Plastisbanen på Kolbotn

DYPRENS TO GANGER I UKE: Kommunen har inntil nå vasket plastisbanen med dyprengjøringsmiddelet Deep Cleaning to ganger per uke og har hatt på glider (Glide Cleaner) på fredager. Rutinene ble endret for en uke siden.

Kommunen kjøpte ulovlige midler til vedlikehold av plastisbanen

Kommunen har kjøpt to typer vedlikeholdsmidler for å vaske og polerere plastisbanen med. Etter en drøy måned viser det seg at begge midler er ulovlige. Kommunen stanser nå vedlikehold av plastisbanen.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet om prosjektet Vinterland. Budsjettet for prosjektet er på 680.000 kroner, som inkluderer skøytebanen, trærne rundt og belysningen, samt monteringen.

I begynnelsen av adventstiden skulle kommunen sørge for følelsen av storby ved å anlegge en kunstisbane på minst 200 kvadratmeter på Jan Baalsruds plass.

Skøytebanen kom ikke på plass før vinterens slutt, og overflaten ble av plast istedenfor kunstis.

 

Les også: Lager skøytebane i Kolbotn sentrum

Skulle ikke være skadelig for miljø

– Et enstemmig kommunestyre var krystallklare på at miljømessige konsekvenser skulle være avgjørende for valg av skøytebaneløsning, sa gruppeleder for Oppegård MDG, Jens Nordahl.

Det skal brukes bare glidemiddel til daglig vedlikehold av banen. Dette middelet er ikke skadelig for miljø og det skal ikke være noe avrenning til Kolbotnvannet.

Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune

Da skøytebanen ble offisielt åpnet på Jan Baalsruds plass lørdag 2. mars, spurte Oppegård Avis ordføreren om kommunen vurderte miljømessige konsekvenser for Kolbotnvannet i forbindelse med driften av denne banen og bruk av kjemikalier.

– Det har vært flere ulike påstand om bruk av kjemikaler i forbindelse med vedlikehold av skøytebanen, og det er derfor vi har brukt to måneder for å sjekke alt dette. Det skal brukes bare glidemiddel til daglig vedlikehold av banen. Dette middelet er ikke skadelig for miljø og det skal ikke være noe avrenning til Kolbotnvannet, sa Thomas Sjøvold.

Forespurte tre leverandører

     Unisport Scandinavia AS:

 • Ble stiftet i 2006 og har 50 ansatte.
 • Holder til i Askim.
 • Driftsinntekter (2017): Ca. 290 millioner kroner.
 • Resultat for skatt (2017): Underskudd på ca. 40 millioner kroner.
 • Likviditetsgrad (selskapets betalingsevne og kjøpekraft): Svak.
 • Lønnsomhet: Ikke tilfredsstillende.
 • Soliditet (viser hvor godt dette selskapet tåler tap): Ikke tilfredsstillende.
 • Kilde: Proff.no

Anbudet om kjøp av en plastisbane ble ikke lyst ut digitalt. Ifølge kommunen forespute de i november i fjor tre ulike leverandører (Unisport Scandinavia AS, PGM AS og Multiarena AS) og fikk tilbud fra to første av disse.

I kravspesifikasjonen til disse leverandørene, som Oppegård Avis har fått innsyn i, står det ikke et eneste ord om miljømessige krav og miljøvennlige produkter.

Les også: – Kunstis var ikke et alternativ

Rimeligst og raskest

I midten av februar signerte kommunen avtale med selskapet Unisport Scandinavia AS fra Askim, som kom med det rimeligste tilbudet og den raskeste leveringstiden, ifølge begrunnelsen i anskaffelsesprotokollen.

Kommunen betalte 416.580 kroner ekskl. mva (520.725 kroner inkl. mva) for en plastisbane på 20x10 meter, to vedlikeholdsmidler og en maskin for å kunne vaske og polerere plastoverflaten med.

Les også: – Oppegård var sterkt advart mot dette kjøpet

Produktregisteret:

 • Myndighetenes register over farlige kjemikalier.
 • Det er Miljødirektoratet som drifter registeret, men alle norske myndigheter kan få tilgang til dataene ved tjenstlig behov.
 • Opplysningene i registeret brukes blant annet til myndighetenes kontroll og tilsyn med kjemikalier, risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og i forbindelse med akutte hendelser.
 • Kilde: Miljødirektoratet

Ikke deklarert i registeret over farlige kjemikalier

De to vedlikeholdsmidlene Unisport Scandinavia har solgt til Oppegård kommune er glidemiddelet Glide Cleaner og dyprengjøringsmiddelet Deep Cleaning.

