– SKAL TAS OPP: – Vi har planer om å ta opp vedlikeholdsetterslepet så snart det lar seg gjøre, sier konstituert rådmann Lars Henrik.

Fortsatt stort vedlikeholdsetterslep

Vedlikeholdsetterslepet beløper seg til over 45 millioner kroner frem til 2020.

Publisert

– Vedlikeholdsetterslepet knyttet til Sofiemyrtoppen skole, Fløysbonn skole, Kolbotn skole og Sofiemyrhallen er ikke inkludert i denne tiltaksplanen fordi det er planlagt omfattende endringer på disse byggene i de nærmeste årene. Det vil ikke bli gjennomført større tiltak på bygg som skal rives eller rehabiliteres, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det skal bygges et nytt idrettsanlegg og en ny svømmehall, Kolbotn skole får et nybygg og den gamle bygningen fra 1922 skal totalrehabiliteres, Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler skal samlokaliseres i en ny ungdomsskole på Sofiemyr, og elevene ved Sofiemyr barneskole skal overføres til et rehabilitert Fløysbonnbygg.

56 vs. 18 millioner

STØRST BEHOV: Ifølge tilstandsrapporten fra Reinertsen AS har Greverud skole behov for strakstiltak på 22.900.000 kroner.

Vi har også skrevet at flere av kommunens skolebygg bærer preg av manglende vedlikehold. Rapporten til Reinertsen AS, som kartla i fjor høst tilstand til fem skoler, har avdekket mange alvorlige feil og mangler på skolene.

Rapporten viste behov for strakstiltak på over 56 millioner kroner (se faktaboks), som burde ha vært gjennomført relativt raskt på grunn av forskriftskrav og/eller fare for liv og helse. Dårlig inneklima, problemer med fuktighet, trekk og ventilasjon, samt brann- og bygningsmessige avvik er noe av det som måtte rettes straks.

– Kommunen har foretatt en gjennomgang av hvilke tiltak som er nødvendige for å ivareta sikkerhet og helse i skolebyggene, og følger vår egen tiltaksplan. Vi har ingen forhold som bryter med forskriftene, sier Bøhler.

Ifølge den kommunale tiltaksplanen dreier det seg om et vedlikeholdsetterslep på skolene på 18 millioner kroner frem til 2020.

Ti millioner kroner til administrasjonsbygg

Flere andre kommunale bygg har store etterslep, ifølge tiltaksplanen som skal behandles politisk denne uken. Barnehagene har et etterslep på 7,5 millioner kroner, pleie og omsorg – 6 millioner kroner og administrasjonsbygg – 10 millioner kroner.

Av de totalt 45,4 millioner kroner utgjør om lag 30 millioner kroner etterslep på tekniske anlegg.

SKAL REHABILITERES: Kolbotn skole har behov for strakstiktak på 17.960.000 kroner ifølge tilstandsrapporten fra Reinertsen AS.

PS! Les flere detaljer i papirutgaven av Oppegård Avis torsdag den 8. desember!

 

Fakta om behov for tiltak:

  • Kolbotn skole: 17.960.000,– (strakstiltak) + 870.000,– (midlertidige tiltak, om to til fem år)
  • Sofiemyr skole: 3.800.000,– + 820.000,–
  • Fløysbonn skole: 2.100.000,– + 4.400.000,–
  • Greverud skole: 22.900.000,– (kun strakstiltak)
  • Hellerasten skole: 9.620.000,– + 300.000,–
  • Tårnåsen skole: 75.000,– (kun strakstiltak)
  • Sum: 62.845.000,– (strakstiltak 56.455.000,– + midl. tiltak 6.390.000,–)
Powered by Labrador CMS