35 MILLIONER KRONER: Det nye veianlegget på Mastemyr, med blant annet en splitter ny rundkjøring i Mastemyrveien, skal ferdigstilles i juni og har en totalkostnad på 35 millioner kroner. Foto: Tore Steimoen

Sjekk den nye rundkjøringen på Mastemyr!

Nå skal det åpnes for trafikk gjennom den nybygde rundkjøringen i Mastemyrveien.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at alle grunneierne i Mastemyr Næringspark står sammen om en felles investering i form av en splitter ny rundkjøring nord i Lienga og Mastemyrveien. Tiltaket vil føre til at Mastemyr næringspark skal åpnes for gjennomkjøring.

Anleggsarbeidene, som startet i januar i år, nærmer seg slutten.

Mastemyr Infrastruktur AS, som representerer utbyggeren, har engasjert entreprenør Leif Grimsrud AS til bygging av den nye rundkjøringen. Den er nå etablert i Mastemyrveien, like ved Quality Hotel Entry på Mastemyr.

Les også: Skal bygge ny rundkjøring på Mastemyr

SKAL VÆRE FIREARMET: Rundkjøringen skal være firearmet, med to felt fra avkjøringsrampen på E18 sørfra helt fram til rundkjøringen. Foto: Tore Steimoen

Fra i dag

– Arbeidene er nå kommet så langt at vi i løpet av de nærmeste fire dagene, det vil si fra torsdag 13. mai til og med søndag 16. mai, vil åpne for trafikk gjennom den nybygde rundkjøringen i Mastemyrveien, sier prosjektleder Tore Steimoen i Mastemyr Infrastruktur AS.

Han sier at siden dette er en langhelg med «innklemt» fredag, forventes det mindre trafikk enn vanlig.

– Derfor vil vi sette på ekstra ressurser. Det vil også bli utført intensivt arbeid for å få dette til i løpet av helgen, sier prosjektlederen.

Entreprenøren skal bygge opp veien litt inn i av- og påkjøringsrampene til E18 også, slik at her vil det være manuell trafikkdirigering mens arbeidene pågår.

– Busslommene vil nå i neste fase komme midlertidig tilbake til Mastemyrveien, sier Steimoen.

OVERSIKTSBILDE: Hele veianlegget skal ferdigstilles i juni, før fellesferien.

Blir ferdigstilt i juni

Samtidig med dette vil hotellet nå få en ny direkte adkomst fra den nye rundkjøringen.

FÅR NY, DIREKTE ADKOMSTVEI: Quality Hotel Entry får en ny adkomstvei direkte fra den nye rundkjøringen. Foto: Tore Steimoen

– Etter at disse arbeidene er utført i helgen vil vi fortsette med å koble til Lienga til den nye rundkjøringen, slik at denne veiarmen fra rundkjøringen vil bli tatt i bruk i juni, sier prosjektlederen.

Han sier hele veiprosjektet er planlagt ferdigstilt før sommerferien.

35 millioner kroner

Totalkostnaden for prosjektet er 35 millioner kroner. Det er de private grunneierne i Mastemyr næringspark som betaler for denne utbyggingen.

– Grunneierne ønsker ny aktivitet i næringsparken. Den nye rundkjøringen vil gi en mye bedre trafikkavvikling inn til næringsparken, sier Steimoen i Mastemyr Infrastruktur AS.

Det sistnevnte selskapet ble stiftet for å gjennomføre arbeidene, og er et felles selskap eid av de tre største aktørene i næringsparken: Fabritius Gruppen, Fram Management og Ferd Eiendom.

Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune overtar veianlegget etter at det er ferdigstilt.

Nytt kontor- og næringsbygg

Det har vært store planer for Lienga de siste årene. I Lienga 4 skal det blant annet bygges et nytt kontor- og næringsbygg på opptil fire etasjer.

Nybygget skal oppføres mellom de to andre store næringseiendommene kjent som "Stabburet/Orkla" (Lienga 6-8) og "Ford/Volvo" (Lienga 2).

TO TIL FIRE ETASJER: Illustrasjonen viser mulighet for et fireetasjers bygg mot nordvest. I sørøst er bygget på to etasjer. lllustrasjonen viser inngang til kontordelen samt et parkmessig parkeringsanlegg. Konseptskisse/3D: ARCASA arkitekter, BLÅR

Rundkjøring som et rekkefølgekrav

Lienga 4 er den del av Mastemyr næringspark. Områdereguleringen for den sistnevnte ble vedtatt i 2012, men i 2019 ble en mindre reguleringsendring vedtatt.

Som følge av det sistnevnte ble etablering av den nye rundkjøringen nord i Lienga og Mastemyrveien et rekkefølgekrav for alle felt i næringsparken, inkludert Lienga 4.

Den nye rundkjøringen måtte dermed etableres før kommunen kunne gi en igangsettingstillatelse til tiltaket i Lienga 4.

Les også: Store planer for Lienga

Powered by Labrador CMS