BYGDEBORGEN: Bygdeborgen på Rosenholm er et automatisk fredet kulturminne. Ryggen hever seg 20 meter over det omkringliggende flate terrenget.

– Styr unna kulturminner

Marius Park Pedersen fra Holmlia jobber aktivt med å ta vare på lokalhistorie. Han har en sterk oppfordring til lokalpolitikerne i Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

Marius Park Pedersen fra Holmlia jobber aktivt med å ta vare på lokalhistorie. Etter å ha lest saken om Høyres forslag for den kommunale tomten på Rosenholm og tilsvaret fra Arbeiderpartiet, reagerte han spesielt sterkt på følgende uttalelse:

EIES AV KOMMUNEN: Kartet viser de to tomtene ved Rosenholm stasjon som eies av Nordre Follo kommune. Høyre foreslo å regulere den største tomten til lokalsykehus. I tillegg foreslo de å trekke tomten i vest (skogsarealet på vestsiden av Rosenholmveien) ut av planområdet.

– Området vest for Rosenholmveien er en skog som har viktige kulturminne- og naturverdier med blant annet en flott bygdeborg fra jernalderen som vi i utgangspunktet ønsker skal opprettholdes, sier gruppeleder for Nordre Follo Arbeiderparti, Oddbjørn Lager Nesje.

Les også: Vraket forslaget om nytt lokalsykehus på Rosenholm

FORFATTER: Marius Park Pedersen er fra Holmlia. Han har skrevet flere bøker om lokalhistorie og har et brennende engasjement for Holmlia.

Automatisk fredet

– Jeg stusser på ordlyden: "... som vi i utgangspunktet ønsker å opprettholde". Det aktuelle området er et fredet område, og er registrert av Byantikvaren i Oslo som kulturminne, sier Pedersen.

Han sier det aktuelle området har ID-nummeret 21826 og vernestatus "automatisk fredet" etter kulturminneloven av 1978.

– Dette er et fredet område. Intet annet enn det! I utgangspunktet skal dere styre unna kulturminner og naturområder med rødlistede arter. Det er ingen rom for diskusjon om dette, sier Pedersen til lokalpolitikerne i Nordre Follo.

BYGDEBORGEN PÅ ROSENHOLM: Her kan du se et kartutsnitt fra Riksantikvarens kulturminnesøk. Det er Byantikvaren i Oslo som har lagt inn Bygdeborgen på Rosenholm.

Les saken: Derfor sa Ap nei til forslaget

Powered by Labrador CMS