TOPPER LISTEN: Human-Etisk Forbund har flest tilskuddsberettigede medlemmer i Oppegård. Lokalt har forbundet i mange år samarbeidet med biblioteket i Kolben om å arrangere spillkveldene hvor fokuset er på sosialt samvær.

Se alt vi tror på i Oppegård!

I 2019 ble det utbetalt rundt 4 millioner kroner i kommunalt tilskudd til ulike tros- og livssynssamfunn i tidligere Oppegård og Ski kommuner. Visste du at her i Oppegård har vi medlemmer i cirka 190 ulike tros- og livssynssamfunn, med alt fra sjamaner og kvekere til folk med mer tradisjonelle tros- og livssyn?

Publisert Sist oppdatert

Stortinget har nylig vedtatt en ny trossamfunnslov. Den nye loven, som gjelder fra 1. januar 2021, innebærer at staten overtar nå ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke.

I forslaget til lovendringen skrev regjeringen at hvis lovendringen trådte i 2019, ville støtten per medlem blitt 1237 kroner.

Kort om den statlige tilskuddsordningen

  • Tilskuddsordningen har hjemmel i lov nr. 31 (trossamfunnsloven), som trådte i kraft 1. januar 2021.
  • Staten har nå overtatt hele finansieringen fra kommunene. Det betyr at de vil øke statsstøtten til Den norske kirke fra ca. 2,2 til 4,4 milliarder kroner.
  • Det ble innført en nedre grense på størrelsen på trossamfunn til 50 personer, som gjør at en del svært små trossamfunn mister støtten.
  • Kirken får ikke lenger regne inn såkalte «tilhørige» i sitt medlemsgrunnlag. Det gir andre trossamfunn ca. 3,5 prosent høyere støtte.
  • Det er nå ingen aldersgrense på medlemmer.
  • Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Statsforvalteren (tidligere navn: Fylkesmann) om statstilskudd er 1. mars hvert år.
  • Kravet skal sendes inn ved bruk av den digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn som ble lansert 21. januar 2021.

Basert på anslag for utbetaling av tilskudd i 2020 (cirka 697.257 tilskuddsberettigede medlemmer i Norge) og kommunenes administrative kostnader ble det lagt til grunn at dette vil medføre en besparelse for kommunene på 467,8 millioner kroner i 2021, men det betyr også at rammetilskuddet til kommunene vil bli redusert tilsvarende.

Nordre Follo ble trukket hele 5 millioner kroner i rammetilskuddet for 2021 som følge av utlemming av tilskudd til tros- og livssynssamfunn i statsbudsjettet.

1072 kroner per medlem

Norske trossamfunn finansieres på den måten at jo færre medlemmer det blir i Den norske kirke, jo mer penger får andre trossamfunn. Tilskuddene fordeles med et likt beløp per innbygger.

Oppegård Avis har sett på tallene fra 2019 som gjaldt tidligere Oppegård, det vil si før kommunesammenslåingen med Ski kommune.

Da var den statlige støtten per medlem på 589 kroner. I tillegg ble det utbetalt kommunalt tilskudd fra tidligere Oppegård kommune på 483 kroner per medlem. Til sammen er det snakk om utbetalte 1072 kroner per medlem i 2019.

186 ulike tros- og livssynssamfunn

Tallene fra tidligere Oppegård kommune viser at det ble utbetalt kommunalt tilskudd på over 1,7 millioner kroner (1.709.337 kroner) til 186 ulike tros- og livssynssamfunn med totalt 3.564 tilskuddsberettigede medlemmer i Oppegård i 2019.

Oppegård Avis har fått innsyn i en oversikt over alle tros- og livssynssamfunn som hadde tilskuddsberettigede medlemmer i tidligere Oppegård kommune i 2019, og antall lokale medlemmer i hvert av dem. Du finner denne oversikten nederst i saken.

– Statlig støtte bør avvikles

Det viser seg at Human-Etisk Forbund topper denne listen, med 803 tilskuddsberettigede medlemmer i Oppegård. Sturla K. Naas Johansen, som er styremedlem i Nordre Follo lokallag, tilhørende Oppegård krets i Human-Etisk Forbund, mener at statlig støtte til tros- og livssynssamfunn bør avvikles.

– Vi har religionsfrihet i Norge og alle må få lov til å organisere seg i tros- og livssynssamfunn. Human-Etisk Forbund er prinsipielt mot statlig/kommunal støtte til tros- og livssynssamfunn, og vi mener at statlig støtte bør avvikles, men så lenge det gis støtte til alle andre kan ikke vi si nei til denne ordningen, sier han.

