KONTROLLERT: Ifølge kommunen er disse gjerdene satt opp som sperre mellom veien og de midlertidige parkeringsplasse til beboerne.
KONTROLLERT: Ifølge kommunen er disse gjerdene satt opp som sperre mellom veien og de midlertidige parkeringsplasse til beboerne.

– Entreprenørens ansvar

Sikkerheten på anleggsområdet i Solbråtanveien skaper bekymring.

Publisert

Oppegård Avis har fått en telefon fra en kvinnelig leser fra Kolbotn som er bekymret for sikkerheten til barna som ferdes langs anleggsområdet i Solbråtanveien 46.

Ifølge henne er området dårlig sikret, og hvem som helst kan gå inn og skade seg på maskiner, utstyr og avfall.

– Skal være sikret

Oppegård Avis har kontaktet virksomhetslederen i UTE Oppegård, Heidi Tomten. Hun forklarer at det er rehabilitering av vann- og avløpsledninger på gang i Solbråtanveien.

VIRKSOMHETSLEDER I UTE: Heidi Tomten.
VIRKSOMHETSLEDER I UTE: Heidi Tomten.

– Det er satt opp flere gjerder i området, og disse har ulik funksjon. Noen gjerder er satt opp som sperre mellom veien og parkering som er satt av til de beboerne som ikke kan kjøre frem til sine hus (slik du ser på bildet), mens andre gjerder er til sikring av arbeidene, sier Tomten.

Les også: Vil bygge mer

Hun påpeker at det er entreprenøren sitt ansvar å følge opp HMS. Det ikke er nødvendig å sperre anleggsområdet med gjerder på dagtid mens det jobbes på stedet, men at både anleggs- og riggplassen skal være sikret når arbeidene avsluttes på ettermiddagen og i helgene.

Varsler utsettelse

– Dette er nylig gjennomgått i vernerunden sammen med entreprenøren Marthinsen og Duvholt AS, og alt skal være i orden, sier hun.

I utgangspunktet skulle arbeidene vært ferdig i juni, men nå er planen å ferdigstille prosjektet i august/september i år.

Les også: Asfalteringen har begynt

– Utsettelsen skjer fordi man har valgt å grave istedenfor å bore mellom husene. Akkurat nå graves det mellom Solbråtanveien 44 B og C på vei sørover mot Tjernveien. Dette skjer ved tradisjonell grøftegraving for å skifte gamle VA-ledninger, sier Tomten.

KONTROLLERT: Ifølge kommunen er disse gjerdene satt opp som sperre mellom veien og de midlertidige parkeringsplasse til beboerne.
KONTROLLERT: Ifølge kommunen er disse gjerdene satt opp som sperre mellom veien og de midlertidige parkeringsplasse til beboerne.

Endring fra boring til graving gjør at dette utføres litt annerledes enn opprinnelig tenkt.