NY UNDERGANG: Den nye undergangen skal bygges sør for stasjonsbygget og nord for Kolben. Undergangen foreslås byggget med en bredde på seks meter, uten heis, men med en trappeløsning fra undergangen til torget.
NY UNDERGANG: Den nye undergangen skal bygges sør for stasjonsbygget og nord for Kolben. Undergangen foreslås byggget med en bredde på seks meter, uten heis, men med en trappeløsning fra undergangen til torget.

Slik kan Kolbotn stasjon bli!

Sjekk det foreløpige forslaget for den nye Kolbotn stasjon!

Oppegård Avis har tidligere skrevet om fire lokaliseringsalternativer for den nye Kolbotn stasjon og at Jernbaneverket (heter Bane NOR siden januar 2017) har valgt det rimeligste alternativet, med ombygging av stasjonen på dagens lokalisering til 314 millioner kroner.

– Det blir en forholdsvis stor satsning som vil heve opplevelsen av selve stasjonen og Kolbotn som sted. Stasjonen får en høyere standard og plattformene blir forlenget, som vil gjøre at vi kan kjøre flere tog og dermed frakte flere passasjerer, sier prosjektleder Helge Hatland i Bane NOR.

Byggestart i 2022

Den foreløpige fremtidsplanen viser byggestarten etter at Follobanen er ferdigstilt i 2021.

– Vi må også bytte signalsystemet på denne delen av Østfoldbanen etter at Follobanen er ferdigstilt. Dette innebærer at togtrafikken må stenges i denne peridoen. Ombyggingen av Kolbotn stasjon vil neppe starte før 2022, sier Hatland, som jobber med detaljeregulering av Kolbotn stasjon.

Les også: – En togbillett, en kebab, et brett sashimi og en gravstein, takk!

Bane NOR har nylig sendt inn et forslag, utarbeidet av konsulentselskapet Rambøll. Forslaget består av illustrasjoner som gir en idé om utforming av den nye stasjonen.

– Bane NOR har foreløpig ikke fattet noen vedtak, så tegningene i forslaget må derfor ses som i prosess, presiserer Hatland.

PS! Saken fortsetter under bildet

NYE RAMPER: Det er foreslått å bygge en ny rampe på to og en halv meter fra undergangen til terrenget mot Sentrumsbygget.
NYE RAMPER: Det er foreslått å bygge en ny rampe på to og en halv meter fra undergangen til terrenget mot Sentrumsbygget.

Fra tre til to spor

I dag har Kolbotn stasjon tre spor, hvor midtsporet brukes til å vende rushtidstog.

Oppgraderingen av stasjonen omfatter at midtsporet fjernes og at et nytt vendespor etableres enten på Rosenholm eller på Myrvoll.

Les også: Eventyrlig vekst i kollektivtrafikken! Flere kjører kollektivt enn egen bil!

I DAG: Slik ser Kolbotn stasjon ut i dag.
I DAG: Slik ser Kolbotn stasjon ut i dag.

Ombyggingen av stasjonen vil også omfatte nye, fem metes brede sideplattformer som kan håndtere doble togsett. Begge sideplattformene er tegnet med prefabrikerte betongelementer i forkant, og med to og en halv meters brede ramper fra Theodor Hansens vei til plattformene.

Det er også tegnet en sykkelparkereing og en «kiss-and-ride», eller en slags snuplass med fem p-plasser for kortidsparkering og tre ordinære handikap-parkeringer mellom parkeringsplassen bak Sentrumsbygget og jernbanen, samt en sykkelparkering nord for stasjonsbygget.

Det jobbes også med et sykkelhotell på stasjonen. 

Ny undergang

Prosjektet innebærer også utvikling av dagens stasjonsmiljø med et stasjonstorg og en ny undergang sør for dagens stasjonsbygning, for å redusere barrierevirkningen i sentrum.

Les også: Sjekk gigantkrysset de planlegger midt i den nye storkommunen!

De eksisterende rampene og dagens undergang, som har en bredde på to og en halv meter, er foreslått revet og igjenfylt.

PS! Du kan lese mer om planene i papirutgaven av Oppegård Avis torsdag den 2. mars!

 

Powered by Labrador CMS