HER SKAL DET BYGGES MYE: Mye skal skje på Kolbotn i årene som kommer. Innsender av dette innlegget har mange tanker rundt dette.
HER SKAL DET BYGGES MYE: Mye skal skje på Kolbotn i årene som kommer. Innsender av dette innlegget har mange tanker rundt dette.

– Fortetting – uten motforestillinger?

– Så langt er det min oppfatning at politikerne og kommuneadministrasjonen i for stor grad lar seg styre av private utbyggere, skriver innsender av dette innlegget.

Publisert

La det først være sagt at jeg slutter meg fullt ut til Oppegård kommune utbyggingsstrategi i fase 1 hvilket har gitt oss;

 • Et levedyktig senter med
 • Kolben og Tårnhuset og
 • Parkområde mot vannet med
 • Leke-/solplasser og yrende liv hele året
 • Tilknyttede boligområder med lavblokker og
 • Alt med luft mellom

Men fortetting i villaområder gir også ekstreme tomtekostnader med krav fra utbyggere om å få bygge i høyden eller en øket utnyttelsesgrad med begrenset byggeavstand og tilgang til sol.

Les også: – Kun for eldre?

Videre boligpriser som gjør at kun de som selger eneboliger har anledning til å kjøpe leilighetene hvilket igjen skaper en demografisk skjevdeling blant beboerne.  I vår blokk er det en gjennomsnittsalder over 70 og så vidt vites ingen barnefamilier i hele sameiet på 106 leiligheter.

Inne i fase 2

Vi er nå inne i fase 2 hvor jeg registrerer at det er planlagt/under oppføring;

 • 8 etasjes og lang boligblokk i Ormerudveien
 • Ønsker om signalbygg i Kolbotn sentrum
 • Videre fortetting sentralt dvs ingen lekeplass ved Kolben eller
 • Luft rundt nåværende rådhus
 • En meget høy utnyttelsesgrad på sagtomta på Myrvoll
 • Ytterligere fortetting av villaområder med antatt tomtekostnad på 15 mill pr mål
 • Hvor det i tillegg er svært vanskelige grunnforhold

Til nå er det min oppfatning at fase 2 i utbyggingen i for stor grad har vært preget av sentral påvirkning som har fått tilslutning kommunalt blant så vel politikere som administrasjon og at dette i tillegg har blitt videre-/markedsført i Oppegård Avis.

Les også: Kall den nye kommunen for Oppegård

På 60-tallet bygget kommunen ut Ødegården, Sofiemyr og Hellerasten hvor vi som nygifte hadde råd til å flytte inn selv med studielån og uten støtte fra foreldre. 

Videre bygget vi senere enebolig og hadde tre barn på Kolbotn skole.  En perle av et område som nå blir omringet av blokkbebyggelse – uten barn? 

Ikke for sent

Det er ikke for sent å gjøre tilpasninger av fase 2 i Oppegård, men det krever politisk vilje.

Så langt er det min oppfatning at politikerne og kommuneadministrasjonen i for stor grad lar seg styre av private utbyggere. Et levedyktig sentrum krever mangfold. Dagens utbygging gir ikke dette.

Powered by Labrador CMS