– Jeg tenker det er viktig med full livssynsfrihet og respekt for menneskerettighetene i et mangfoldig og demokratisk samfunn, men religion kan noen ganger skape unødvendige begrensninger i folks liv, legger han til.

Oppegård Avis har skrevet at Human-Etisk Forbund samarbeider med biblioteket i Kolben kulturhus om å arrangere spillkveldene hvor fokuset er på sosialt samvær.

SPILLKVELD I KOLBEN: Bildet ble tatt fra den nest siste spillkvelden i Kolben (i lokalene til Nordre Follo bibliotek) i februar 2020. Siden da har alle arrangementene måttet avlyses grunnet smittevernhensyn.

– Vi synes det er positivt med et møtested med en lav terskel, hvor alle kan møtes og ha en hyggelig interaksjon uavhengig av livssyn eller bakgrunn. Lokalt har vi dessuten jobbet mye for å få på plass livssynsnøytrale seremonirom. Vi synes det er viktig at alle tros- og livssynsorganisasjoner skal ha verdige lokaler for å markere livets store begivenheter og avholde sine seremonier, sier Naas Johansen.

Cirka 3,9 millioner kroner per år

Når det gjelder tidligere Ski kommune, ble det utbetalt cirka 2,16 millioner kroner (2.161.836 kroner) til 227 ulike tros- og livssynssamfunn med 4.782 tilskuddsberettigede medlemmer i Ski i 2019.

Sammen med tallene fra tidligere Oppegård, vil det være snakk om cirka 3,9 millioner kroner i kommunalt støtte som ble utbetalt til totalt 8.346 tilskuddsberettigede medlemmer i begge kommunene i 2019.

Som følge av at staten har nå overtatt ansvaret for utbetaling av den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, foreslo rådmannen i Nordre Follo i fjor høst å justere rammen i det kommunale driftsbudsjettet ved å redusere den med 2,8 millioner kroner hvert år, som er 1,1 million kroner lavere enn det utbetalte beløpet fra Oppegård og Ski til sammen.

Oppegård Avis ba rådmannen om å forklare årsaken til dette.

– Var ikke endelig klar

– Kommunalt tilskudd til andre trossamfunn enn Den norske kirke beregnes med bakgrunn i kommunens budsjetterte kostnader på drift og investering til Den norske kirke. I beregningen skal ikke utgifter som er felles for alle innbyggere i kommunen og som ikke er utgifter til egentlige kirkelige formål, tas med (eksempelvis utgifter til kirkegårder). Den endelige beregningen gjøres etter at kommunen mottar oversikt over antall medlemmer pr trossamfunn fra Statsforvalteren. Den faktiske kostnaden for tilskudd til trossamfunn det enkelte år vil dermed ikke være klar før etter rådmannens forslag til strategi- og handlingsplan er lagt fram, forklarer rådmannen.

Ifølge kommunen ble budsjettet for kommunalt tilskudd til trossamfunn utenom DNK for 2021 justert fra 2,8 millioner kroner til 4,1 millioner kroner i desember 2020 etter at kostnaden for 2020 var beregnet.

Oversikt over tros- og livssynssamfunn i Oppegård

Her kan du finne en oversikt over alle tros- og livssynssamfunn som hadde tilskuddsberettigede medlemmer i tidligere Oppegård kommune i 2019, og antall lokale medlemmer i hvert av dem:

