VALG 2023

FELLES FRONT: Debattinnlegget er signert seks ordførerkandidater fra Follo.
FELLES FRONT: Debattinnlegget er signert seks ordførerkandidater fra Follo.

– Fremtidens omsorgstjenester krever at vi bruker alle gode krefter!

Eldreomsorg står på agendaen i dette debattinnlegget fra seks Høyre-ordførerkandidater.

Støre bommer grovt da han i sin tale til Aps landsmøte kom med en garanti om at Ap-styrte kommunen ikke vil tillate noen private sykehjem som har eiere med kommersielt formål.

I tillegg åpner Ap for å forby etablering av private helsetilbud i håp om å tvinge folk til å jobbe i det offentlige. At Ap i regjering skal diktere kommunene der kommunen har stor grad av selvbestemmelse, er i beste fall trist.

Men la det ikke være tvil; sykehjemmene i Follo drives av kommunene. Dette er en viktig kommunal oppgave og det er viktig at vi har et sterkt og godt kommunalt tjenestetilbud. Men for å løse fremtidens utfordringer må vi samarbeide mer på tvers og det kreves mer samhandling mellom offentlige og private aktører – ikke mindre. Ved å slå beina under andre som leverer helsetjenester, vil den offentlige helsetjenesten bli dårligere.

Vi blir stadig flere eldre og bra er det! I 2040 vil vi antakelig være dobbelt så mange over 80 år som i dag. Heldigvis er veldig mange spreke og friske, de aller fleste vil bo hjemme og klare seg selv. Aktive eldre er en stor ressurs. Likevel er det slik at en økt aldrende befolkning betyr et økt press på helsetjenestene våre. Mange eldre vil leve med kroniske lidelser og et sammensatt sykdomsbilde, som gjør at kommunene må ha faglig sterke helsetjenester for å møte disse utfordringene.

Samtidig ser vi at helsepersonell er et knapphetsgode – det er krevende å rekruttere og beholde helsefaglig personell. Da trenger vi at alle gode krefter kan brukes – offentlige, ideelle og private. De kommunale sykehjemmene blir ikke dårligere av konkurranse, snarere vil det skjerpe tilbudet kommunen gir. Flere at oss vil vurdere å invitere private tilbydere inn i hjemmetjenesten, slik at eldre selv kan bestemme hvem som skal komme hjem til seg.

Det å gi en god helsetjeneste handler for oss først og fremst om kvalitet, ikke om leverandør. Derfor mener Høyre at en helsetjeneste som består av en miks av offentlig, ideell og private aktører, bidrar til mer kapasitet, høyere kompetanse og mer mangfold i tjenesten. Det aller viktigste er at jobben gjøres, ikke hvem som utfører jobben.

Høyre vil ikke tvinge helsepersonell til å kun jobbe i det offentlige, selv om de aller fleste allerede jobber i offentlig sektor. Slike føringer vil i tillegg virke begrensende på antall som velger utdannelse innen helsefag og vil gi færre hender i et langsiktig perspektiv. Valget må være den enkelte helsefagpersons valg, ikke statens.

«Garantien» til Støre er å gi privat helsetjeneste en kald skulder. Vi i Høyre mener man heller må se mulighetene til læring og flere karriereveier for helsepersonell. Vi vet at faglig utvikling, lønn, ledelse og muligheter for heltidsjobb er viktig, og vi må ta vare på de dyktige ansatte i offentligtjeneste. Vi vet at det i dag er ca. 17.000 sykepleiere som jobber med noe helt annet, så la oss jobbe hardt for å gjøre det attraktivt for dem å igjen jobbe som sykepleiere, enten det er i det offentlige eller det private.

I Høyre er vi helt klare på at hovedoppgavene i helsetjenestene skal løses av det offentlige, men vi ser at helsekøene blir stadig lengre. Vi vil ha raskere behandling og en kortere kø, og da er et samarbeid mellom privat og offentlig viktig. Det offentlige burde bruke mer av privat behandlingskapasitet, slik at pasienter ikke må vente i offentlig helsekø. Og det offentlige skal fortsatt dekke behandlingen.

Høyre går til valg på å lage en best mulig eldreomsorg, ikke billigst mulig eldreomsorg. Godt offentlig og privat samarbeid sikrer oss fleksibilitet, mangfold og en robusthet til å møte utfordringene fremover. Vi vil heie på mangfold som gir oss best mulig helsetjeneste, ikke begrense valgene.

Det betyr noe hvem som styrer.

Ordførerkandidat Nordre Follo Høyre, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind

Ordførerkandidat Frogn Høyre, Sigbjørn Odden

Ordførerkandidat Enebakk Høyre, Tonje Anderson Olsen

Ordførerkandidat Vestby Høyre, Åshild Fagerjord

Ordførerkandidat Ås Høyre, Bengt Nøst-Klemmetsen

Ordførerkandidat Nesodden Høyre, Tage Slind Jensen

Powered by Labrador CMS