NYE KOLBOTN SKOLE: Slik kan den nye skolen se ut, ifølge forprosjektet. Skolestarten planlegges fra januar 2021.
NYE KOLBOTN SKOLE: Slik kan den nye skolen se ut, ifølge forprosjektet. Skolestarten planlegges fra januar 2021.

Ny barneskole og flerbrukshall: Null p-plasser

Førstkommende mandag skal kommunestyret behandle saken om den nye Kolbotn skole. Den planlegges for 784 elever og 85 ansatte, og med en flerbrukshall, men med null parkeringsplasser for verken lærere eller foreldre.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at forventet byggestart for den nye Kolbotn skole (se hovedbildet i saken) er i februar 2019 med mål om ferdigstillelse i 2020.

Forrige uke kom rådmannen med nye forslag for prosjektet, om utvidelse av skolekapasiteten på den nye skolen og etablering av midlertidige skolelokaler på Solkollen. 

Forslagene har enstemmig blitt vedtatt i formannskapet denne uken. Ifølge ordfører Thomas Sjøvold var parkeringssituasjonen ved den nye skolen ikke tatt opp av noen under den politiske behandling av saken.

Mandag 17. september skal saken behandles i kommunestyret. Her kan du lese mer om saken.

Fra 373 til 784 elever

Kolbotn skole er i dag en barneskole for 1.–7. trinn med 373 elever. To 7. klasser (57elever), går på Ingieråsen ungdomsskole, så det fysiske elevtallet på Kolbotn skole er 316 for skoleåret. Det er 47 ansatte på skolen per i dag.

 

KOLBOTN SKOLE I DAG: Slik ser Kolbotn skole i dag.
KOLBOTN SKOLE I DAG: Slik ser Kolbotn skole i dag.

Forprosjektet omhandler en utvidelse av skolen til en 4–parallell barneskole med ny flerbrukshall. Total og maks kapasitet blir 784 elever og rundt 85 ansatte.

Oppegård Avis har skrevet at opprinnelig vedtatt kostnadsramme for den nye og større skolen er nå foreslått økt fra 230 millioner kroner til 444,33 millioner kroner.

 

NYE KOLBOTN SKOLE: Slik kan den nye skolen se ut, ifølge forprosjektet. Skolestarten planlegges fra januar 2021.
NYE KOLBOTN SKOLE: Slik kan den nye skolen se ut, ifølge forprosjektet. Skolestarten planlegges fra januar 2021.

–  Hvordan klarer kommunen å fylle en 4–parallell barneskole med så mange barn med tanke på forgubbingsproblematikken i Kolbotn sentrum?

Vi er trygge på at vi klarer dette. Det planlegges variert bybyggelse med varierte typer leiligheter i Skrenten og på Rosenholm, og ved Storebukta skal det bygges flere "town house", som er typiske for barnefamilier. Selv om det er markedet som bestemmer prisnivået på boligene i sentrum, kan dette være attraktivt for flere barnefamilier. Vi skal også ta en gjennomgang av dagens skolegrenser, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Null parkeringsplasser til lærere og foresatte

Det er krav til maksimalt fem biloppstillingsplasser på den nye skolen, ifølge forprosjektets utomhusplanen.

 

 

FRA UTOMHUSPLANEN: Her kan du se parkeringsplassen med plass til fem tjenestebiler.
Skisse: UnionConsultAS
 
FRA UTOMHUSPLANEN: Her kan du se parkeringsplassen med plass til fem tjenestebiler.
FRA UTOMHUSPLANEN: Her kan du se parkeringsplassen med plass til fem tjenestebiler.

Utomhusplanen for den nye skolen viser disse fem parkeringsplassene (tre vanlige p-plasser, én p-plass for EL-P og én p-plass for EL-HC) nord i planområdet, men ingen av disse er planlagt for lærerne eller foresatte til elevene ved skolen, ifølge ordfører Thomas Sjøvold (H).

– De fem p-plassene skal brukes av leverandører til skolen eller tjenestebiler. Det blir null parkeringsplasser til lærerne og foresatte til elevene ved skolen. Parkeringsdekningen ved Kolbotn skole ble bestemt av et enstemmig kommunestyre i forbindelse med reguleringsplan for Kolbotn sentrum. Kolbotn skole ligger nær toget og ved høyfrekvent bussruter, så det er flere måter å komme til skolen. Man kan gå, sykle eller ta buss/tog, forklarer Sjøvold.

Han sier det er et mål om nullvekst i privattransport med bil.

– Parkeringspolitikk, både antall plasser og betaling, er virkemidler for å flytte transporten over fra bil til kollektivtransport, gange eller sykkel. Jeg har forståelse for at det blir en brå overgang for noen, men vi har prioritert å ha god plass til uteområder rundt skolen istedenfor parkeringsplasser, sier Sjøvold.

Har egne parkeringsplasser

Både ordføreren og alle kommunalsjefene i Oppegård har faste parkeringsplasser ved rådhuset.