1. HUMAN-ETISK FORBUND, Oslo: 803 (medlemmer i Oppegård)

2. OSLO KATOLSKE BISPEDØMME, Oslo: 782

3. SVENSKA KYRKAN I NORGE, Oslo: 141

4. METODISTKIRKEN I NORGE, Oslo: 88

5. PINSEKIRKEN KOLBOTN, Kolbotn: 76

6. BUDDHISTFORBUNDET, Oslo: 75

7. ANJUMAN FALAH UL MUSLIMEEN, Oslo: 70

8. MUSLIMSK KULTUR SENTER, Ski: 57

9. AHMADIYYA MUSLIM JAMA'AT, Oslo: 53

10. MENIGHETEN I FILADELFIA, Oslo: 47

11. CENTRAL JAMAAT-E AHL-E SUNNAT NORWAY REGD., Oslo: 45

12. TAUHEED ISLAMIC CENTRE, Oslo: 45

13. GURDUARA SRI GURU NANAK DEV JI, Oslo: 44

14. BADAR ISLAMSK KULTUR SENTER, Ås: 39

15. DEN ISLANDSKE EVANGELISKE- LUTHERSKE MENIGHET I NORGE, Oslo: 36

16. DET SERBISKE ORTODOKSE KIRKESAMFUND I NORGE HL VASILIJE OSTROSKI MENIGHET, Oslo: 36

17. HUMANISTFORBUNDET, Oslo: 34

18. SØNDRE NORSTRAND MUSLIMSKE SENTER, Oslo: 34

19. DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, Oslo: 32

20. JEHOVAS VITNER, Ytre Enebakk: 31

21. HELLIGE OLGA MENIGHET - DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE, Oslo: 30

22. MINHAJ UL QURAN INTERNATIONAL NORWAY, Oslo: 30

23. UIGURISK ISLAMSK KULTURSENTER, Oslo: 30

24. DET ISLAMSKE FELLESSKAP BOSNIA OG HERZEGOVINA, Oslo: 26

25. OSLO MISJONSKIRKE BETLEHEM, Oslo: 25

26. I SLAMIC CULTURAL CENTRE NORWAY, Oslo: 25

27. DEN GRESKE ORTHODOKSE MENIGHET EVANGELISMOS TIS THEOTOKOU, Oslo: 23

28. ALBANSK ISLAMSK KULTURSENTER, Oslo: 22

29. ALBANSK TROSSAMFUNN OG KULTURSENTER I NORGE, Oslo: 22

30. MAROKKANSK TROSSAMFUNN, Oslo: 21

31. SANATAN MANDIR SABHA, Slemmestad: 21

32. DARU SALAAM ISLAMIC CENTRE, Oslo: 20

33. DEN FINSKE MENIGHETEN I NORGE, Oslo: 20

34. SALAHADDIN SENTER, Oslo: 20

35. BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH, Oslo: 19

36. DEN ERITREISKE KOPTISKE KIRKE I NORGE, Drøbak: 19

37. CENTRAL JAM-E-MOSQUE WORLD ISLAMIC MISSION NORWAY, Oslo: 18

38. MISJONSKIRKEN FOLLOW, Oppegård: 17

39. TAWFIIQ ISLAMSK SENTER, Oslo: 17

40. MISJONSKIRKEN OSLO SYD, Oslo: 15

41. JESUS CHURCH, Oslo: 15

42. MOSS ISLAMIK SENTER, Moss: 15

43. TAQWA SENTER, Rasta: 15

44. ISLAMIC EDUCATION CENTER, Vøyenenga: 14

45. KRISTENSAMFUNNET I NORGE, Bergen: 13

46. DET ISLAMSKE FORBUNDET, Oslo: 12

47. IMAM BEDIUZZEMAN CAMII, Oslo: 12

48. ISKCON NORGE, Bergen: 12

49. ANJUMAN-E-HUSSAINI NORWAY, Oslo: 11

50. DEN ERITREISKE EVANGELISK LUTHERSKE KIRKE I NORGE, Lørenskog: 11

51. KAWTHER AL-NABI, Hagan: 11

52. OROMO EVANGELISKE KIRKE I OSLO, Oslo: 11

53. THE AMERICAN LUTHERAN CONGREGATION, Oslo: 11

54. THE ANGLICAN CHAPLAINCY IN NORWAY, Oslo: 11

55. DEN AFGHANSKE MOSKEEN, Oslo: 10

56. DEN ETIOPISKE ORTODOKSE KIRKE I NORGE, Oslo: 10

57. DEN TYRKISK ISLAMSKE UNION, Oslo: 10

58. EVANGELISCHE GEMEINDE DEUTSCHER SPRACHE IN NORWEGEN, Oslo: 10

59. NORGES HINDU RELIGIOUS SERVICE SENTER, Oslo: 10

60. OSLO 4. - DEN VIETNAMESISKE BAPTISTMENIGHET, Oslo: 10

61. SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN - DEN NORSKE UNION, Røyse: 10