Denne uken har Oppegård Avis kontaktet Miljødirektoratet i forbindelse med saken. Det viser seg nå at de to midlene som kommunen har kjøpt av Unisport Scandinavia AS, er ulovlige.

De to produktene er ikke deklarert i produktregisteret, som er myndighetenes register over farlige kjemikalier (red. anm.: Les mer i faktaboksen). Omsetningen av disse midlene i Norge er derfor ulovlig, sier sjefingeniør Espen Wigaard i seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering hos Miljødirektoratet.

– Vi stanser nå bruken av de to vedlikeholdsproduktene inntil denne deklarasjonen er på plass. Det kan ta noen uker.

Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård kommune

Han forklarer videre at lovlig omsetning av disse midlene forutsetter deklarering i produktregisteret, og dersom det handler om import eller produksjon på 100 kilo eller mer per år i Norge og dersom klassifiseringen av disse midlene er korrekt i databladene.

Les også: – Ingen trussel for miljøet

Stanser å vedlikeholde plastisbanen

I dag har Oppegård Avis kontaktet rådmann Lars Henrik Bøhler i forbindelse med kjøp av ulovlige midler fra leverandøren av plastisbanen.

"Vi har vært i kontakt med vår leverandør for å sjekke dette. De har ikke vært klar over at disse produktene skulle vært deklarert i produktregisteret, som er leverandørens ansvar. De har nå satt i gang prosessen med å få produktene deklarert. Det kan ta noen uker", skriver Bøhler i en e-post til Oppegård Avis.

"Det at det mangler deklarasjon betyr ikke at produktene er ulovlige, men at de ikke er korrekt registrert for omsetning", presiserer rådmannen.

– Det er to stoffer i glidemiddelet Glide Cleaner som er klassifisert som miljøskadelige.

Han skriver videre at kommunen stanser nå bruken av de to vedlikeholdsproduktene inntil denne deklarasjonen er på plass. Plastisbanen skulle etter planen være i bruk til over påsken.

Det er foreløpig ukjent om kommunen har andre, lovlige rengjørings- og poleringsmidler for å kunne vedlikeholde plastoverflaten med frem til slutten av sesongen.

Les også: – Det føltes rett å slett ikke som at vi var på en skøytebane

To stoffer i Glide Cleaner er miljøskadelige

Seksjonsleder Heidi Morka i kjemikalieseksjonen hos Miljødirektoratet har sett på innholdsbeskrivelsen for de to midlene som kommunen har brukt for å vedlikeholde plastisbanen med siden begynnelsen av mars.

Det er to stoffer i glidemiddelet Glide Cleaner (kokosdietanolamid og ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivs.) som er klassifisert som miljøskadelige, sier Morka.

Hun sier de aktuelle stoffene er i lave konsentrasjoner i produktet og de er lett nedbrytbare.

Hvorvidt disse vil utgjøre risiko for vannmiljøet avhenger blant annet av konsentrasjon, hvor mye totalt som slippes ut og hvilke arter som finnes i vannet, sier Morka.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at begge midlene fortynnes med vann i proporsjonen 1:10, ifølge kommunen.

Leverandøren har tidligere sagt til Oppegård Avis at plastoverflaten må vaskes med dette middelet hver dag etter tre-fire timers bruk for at banen har gli og for optimal bruk.

Kommunen har valgt å avvike fra dette og har etter den første uken siden åpningen av banen rengjort overflaten kun to dager per uke til tross for at banen har hatt meget dårlig eller ingen gli. 

Det er derfor uvisst om rengjøringen av banen har blitt begrenset til to dager i uke for å kunne spare på driftsutgiftene eller for å begrense konsekvensene for miljø. Kommunen selv forklarer dette med egne tilpassinger etter to ukers bruk av banen:

"Vi følger i stor grad vedlikeholdsmanualen vi har fått tilsendt fra leverandør. Etter hvert gjør vi oss også egne erfaringer om hvordan renhold og vedlikehold best passer for denne banen med den beliggenheten og bruken den har", skriver kommunen.

Les også: – Skiftende vær skaper ujevnheter på underlaget

Powered by Labrador CMS