– Vi er nødt til å kjøre bil. Det blir urimelig hvis noen av oss ikke kommer til møter til avtalt tid, sier Sjøvold.

Selv bor han på Svartskog og bruker privatbil for å komme til og fra jobben, men også i arbeidstiden. I november flytter han med familien til Ingierodden, og da kan det bli noen endringer, ifølge ordføreren:

RESERVERT ORDFØREREN: Denne plassen på parkeringsplassen nord for rådhuset er reservert ordføreren.
RESERVERT ORDFØREREN: Denne plassen på parkeringsplassen nord for rådhuset er reservert ordføreren.

– Da kan det bli aktuelt å gå eller sykle til og fra jobben, sier han.

 

PARKERING FOR ANSATTE: Denne parkeringsplassen nord for rådhuset brukes av ansatte i kommunen.
PARKERING FOR ANSATTE: Denne parkeringsplassen nord for rådhuset brukes av ansatte i kommunen.

Når det gjelder parkeringsplassen nord for rådhuset, er den reservert for folk med behov eller bruk av biler i tjeneste, ifølge ordføreren. Her var det ingen ledige plasser fredag morgen.

40 parkeringskort til 300 kroner

Ordføreren sier ansatte ved skolen kan kjøpe parkering på kommunens plasser i sentrum til rabattert pris, på samme måte som øvrige ansatte i kommunen.

Ifølge virksomhetsleder for UTE Oppegård, Heidi Tomten, må alle betale det samme i  utgangspunktet, men det er fordelt totalt 40 parkeringskort til ansatte med ekstra parkeringsbehov, og for disse betaler ansatte 300 kroner per mnd.

Les også: Setter begrensninger for idretten

– Av hensyn til sikkerhet for elevene

Rektor ved Kolbotn skole, Kristin Hovde Høidal, sier hun har forståelse for at manglende parkeringsplasser vil være problematisk for foreldre og ansatte, men at sikkerheten til barna må prioriteres.

– Vi ønsker å ha minst mulig biltrafikk rundt skolen, av hensyn til sikkerhet for elevene våre. Så vil det naturligvis være uvant for foreldre og ansatte å ikke lenger kunne parkere tett inntil skolen, noe jeg har forståelse for. Samtidig må vi akseptere det som er vedtatt i områdereguleringsplanen for Kolbotn sentrum, sier Hovde Høidal.

Les også: Foreslår sykkel, gange og matebuss

– Blir vanskelig for noen

BÅDE POSITIVT OG NEGATIVT: Helge Aamodt (45) mener null parkeringsplasser ved skolen blir både positivt og negativt.
BÅDE POSITIVT OG NEGATIVT: Helge Aamodt (45) mener null parkeringsplasser ved skolen blir både positivt og negativt.

– Hvordan skal dette påvirke situasjonen med rekruttering av lærerne?

– For de fleste ansatte hos oss vil det gå greit å komme seg til og fra skolen uten bil, men for noen vil det bli vanskelig. Vi vil forsøke å tilrettelegge for de det gjelder på en god måte – og se på aktuelle løsninger sammen. Det vil også bli sett på muligheter for ansattparkering i sentrum, sier rektoren.

Ordfører Thomas Sjøvold tror at det ikke blir problematisk å rekruttere nye lærere til den nye skolen.

– Jeg er sikker på at Kolbotn skole ikke vil slite med rekruttering av nye lærere. Det blir knallfint her og den nye skolen vil være en attraktiv arbeidsplass for mange lærere, sier han.

Helge Aamodt (45) har tre barn på Kolbotn skole. Han mener null parkeringsplasser ved den nye skolen blir både positivt og negativt.

DAGENS PARKERING 1: På bildet kan du se parkeringsplassen til ansatte og bussholdeplassen.
DAGENS PARKERING 1: På bildet kan du se parkeringsplassen til ansatte og bussholdeplassen.
DAGENS PARKERING 2: Denne parkeringsplassen ligger nord for skolen. Da bildet ble tatt klokken 13:00 fredag 14. september, var det 17 biler der og ingen ledige p-plasser.
DAGENS PARKERING 2: Denne parkeringsplassen ligger nord for skolen. Da bildet ble tatt klokken 13:00 fredag 14. september, var det 17 biler der og ingen ledige p-plasser.

– Det blir nok tungvint for noen og vanskelig for noen av oss, spesielt med tanke på henting av de minste barna uten bil i en stresset hverdag. To av mine barn går selv til og fra skolen, men den minste er en førsteklassing og må derfor leveres og hentes av oss, delvis med bil og delvis til fots. Samtidig har vi sett flere farlige situasjoner i forbindelse med parkering ved skolen og sikkerheten til barna er det viktigste for oss, sier Aamodt.

Les også: Vend i tide – Det er ingen skam å snu

Fra 28 p-plasser til null

I dag finnes det 28 parkeringsplasser ved skolen. Disse brukes av ansatte, besøkende og til levering – og henting av barn.