62. HINDU SANATAN MANDIR, Drammen: 9

63. DET EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKESAMFUNN, Undrumsdal: 8

64. ISLAMSK KULTURSENTER NORDLAND, Bodø: 7

65. NORGES HINDU KULTUR SENTER, Oslo: 7

66. OROMISK MUSLIMSK SAMFUNN I NORGE, Oslo: 7

67. OSLO KRISTNE SENTER, Kjeller: 7

68. TROSSAMFUNNET JAMIA ISLAMIA, Oslo: 7

69. YTRINGSFRIHETSFORBUNDET (YFO), Oslo: 7

70. ÅSATRUFELLESSKAPET BIFROST, Lysaker: 7

71. DEN ORTODOKSE KIRKE I NORGE - HELLIGE NIKOLAI MENIGHET, Oslo: 6

72. DEN RUMENSKE ORTODOKSE MENIGHET I OSLO DE HELLIGE MARTYRER IOAN ROMANUL OG HALLVARD, Slemmestad: 6

73. EVANGELIEHUSET, Nannestad: 6

74. NORSK SPIRITUALISTISK TROSSAMFUNN, Oslo: 6

75. DAR EL EMAN ISLAMIC CENTER, Trondheim: 5

76. DET VIETNAMESISKE BUDDHIST & KULTURSENTER I ØSTFOLD, Moss: 5

77. IHYAUSSUNNA CENTER, Sarpsborg: 5

78. ISLAMSK SENTER FOR NORD NORGE, Tromsø: 5

79. MASJI D BILAL, Oslo: 5

80. PINSEMENIGHETEN EVANGELIESALEN BERØA, Oslo: 5

81. AL HUDA KULTURSENTER, Vinterbro: 4

82. DEN BULGARSKE ORTODOKSE MENIGHET I NORGE ST. KIRIL OG ST. METODIJ, Oslo: 4

83. DET MOSAISKE TROSSAMFUND, Oslo: 4

84. DET NORSKE IMAM ALI SENTER, Oslo: 4

85. FAMILIEKIRKEN I FOLLO, Hvitsten: 4

86. JAMAACATA AHLISULUUK WALCISHQI I NORGE, Notodden: 4

87. MUSLIM SENTER FURUSET OSLO NORWAY, Oslo: 4

88. OSLO ISLAMIC CENTER, Oslo: 4

89. OSLO SENTRUM BAPTISTKIRKE, Oslo: 4

90. RESALAT ISLAMSK OG KULTURELT SENTER (RIKS), Hokksund: 4

91. VESTBY PINSEMENIGHET, Vestby: 4

92. ALHIDAYA I SLAMIC CENTER, Hammerfest: 3

93. BUDDHIST WATPAHBODHIDHAMM DRAMMEN, Gullaug: 3

94. DET ALBANSKE KULTUR- OG TROSSAMFUNN I ØSTFOLD, Fredrikstad: 3

95. FILADELFIAKIRKEN SARPSBORG, Sarpsborg: 3

96. KONGSBERG ISLAMSK KULTURSENTER, Kongsberg: 3

97. NORGES SAIVITE HINDU KULTUR SENTER, Oslo: 3

98. PINSEKIRKEN SALEN SKI, Ski: 3

99. PÅ RETT VEI, Krokstadelva: 3

100. SHRI VAISHNAV MANDIR OSLO, Oslo: 3

101. STIFTELSEN NETTVERKSKIRKEN, Oslo: 3

102. THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD, Oslo: 3

103. YEWONGEL BREHAN CHURCH, Oslo: 3

104. ASKIM FRIE MISJONSMENIGHET, Askim: 2

105. NOTODDEN MISJONSMENIGHET, Notodden: 2

106. AL TAWBA ISLAMISK SENTER, Narvik: 2

107. ALNOR, Tromsø: 2

108. BUDDA LIGHT INTERNATIONAL ASSOCIATION, Oslo: 2

109. CENTER RAHMA, Oslo: 2

110. DEN FRIE EVANGELISKE FORSAMLING MENIGHETEN, Oslo: 2

111. DET ISLAMSKE SAMARBEIDSSENTERET I NORGE (DISSN), Oslo: 2

112. FILADELFIAKIRKEN DRAMMEN, Drammen: 2

113. FILADELFIAMENIGHETEN VENNESLA, Vennesla: 2

114. FRELSESARMEEN, Oslo: 2

115. FULL GOSPEL CHURCH I NORGE, Oslo: 2

116. HOLISTISK FORBUND, Oslo: 2

117. ISLAMS KURDISKE TROSENTER, Strømmen: 2

118. ISLAMSKE OPPLÆRINGS SENTER, Stavanger: 2

119. KRISTI ÅPENBARINGSMENIGHET DEN RUSSISK-ORTODOKSE KIRKE (MOSKVAPATRIARKATET), Os: 2

119. KVEKERSAMFUNNET, THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) IN NORWAY, Oslo: 2

120. MASJI D AL-HUDA, Kleppe: 2

121. NLM TROSSAMFUNN, Oslo: 2

