Storebukta-prosjektet

SATT I RING: Det hjalp ikke med å plassere bordene i ring i kommunestyresalen under møtet mandag kveld. Stemningen var amper store deler av møtet.

– Dere har ikke kontroll

Det var en amper stemning på møtet mellom beboerne fra Tangen, Storebukta-utbyggeren og kommunens administrasjon. – Hvordan skal dere bygge en svømmehall i Kolbotn sentrum når dere og utbyggeren ikke kan sørge for verken kortsiktige eller langsiktige løsninger i dette prosjektet? utbrøt beboerne under møtet.

Publisert

Møtet var arrangert av kommunen i Oppegård rådhus. Temaet for møtet var sikkerhet rundt kulverten i Theodor Hansens vei og arbeidene rundt den.

Rådmannen startet møtet ved å beklage overfor beboerne på Tangen for at kommunen ikke klarte å oppfylle vedtaket, fattet av Oppegårds politikere, som handlet om en forsvarlig og sikker trafikal løsning for beboerne i området.

– Vi ser at vi kan bli litt bedre på dette. Det er ikke kulverten som er utfordringen, men veien fra kulverten og frem til avkjøringen til Jernia, presiserte rådmannen.

Les også: – Åpning av kulverten er totalt uaktuelt

Amper stemning under møtet

Utbyggingskoordinator i Oppegård kommune, Wenche Aarvik, har også beklaget overfor beboerne for den ikke tilfredsstillende dialogen om blant annet skiltingen i området, som kunne ha vært bedre, ifølge henne.

Hun sa blant annet at kommunen var innstilt på å finne en løsning som alle parter ville bli fornøyd med, men de fremmøtte beboerne fra Tangen var ikke imponert over de skisserte forslagene selv om de aksepterte beklagelsen fra både rådmannen og utbyggingskoordinatoren.

Det var til tider en amper stemning og bruk av sterke ord da beboerne fortalte om sin misnøye med dagens situasjon rundt den trafikale løsningen i forbindelse med Storebukta-utbyggingen. Det ble ikke bedre da Storebukta-utbyggeren, Tom André Svenning-Gultvedt, begynte å ramse opp de ulike tillatelsene gitt av kommunen.

– Rådmannen, du skjønner vel at du har nok å gjøre med dette her på huset. Dette blir for dumt, utbrøt en av de fremmøtte.

Les også: – Kjører anleggsvannet fra Storebukta til Vestby

Krevde permanente løsninger

Beboerne har også fortalt om flere farlige situasjoner som oppstår for både gående og syklende i området, men også om fare for påkjørsler og bilkollisjoner.

– Vi kan ikke ha de provisoriske løsningene her i ti år til. Dere har ikke kontroll på det grunnleggende. Hvordan skal dere bygge en svømmehall i Kolbotn sentrum når dere og utbyggeren ikke kan sørge for verken kortsiktige eller langsiktige løsninger i dette prosjektet? Vi ser bare nye skilt og porter som dere setter opp for å hindre oss, beboerne, men vi ser ingen resultater av deres arbeid for å lette situasjonen for oss som bor i området. Dere er nødt til å sette på nødbremsene for utbyggeren for å løse de trafikale utfordringene i området før de kan fortsette videre med prosjektet, sa Eiliv Mæhle Liljevik fra Tangen.

Les også: Fortviler over manglende gatelys

Dette er kommunes forslag

Kommunens siste forslag innebærer blant annet at frem til påsken skal det stå trafikkvakter på begge sider av kulverten for å trygge de myke trafikantene mens anleggsarbeidene pågår, men at kulverten skulle stenges med port rett etter påsken og frem til september 2019.

– Vi må ha nok bredde på veien fra kulverten til avkjøringen til Jernia, slik at det vil være en trygg passasje. Veien i dag er fire meter for smal. Østfoldbanen skal stenges i fem uker om sommeren og da kan arbeidene med denne passasjen settes i gang. Vi får ikke lov av Bane NOR til å jobbe med dette før sommeren, forklarte Aarvik og Svenning-Gultvedt.

Det var en amper stemning på møtet mellom beboerne fra Tangen, Storebukta-utbyggeren og kommunen. Beboerne fra Tangen var tydelig opprørt og brukte sterke ord under møtet. De krevde en permanent og sikker trafikal løsning for myke trafikanter i det aktuelle området.

Aarvik har også fortalt at i juni skal det i tillegg starte et nytt VA-prosjekt sør i planområdet, som er en fortsettelse av det tidligere VA-prosjektet i området, og at dette krever en omkjøring.

BEKYMRET: – Må en ulykke til før noe skjer her? spurte Bjørn Erik Berentsen (69), som bor i Solbråtanveien.

Se videoen fra dagens møte

Her kan du se et utdrag fra møtet der kommunen skisserer den valgte løsningen som vil vare frem til høsten 2019:

Les også: – Vurderes stengt

– Både Solbråtanveien og kulverten er overbelastet i dag

Bjørn Erik Berentsen (69), som bor i Solbråtanveien, har påpekt at med den skisserte løsningen vil kulverten ved Solbråtan stasjon bli enda mer belastet.

– Denne kulverten er overbelastet allerede i dag. Verken den eller Solbråtanveien er dimensjonert for den slags trafikk. Kulverten har ingen skille mellom myke trafikanter og kjørende. Må en ulykke til før noe skjer her? spør han.

 

Les også: – Vi er redd for at det snart kan skje en ulykke i kulverten

Powered by Labrador CMS