Folgende parkeringsplasser ved Kolbotn skole er fordelt på to steder, og er forbeholdt ansatte og brukere på virkedager mellom klokken 07:00 og 17:00:

  • Fjellveien, ovenfor skolen: tolv plasser pluss én HC-plass og en ladeplass.
  • Ormerudveien: 14 plasser.

 

Mangelen på parkering i området fører også til parkeringsproblemer ved Kolbotn barnehage. Dette skal endres, ifølge virksomhetlederen for UTE Oppegård, Heidi Tomten.

– Ved Kolbotn barnehage er det seks p-plasser som foreløpig er forbeholdt barnehagens ansatte og brukere hele døgnet. Dette skal skiltes om slik at plassen er åpen for alle etter klokken 17:00 på virkedager samt lørdager og søndager, sier hun.

Ingen parkeringsløsning for Solkollen ennå

Denne uken har det blitt enstemmig vedtatt i formannskapet at i byggeperioden skal 400 barn fra Kolbotn skole flytte til en midlertig skole som er foreslått etablert på Solkollen like ved Kolbotn gravlund. Flyttingen er planlagt fra januar 2019.

HER MÅ DU BETALE:
HER MÅ DU BETALE:

Den endelige avgjørelsen rundt lokaliseringen av den midlertidige skolen kommer ved behandlingen av Kolbotn skole-saken i kommunestyret førstkommende mandag.

– Hvor mange parkeringsplasser planlegges det ved Solkollen?

– Det er ikke bestemt ennå, men nå ses det på gode løsninger for levering og henting av elever, sier rektor ved Kolbotn skole, Kristin Hovde Høidal.

RÅDHUS SYD:Her var det fullt fredag morgen.
RÅDHUS SYD:Her var det fullt fredag morgen.
KAPELLVEIEN:Her var det også fullt.
KAPELLVEIEN:Her var det også fullt.

Les også: Her blir det liv

Parkeringssmuligheter i sentrum

SYV PLASSER FORAN BANKBYGGET: Her kan du parkere gratis i to timer på virkedager.
SYV PLASSER FORAN BANKBYGGET: Her kan du parkere gratis i to timer på virkedager.

Ifølge Tomten finnes det flere parkeringsmuligheter på kommunal grunn i Kolbotn sentrum.

Avgiftsbelagt parkering i Kolbotn sentrum:

I dag har Oppegård kommune avgiftsbelagt parkering på to steder i Kolbotn sentrum:

  • Rådhuset syd
  • Kapellveien

– Totalt utgjør Rådhus syd og Kapellveien 112 plasser hvorav 6 har ladepunkter i dag  (ytterligere 2 ladeplasser kommer i Kapellveien) og totalt 5 er forbeholdt HC  (3 + 2), sier Tomten.

HOLTEVEIEN: Denne parkeringslassen brukes av ansatte i Oppegård kommune. Her var det ingen ledige p-plasser heller.
HOLTEVEIEN: Denne parkeringslassen brukes av ansatte i Oppegård kommune. Her var det ingen ledige p-plasser heller. 
TH. HANSENS VEI: Her var det også fullt fredag morgen. Mange ansatte i kommunen velger å parkere bilene sine i virkedagene også på denne parkeringsplassen.
TH. HANSENS VEI: Her var det også fullt fredag morgen. Mange ansatte i kommunen velger å parkere bilene sine i virkedagene også på denne parkeringsplassen.

Både Rådhus syd og Kapellveien har i dag en time gratis parkering, og etter dette koster det 30 kroner per time. Døgnpris er 140 kroner.

El-biler parkerer i dag gratis på alle plasser, også på plasser som ikke har ladepunkter.

Ett sted med gratis parkering i to timer

Det finnes bare ett sted med gratis parkering i Kolbotn sentrum før klokken 17:00 i virkedager, ifølge Heidi Tomten.

– Kommunen eier syv parkeringsplasser pluss en HC-plass utenfor det gamle bankbygget i Kolbotnveien 6 (den delen av plassen som er nærmest Kolbotnveien). Disse plassene er gratis og åpne for alle, men det er makstid på to timer i tidsrommet fra klokken 07:00 til 17:00 på virkedager. Ellers er det ingen begrensning her, sier hun.

 

– Her foran bankbygget skal Stor-Oslo Eiendom etablere en ny bussholdeplass med "kiss&ride" for av- og påstigning i forbindelse med for eksempel levering og henting av elevene ved Kolbotn skole, sier Thomas Sjøvold.

Han presiserer at det ikke blir parkeringsplasser her.

Her kan du parkere gratis etter klokken 17:00

Etter klokken 17:00 på virkedager samt på lørdager og søndager er det tillatt for alle å parkere gratis på plasser som ellers er forbeholdt kommunen:

  • Ingieråsen skole
  • Kolbotn skole
  • p-plass i Th. Hansen vei (ca. 60 plasser)
  • nordre del av p-plassen i Holteveien (13 plasser)
  •  Skiveien 51 (ca. 10 plasser)

Powered by Labrador CMS