert seg for vaksinering i Helseboka. Kilde: Nordre Follo kommune
60 PROSENT: 27.082 personer eller 60 prosent av Nordre Follos innbyggere over 18 år har registrert seg for vaksinering i Helseboka. Kilde: Nordre Follo kommune

Over 90 prosent av eldre over 75 år

– Hvor mange innbyggere over 18 år har takket nei til vaksine hittil i år?

– Først når vi er ferdige med vaksinasjon av en gruppe, vet vi hvor mange som ikke har tatt vaksinen. I gruppe 2 (personer eldre enn 85 år) har 90 prosent takket ja til og fått minst en vaksinedose. I gruppe 3 (personer 75-84 år) har 93 prosent fått minst en vaksinedose og cirka 30 prosent har blitt fullvaksinert, sier Biermann.

Det betyr at kun 10 prosent av innbyggerne innen risikogruppe 2 (85 år og eldre) og 7 prosent innen gruppe 3 (75-84 år) ikke har fått vaksine ennå. Disse oppfordres til å ta kontakt med kommunen snarest mulig.

Vaksinetelefonen i kommunen (940 12 310) er operativ fra klokken 09:00 til 14:00 mandag til fredag.

Minst 1.614 doser denne uken

Siden forrige uke har kommunen begynt å tilby vaksine til risikogruppe 4, som er todelt:

Foreløpig ligger Nordre Follo godt an i forhold til FHIs nøkterne vaksineringsscenario, som sier at alle over 18 år får første vaksinedose innen begynnelsen av juli. Det optimistiske scenarioet sier at alle over 18 år får første vaksinedose mot slutten av juni.

Monica Viksaas Biermann, konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo

  • 4A består av innbyggerne fra 65 til 74 år.
  • 4B består av innbyggerne fra 18 til 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

I uke 13 ble det satt rundt 900 doser av Pfizer-vaksinen til gruppe 4. Denne uken (uke 14) får kommunen 269 hetteglass av Pfizer-vaksinen (seks til syv doser i hvert hetteglass) til gruppe 4, men også til de resterende i gruppe 2 og 3 som ikke har fått vaksine ennå.

Ukens leveranse tilsvarer 1.614 og 1.883 enkeltdoser av Pfizer-vaksine, avhengig av om det er seks eller syv enkeltdoser man klarer å trekke ut av hvert hetteglass. Nesten alle dosene skal gis som dose én til gruppe 4. Kun åtte hetteglass, eller mellom 48 og 54 enkeltdoser, skal gis som dose to.

– Vi har fortsatt to vaksinasjonssteder, Ski storsenter og Kolben, men med de dosene vi får nå er det mest hensiktsmessig å benytte kun ett sted, og da er Ski storsenter mest funksjonelt, sier Biermann.

Minst 3.118 doser neste uke

Neste uke (uke 15) får kommunen 333 hetteglass med rundt 3.118 til 3.451 vaksinedoser, hvorav:

  • 280 hetteglass med Moderna-vaksinen (mellom 2.800 og 3.080 enkeltdoser) hvorav mesteparten av dosene skal brukes som dose én til gruppe 4. (OBS! Planen for vaksineleveransen i uke 15 har økt siden onsdag denne uken fra 160 til 280 hetteglass).
  • 53 hetteglass med Pfizer-vaksinen (mellom 318 til 371 enkeltdoser) som skal gis som dose én til gruppe 4.

– Vi håper på at vaksineleveransene i ukene fremover ikke blir noe mindre i hvert fall. Foreløpig ligger Nordre Follo godt an i forhold til FHIs nøkterne vaksineringsscenario, som sier at alle over 18 år får første vaksinedose innen begynnelsen av juli. Det optimistiske scenarioet sier at alle over 18 år får første vaksinedose mot slutten av juni, sier Biermann.

NØKTERNT SCENARIO: Nøkternt scenario tar hensyn til hvor mange vaksiner og doser som blir tilgjengelig. Kilde: FHI (oppdatert 12. mars 2021)
NØKTERNT SCENARIO: Nøkternt scenario tar hensyn til hvor mange vaksiner og doser som blir tilgjengelig. Kilde: FHI (oppdatert 12. mars 2021)
OPTIMISTISK SCENARIO: Dette scenariet er mer optimistisk i anslaget for leveranser og godkjenning av vaksiner. Husk at de to scenarioene baserer seg på estimater. Kilde: FHI (oppdatert 12. mars 2021)
OPTIMISTISK SCENARIO: Dette scenariet er mer optimistisk i anslaget for leveranser og godkjenning av vaksiner. Husk at de to scenarioene baserer seg på estimater. Kilde: FHI (oppdatert 12. mars 2021)

Alle på legevakt og sykehjem har fått tilbud

– Hvor mange av de som tilhører gruppen prioritert helsepersonell har takket nei til vaksine?

