Ski rådhus

SKI RÅDHUS I DAG: Det er politisk besluttet at Oppegård rådhus skal selges og at rådhusfunksjonene skal samlokaliseres i Ski rådhus.

Bygges om for 220 ansatte

Ski rådhus bygges om for 220 ansatte fra Oppegård og Ski, mens Oppegård rådhus er i ferd med å bli solgt. Kommunen har planer om å legge det ut for salg før sommeren.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at kommunesammenslåingen av Oppegård og Ski trer i kraft fra 1. januar 2020.

Det er politisk besluttet at Oppegård rådhus skal selges og at rådhusfunksjonene skal samlokaliseres i Ski rådhus. I forbindelse med dette jobbes det nå med å bygge om Ski rådhus for 220 ansatte fra Oppegård og Ski.

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

Skal bygges om for 18 millioner kroner

Ski rådhus ble ferdigstilt i 1973 og har behov for oppgradering.

Avdelingsleder for Bygg og vedlikehold i Ski, John Hoseth, sier prosjektet som handler om ombygging av eksisterende rådhus har en kostnadsramme på 18 millioner kroner.

– Etter planen skal det være ferdigstilt i november 2019. På sikt vil alle rådhusfunksjonene fra begge kommuner flytte til Ski, men vi antar at noen ansatte får sin arbeidsplass i Oppegård. Dette blir bestemt i løpet av sommeren, sier Hoseth.

Han legger til at ved arealeffektiv ombygging vil en kunne øke kapasiteten med omtrent 35 til 40 prosent.

Bygger om to etasjer av gangen

Ski rådhus har seks etasjer. Ombyggingen har nå startet og det bygges om to etasjer av gangen, ifølge Hoseth.

Ifølge ham skal det være følgende rådhusfunksjoner:

  • Kontor for ordfører/folkevalgte
  • Møterom for styrer, råd og utvalg
  • Servicetorg/innbyggertorg
  • Kontor for rådmannsfunksjon og staber
  • Kontor for øvrige sentrale funksjoner.

– Det er politisk bestemt at arealene skal være arealeffektive med nøktern standard, men det er foreløpig ikke bestemt hvilke virksomheter som skal være i rådhuset, sier Hoseth.

Skal legges ut for salg før sommeren

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det er politisk besluttet at Oppegård rådhus skal selges.

Oppegård kommune jobber nå med forberedelser for utlysning og har ambisjon om å gå ut i markedet i løpet av første halvår 2019.

Les også: Rådhuset – et signalbygg

Les også: Dette mener folk at rådhuset vårt bør brukes til i fremtiden

Powered by Labrador CMS