Storebukta-prosjektet

STOREBUKTA-PROSJEKTET: Her har utbyggeren pumpet ut anleggsvann ut u våtmarksområdet i to uker uten å søke Fylkesmannen om utslippstillatelse.

– Kjører anleggsvannet fra Storebukta til Vestby

Etter krav fra Fylkesmannen ble det langvarige utslippet fra Storebukta-prosjektet til Kolbotnvannet stoppet onsdag forrige uke. Utbyggeren kjører nå anleggsvannet fra Storebukta til en landbrukseiendom i Vestby hvor vannet oppbevares i en tett tank.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at utbyggeren av Storebukta-prosjektet har pumpet ut betydelige mengder anleggsvann rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta i to uker til tross for gjeldende miljøoppfølgningsplan (MOP) som ikke åpner for dette.

Utslippet ble først registrert den 2. januar i år, og planleder Stig Bell i UTE Oppegård, som er forurensningsmyndighet i Oppegård kommune, bekreftet dette samme dag.

Les også: Kommunen lar anleggsvannet renne ut i Kolbotnvannet

Først to uker senere, onsdag 16. januar, ble utslippet stoppet. Kommunen valgte å kreve dette etter en dialog med Fylkesmannen samme dag. Det viser seg at utbyggeren ikke har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse.

Les også: – Denne metoden har andre negative miljømessige effekter

Borttransportering med tankbil

Oppegård Avis har også skrevet at inntil videre er borttransportering med tankbil iverksatt. Dette har andre negative miljømessige effekter, ifølge grunneieren.

– Hvis dette er den beste løsningen miljømessig vil den benyttes, men vi vil rent umiddelbart anta at den har andre negative miljømessige effekter, og håper derfor å finne bedre løsninger i samarbeid med kommunen, sa utviklingsdirektør i Solon Eiendom AS, Tom André Svenning-Gultvedt, som representerer utbyggeren.

Han forklarer videre at frakt av vann i tankbil gir en tilleggsbelastning for miljøet i forbindelse med selve kjøringen, og vannet må uansett slippes ut et sted.

Leverer vannet til midlertidig deponi i Vestby

Fredag formiddag spurte Oppegård Avis utbyggeren om hvor vannet fra Storebukta skulle slippes ut.

Svenning-Gultvedt skrev først at vannet blir da levert til et mottak. To og en halv timer senere fikk vi en oppdatering:

"Vannet er ikke levert til mottak i denne saken da vannet var rent så mottakene ville ikke ta det imot. Vannet er levert til midlertidig deponi i Vestby for videre sedimentering".

Fredag kunne utbyggeren oppgi verken adressen til det konkrete deponiet i Vestby eller navnet til grunneieren.

– Vannet står på tett tank i Vestby

I dag har Oppegård Avis kontaktet utbyggeren på nytt. Like etter klokken 14:00, etter flere purringer og henvendelser til Svenning-Gultvedt og andre i Solon Eiendom, fikk vi følgende svar fra Svenning-Gultvedt på e-post:

"Vannet er levert til Galbyveien 263 i Vestby, her står vannet på tett tank. Videre håndtering av vannet blir avklart med miljøkonsulent. Det vises også til tidligere konklusjon (red. anm.: foreløpige vannanalyser) om at vannet inneholder verdier som tilfredsstiller miljøoppfølgningsplanen og drikkevannsforskriften", skriver han.

Oppegård Avis skrev at utbyggeren tok prøver av vannet ved Storebukta tirsdag 8. januar og prøveresultatet ble klart mandag 14. januar. Basert på disse tok kommunen kontakt med Fylkesmannen for vurdering av prøvesvarene onsdag forrige uke.

Det viste seg at minst en av måleparameterne krevde utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Til denne foreligger har kommunen stoppet utslippene.

– Kommunen er redd for tette vannrør

Mandag 21. januar har utbyggeren kommet med følgende presisering:

"Vannet som renner ned i byggegropen kommer fra Kolbotnvannet og Augestadbekken som renner gjennom byggegropen. Byggegrop ligger på kote 93, det vil si to meter under vannspeilet for Kolbotnvannet og grunnvannstanden i området. Det er gjort prøver av vannet i byggegropen som dokumenterer at vannet  tilfredsstiller drikkevannsforskriften. Dessverre har vi foreløpig ingen tillatelse til å pumpe vannet tilbake der det kommer fra, men dette jobber vi sammen med miljøkonsulent og kommunen med  å få en løsning på. Hovedårsaken til at vi ikke kan slippe dette på er at kommunen er redd for finstoff (små leirpartikler etc). De er redde for at dette kanskje kan tette noen av rørene."

Har ingen oversikt over vannmengder

RENNER UT KONSTANT: Videon er tatt på anlegget den 8. januar og viser at betydelige mengder anleggsvann pumpes fra byggegropen rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta.

– Har dere innhentet utslippstillatelse for vannet som borttransporteres fra Kolbotn til Vestby?

– Vannet er ikke sluppet ut, derfor er det ikke nødvendig med utslippstillatelse. Det er plassert i en tett tank, sier Svenning-Gultvedt.

– Anleggsvannet rant ut i våtmarksområdet ved Storebukta omtrent konstant i to uker. Har dere gjort et grovt anslag på hvor mye vann som rant ut?  Hvor mye vann har dere levert til Vestby siden onsdag forrige uke?

– Det er ingen vannmåler på de pumpene som benyttes. Vi har ingen oversikt over lensevann akkurat nå, det avhenger av temperatur. Det har vært veldig kaldt, og nå er mye frosset, sier utbyggeren.

Vestby kommune er koblet til saken

Oppegård Avis har sjekket adressen i Vestby hvor anleggsvannet fra Kolbotn leveres. Ifølge kartverket er Galbyveien 263 i Vestby en privat landbrukseiendom på over 286 mål i areal, med et våningshus, to landbruksbygninger og et hus for dyr.

Oppegård Avis har kontaktet avdelingsleder for miljø og kommunalteknikk i Vestby kommune, Live Holck Johannessen, for å sjekke om hun kjenner til den konkrete saken. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Nektet innsyn i vannprøvene

Oppegård Avis har bedt både kommunen og utbyggeren om innsyn i de foreløpige vannanalysene, men har fått avslag fra begge.

Ifølge utbyggeren skulle den endelige rapporten fra miljøkonsulenten være klar fredag 19. januar, og den skulle oversendes til oss i sin helhet.

Klokken 13.30 mandag 21. januar har den endelige rapporten ikke kommet ennå, verken til kommunen eller til Oppegård Avis.

Ifølge planleder Stig Bell i UTE Oppegård skulle kommunen ta nye prøver i morgen.

Oppegård Avis følger opp saken. Har du flere opplysninger om saken, tips oss gjerne på 954 59 049.

 

 

 

Powered by Labrador CMS