– Vi har ikke spurt hvem som ikke ønsker, kun hvem som ønsker vaksine. Virksomhetene har nok en bedre oversikt over dette enn meg. De gruppene med helsepersonell som har fått høyest prioritet (legevakt, KAD, sykehjem) har fått tilbud om vaksine til alt helsepersonell.

– Hvor mange av de som tilhører gruppen prioritert helsepersonell har blitt vaksinert hittil?

Kilde: Nordre Follo kommune (sist oppdatert i dag)
Kilde: Nordre Follo kommune (sist oppdatert i dag)

– Jeg har ikke nøyaktig antall da det ikke registreres indikasjon for vaksine i SYSVAK (vaksineregisteret). Instruksjonen til de virksomhetene som har mottatt vaksiner er at vaksiner «til overs» skal tilbys personer som er prioritert for vaksine. Det betyr for eksempel at dersom hjemmesykepleien har fått to hetteglass vaksine som skal gis til brukerne, og man får ut to ekstra doser av disse, så skal disse dosene selvfølgelig ikke kastes, men settes på for eksempel helsepersonell, sier Biermann.

Har helsepersonell på reservelister

Når det gjelder andre grupper helsepersonell, har kommunen prioritert å vaksinere en andel og ikke alt helsepersonell i gruppen. Dette gjelder for eksempel tannhelsepersonell.

– Årsaken til dette er blant annet at AstraZeneca, som skulle gå til denne gruppen, er satt på pause, forklarer Biermann.

Hun sier kommunen prioriterer nå risikogruppene, men har helsepersonell på «reservelister» dersom de får vaksinedoser «til overs», for eksempel dersom noen ikke kommer til avtalt vaksinasjon på grunn av sykdom eller dersom kommunen får flere vaksinedoser ut av hvert hetteglass enn de har beregnet.

5.550 enkeltdoser til risikogruppene

Nedenfor kan du se en oversikt over antall vaksinerte per aldersgruppe.

Kilde: Nordre Follo
Kilde: Nordre Follo

Dersom vi kun ser på antall vaksinerte med dose én, så har 4.791 personer over 65 år fått vaksine. I tillegg har cirka 200 personer i gruppe 4B fått Pfizer-vaksine, og 560 personer i gruppe 5 fått AstraZeneca-vaksine.

Totalt er det altså gitt cirka 5.550 vaksinedoser til personer i risikogruppe 1 til 5. Cirka 1.676 vaksiner er da gitt til prioritert helsepersonell.

Satt tre doser til administrasjon innen pleie og omsorg

– Har det blitt vaksinert noen av ledere eller andre kommuneansatte som ikke tilhører prioritert helsepersonell og de hittil prioriterte risikogruppene?

– Verken ordfører eller administrativ ledelse i kommunen har fått vaksine. Vi må følge regjeringens vaksinasjonsstrategi, og har ikke anledning til å prioritere andre ansatte i kommunen enn de som faller inn under kategoriene som skal prioriteres, sier Biermann.

Samtidig innrømmer hun at noen få doser er satt på ansatte som ikke tilhører de ovennevnte prioriteringsgruppene.

– Jeg kjenner til at tre doser er satt på ansatte innen administrative funksjoner innen pleie og omsorg, det vil si personer som ikke tilhører de prioriterte gruppene. De fikk vaksine fordi man ellers ville måtte kaste dosene, sier Biermann.

– Kun helsepersonell har fått vaksine

Biermann sier at de tre dosene, som ble gitt til ansatte i ikke-prioriterte grupper, ble satt for lenge siden. Hun påpeker også at dette ble tatt opp på et møte med kommuneoverlegen.

– Rutinene har blitt skjerpet siden den gang. Vi har i dag så gode «reservelister» at ekstra doser blir tilbudt personer som er prioritert, enten på grunn av egen risiko eller fordi de er helsepersonell. Vi har gått ut i fra FHIs prioriteringsliste, hvor helsepersonell med pasientkontakt og helsepersonell som er spesielt vanskelig å erstatte skal prioriteres. I denne sammenheng har 54 ansatte i smittevernteamet, inkludert ansatte på de to testasjonene, vaksinasjonsteamet, smittesporere og kommuneoverleger, fått tilbud om vaksine, sier Biermann.

Hun presiserer at de som har fått vaksine er alle sammen helsepersonell.

– De som har hjulpet til med administrative oppgaver har ikke vært en fast del av smittesporingsteamet, og har derfor ikke fått tilbud om vaksine, sier hun.

Powered by Labrador CMS