LOKALPOLITIKER: Sharam Ariafar bor på Siggerud og står på liste for Arbeiderpartiet i Nordre Follo kommune.

For enklere livsstyring

Nordre Follo Arbeiderparti jobber for enklere livsstyring for personer med funksjonsnedsettelser gjennom BPA, skriver Sharam Ariafar.

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skribentens meninger.

Nordre Follo Arbeiderparti har igjen vist sitt engasjement for å styrke rettighetene til alle samfunnsmedlemmer, spesielt de med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser. Partiet har uttalt at de vil gjøre det lettere for disse menneskene å styre sine egne liv ved å styrke ordningen for Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA).

BPA er en ressurs som gir mennesker med funksjonsnedsettelser retten til å ta kontroll over egen hverdag. Denne ordningen gir dem mulighet til å ansette personlige assistenter som kan hjelpe dem med dagligdagse oppgaver og aktiviteter, og dermed fremme deres autonomi og selvstendighet.

Nordre Follo Arbeiderparti forstår viktigheten av denne ressursen og har derfor foreslått tiltak for å sikre dens tilgjengelighet og effektivitet. Partiet mener at det er nødvendig å gjøre BPA mer tilgjengelig for de som trenger det, og å skape en mer effektiv og fleksibel ordning som kan tilpasse seg hver enkelt brukers behov.

Dette forslaget kommer som en del av Arbeiderpartiet sin bredere innsats for å fremme likestilling og sosial inkludering. Partiet har lenge vært en forkjemper for rettigheter til personer med funksjonsnedsettelser, og denne nye politikken er et klart bevis på deres engasjement for å forbedre livskvaliteten for alle borgere.

Nordre Follo Arbeiderparti er fast bestemt på å styrke BPA-ordningen og forbedre livene til mennesker med funksjonsnedsettelser. De oppfordrer velgere til å støtte dem i dette initiativet, for å skape et mer inkluderende samfunn hvor alle har mulighet til å ta kontroll over sitt eget liv.

Deres forpliktelse til å hjelpe personer med funksjonsnedsettelser er ikke bare et spørsmål om rettferdighet, men også et spørsmål om menneskerettigheter. Nordre Follo Arbeiderparti tror på et samfunn hvor alle kan bidra og delta, uavhengig av deres fysiske eller psykiske tilstand. Med styrkingen av BPA-ordningen viser de sin vilje til å bygge et mer rettferdig og inkluderende samfunn.

Stem på Nordre Follo Arbeiderparti. Støtt deres engasjement for et mer inkluderende samfunn, hvor alle har mulighet til å ta kontroll over sitt eget liv.

Gjennom å støtte Nordre Follo Arbeiderparti, støtter du også en fremtid hvor frihet, selvstendighet og valgmuligheter er en rettighet for alle, ikke bare noen få. Partiet anerkjenner viktigheten av BPA-ordningen som et middel for å realisere dette målet, og er forpliktet til å gjøre det nødvendige for å sikre at ordningen er tilgjengelig, effektiv og tilpasset behovene til hver enkelt person.

Ordningen med BPA er mer enn bare et hjelpeverktøy; det er et symbol på respekt for menneskets autonomi og verdighet. Nordre Follo Arbeiderparti forstår dette og er derfor fast bestemt på å styrke ordningen i tråd med dette prinsippet.

Ved å gjøre BPA mer tilgjengelig og tilpasset til individuelle behov, håper Nordre Follo Arbeiderparti å sende et klart budskap: at hver enkelt person, uavhengig av deres fysiske eller psykiske tilstand, har rett til å leve et selvstendig liv. Dette er en grunnleggende menneskerettighet som alle bør ha tilgang til, og Nordre Follo Arbeiderparti har klart forpliktet seg til å forsvare denne retten.

Stem på Nordre Follo Arbeiderparti i det kommende valget. Sammen kan vi bygge et samfunn hvor alle har mulighet til å ta kontroll over eget liv, uavhengig av fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser. Vi kan bygge et mer rettferdig Norge, hvor verdighet, selvstendighet og frihet er rettigheter for alle.

Sharam Ariafar (Ap)

Powered by Labrador CMS