122. NOR MUSLIM SOCIETY SANDNES, Sandnes: 2

123. PESHAWA TRO- OG KULTURSENTER, Lillestrøm: 2

124. PINSEKIRKEN TABERNAKLET SKIEN, Skien: 2

125. PINSEMENIGHETEN BETEL, TRONDHEIM, Trondheim: 2

126. PRAKAS PUTHTHADHUM, Rygge: 2

127. SAFA SENTER, Oslo: 2

128. SHRI GURU NANAK NIWAS, Lier: 2

129. SION PINSEKIRKE, Neverdal: 2

130. THAI TEMPEL HADELAND BUDDHISTFORENING, Jaren: 2

131. ARNA MISJONSMENIGHET, Bergen: 1

132. AFGHANERES KULTURELLE OG ISLAMSKE FORENING I BUSKERUD, Drammen: 1

133. SALEM MISJONSMENIGHET, Kristiansand: 1

134. BAHA'I-SAMFUNNET I NORGE, Oslo: 1

135. BALSFJORD BAPTISTMENIGHET, Storsteinnes: 1

136. BERGEN BAPTISTMENIGHET, Bergen: 1

137. BERGEN MOSKE, Bergen: 1

138. BÆRUM BAPTISTMENIGHET, Stabekk: 1

139. CREDOKIRKEN, Bønes: 1

140. D.F.E.F. KLIPPEN, Veavågen: 1

141. DEN ERITRISKE ORTODOKS TWAHDO I MOLDE, Molde: 1

142. DEN ISLAMSKE MOSKEEN I NAMSOS, Namsos: 1

143. DEN KATOLSKE KIRKE I MIDT NORGE TRONDHEIM STIFT., Trondheim: 1

144. DEN LATVISKE EVANGELISKE-LUTHERSKE KIRKE I NORGE, Oslo: 1

145. DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE & KULTURELLE FORENINGEN I TRØNDELAG, Tiller: 1

146. DET ARMENSKE APOSTOLISKE KIRKESAMFUNN, Vegårshei: 1

147. DRAMMEN KRISTNE SENTER, Drammen: 1

148. EVANGELIKIRKEN ØSTERBO, Halden: 1

149. FALAH-UL-MUSLIMEEN, Haugesund: 1

150. FILADELFIA ASKIM, Askim: 1

151. FILADELFIA HØNEFOSS, Hønefoss: 1

152. GUDS MENIGHET VEGÅRSHEI, Vegårshei: 1

153. HALDEN BAPTISTMENIGHET, Halden: 1

154. HALDEN ISLAMSK FORENING, Halden: 1

155. HEDMARK ISLAMISKE KULTUR SENTER, Hamar: 1

156. INTERNATIONAL VICTORY FELLOWSHIP, Oslo: 1

157. ISLAMIC SOLIDARITY SOCIETY ISS, Oslo: 1

158. KRISTKYRKJA I FLORØ, Florø: 1

159. KVÆFJORD BAPTISTMENIGHET, Borkenes: 1

160. LIVING WORD BIBLE CENTER, Oslo: 1

161. LØRENSKOG MUSLIM SENTER, Lørenskog: 1

162. MARKAZ-UL-MUSLIMEEN, Oslo: 1

163. MEDHANEALEM KANONISK ERITRISK ORTODOKS KIRKE I OSLO, Oslo: 1

164. MUSLIMSK KULTURSENTER ASKIM, Mysen: 1

165. MUSLIMSK UNION I AGDER, Kristiansand: 1

166. NOR KULTURSENTER, Harstad: 1

167. NORDENS PAGANISTER, Bruvoll: 1

168. OPPDAL KRISTNE SENTER, Oppdal: 1

169. PINSEKIRKEN BETEL, MOSJØEN, Mosjøen: 1

170. PINSEKIRKEN TABERNAKLET, Bergen: 1

171. PINSEMENIGHETEN BETEL LOFOTEN, Leknes: 1

172. PINSEMENIGHETEN EVANGELIEHUSET, Porsgrunn: 1

173. PINSEMENIGHETEN FILADELFIA, Vadsø: 1

174. PINSEMENIGHETEN SALEM, Skudeneshavn: 1

175. ROGALAND MUSLIM FORENING, Stavanger: 1

176. ROMSDAL ISLAMSKE KULTURSENTER, Molde: 1

177. SANDNES BAPTISTMENIGHET, Sandnes: 1

178. SJAMANISTISK FORBUND, Krokelvdalen: 1

179. SOMALISK TROSSAMFUNNET I NOTODDEN, Notodden: 1

180. STEINKJER BAPTISTMENIGHET, Steinkjer: 1

181. STORD ISLAMISK KULTURSENTER, Stord: 1

182. TSJETSJENSK ISLAMSK KULTURSENTER BART, Oslo: 1

183. VALLSET PINSEMENIGHET, Åsvang: 1

184. VÅLERENGA BAPTISTKIRKE, Oslo: 1

185. YARI TROSSAMFUNN, Oslo: 1

186. ÅSE BAPTISTMENIGHET, Risøyhamn: 1

Powered by Labrador CMS