AKTUELL MED NY BOK

TI RÅD FRA ROBERT MOOD: Boken «Kunsten å stå opp om morgenen: 10 råd for livet» viser hvordan militære tenkemåter har noe å lære oss alle. – Det er en bok for unge mennesker som søker struktur i hverdagen, og for alle som vil holde motet oppe og håndtere livets oppturer og nedturer på best mulig måte, sier Robert Mood. Foto: Yana Stubberudlien

Resept for livet fra Robert Mood

I sin nye bok, «Kunsten å stå opp om morgenen: 10 råd for livet», viser Robert Mood hvordan militære tenkemåter har noe å lære oss alle.

Publisert Sist oppdatert
AKTUELL MED NY BOK: Pensjonert generalløytnant og tidligere leder av Norges Røde kors, Robert Mood, har skrevet boken «Kunsten å stå opp om morgenen». Foto: Agnete Brun

Den pensjonerte generalløytnanten og tidligere presidenten i Norges Røde Kors, Robert Mood (62), har en mannsalder bak seg i Forsvaret – på alle nivåer fra lagfører til generalløytnant.

62-åringen, som er født i Kragerø og flyttet med familien til Ingieråsen i 2006, har tjenestegjort i konfliktområder over hele verden og har lang erfaring fra ledelse både nasjonalt og internasjonalt.

Med 40 år i Forsvaret og toppjobber siden 1998, har han høstet mange viktige erfaringer folk kan dra nytte av. For fire år siden debuterte Mood som forfatter med boken «Ansvar – ledelse er ingen popularitetskonkurranse».

Nå er han aktuell med en ny bok. «Kunsten å stå opp om morgenen: 10 råd for livet», som ble gitt ut av Kagge forlag i slutten av februar, er på 156 sider og har hittil i år høstet svært gode kritikker i norske medier.

Ti råd for livet

Den nye boken er et resultat av lesning, samtaler og erfaringer gjennom en lang og imponerende karriere, og består av ti råd for livet Mood mener kan bidra til positiv selvutvikling.

Disse rådene utgjør de ti kapitlene i boken:

  • 1. Stå opp.
  • 2. Pakk sekken.
  • 3. Gjør frykten til din venn.
  • 4. Helvetesuka.
  • 5. Vær oppmerksom.
  • 6. Ta en for laget.
  • 7. Verdien av å hate sammen.
  • 8. Lær deg kartet.
  • 9. La døden bli en del av livet.
  • 10. Kom hjem.

Boken er også krydret med filosofiske betraktninger fra presten Aslak Brekke og ikke minst fra den romerske keiseren og krigeren Marcus Aurelius (121–180 e. Kr.). Den sistnevnte var den siste av de fem gode keiserne og en av de mest berømte stoiske filosofene.

DETTE GJØR HAN NÅ: I fjor gikk Robert Mood av med pensjon, men han driver fortsatt med ganske mye. I tillegg til å holde foredrag for Orator Team AS og Forsvaret, holder han på med gründervirksomhet og sitter i styret i Sønstebyfondet. Hittil i år har det sistnevnte holdt over 100 foredrag på skoler om fred, frihet og demokrati, alt sammen for å bevisstgjøre om demokratiet og øke forsvarsviljen i befolkningen. Foto: Yana Stubberudlien

Begynn med deg selv

– Jeg var en dårlig skoleelev, men etter hvert skjønte jeg at jeg måtte jobbe hardt for å oppnå noe i livet og at det måtte starte med meg selv, innrømmer Robert Mood.

"Et sterkt fellesskap begynner og slutter med deg selv. Hvis du ikke stiller krav til deg selv først, mister du retten til å stille krav til andre", skriver han i boken.

Dette budskapet går som en rød tråd gjennom hele boken, fra de aller første til de siste linjene, men boken handler om mye mer enn kun selvdisiplin.

Som tidligere generalløytnant i Forsvaret, leder av internasjonale FN-oppdrag og oppdrag for NATO, tar Mood leseren med til tjenesten i Nord-Norge, til erfaringer med Telemark Bataljon i Kosovo, reiser i Afghanistan og oppdrag på bakken for FN i Midtøsten og Syria.

15 ÅR PÅ INGIERÅSEN: Faren til Robert Mood var opprinnelig fra Oppegård, men flyttet til Kragerø da han ble voksen. Robert Mood har bodd mange forskjellige steder frem til 2006 da familien valgte å flytte til Ingieråsen. Foto: Agnete Brun/Kagge forlag

Ved å dele sine unike erfaringer fra krig og militær tjeneste viser han hvordan Forsvarets verdier om samhold, disiplin og solidaritet kan være verdifulle og overføres til alle deler av livet, også i et normalt og fredelig samfunn.

Til ungdom og unge voksne

Mood sier at hovedmålgruppen for boken er ungdom og unge voksne som søker svar for å velge vei videre, men påpeker at boken passer for alle som vil reflektere over livets små og store spørsmål sammen med ham.

– Hvis en konfirmant får tanker og refleksjoner i hodet etter å ha lest boken, og finner verdi i det han eller hun har lest der, er jeg veldig fornøyd, sier Mood.

Den pensjonerte generalløytnanten sitter nå i styret i Sønstebyfondet, en ideell organisasjon som viderefører arbeidet og livsgjerningen til Gunnar Sønsteby. Hittil i år har Sønstebyfondet holdt over 100 foredrag om fred, frihet og demokrati, alt sammen for å bevisstgjøre om demokratiet og øke forsvarsviljen i befolkningen. Ungdom er en viktig målgruppe for dem, ifølge Mood.

– Forpliktet til å dele erfaringer

Etter mange års erfaring fra soldatliv, lederstillinger og humanitære aktiviteter kan 62-åringen fra Ingieråsen mer enn de fleste om hva som skal til for å komme videre, og han føler han er forpliktet til å dele sine erfaringer.

Ved hjelp av slående fortellinger, og uten å bruke stammespråk og være akademisk forklarer han hvor viktig det er å stå opp om morgenen, ha positiv innstilling og konfrontere sin egen frykt. Forsvarets makkertjeneste, at man aldri lar kameratene bli igjen, overfører han til andre deler av livet.

– Ved å gi ti råd for livet mener jeg ikke at jeg har svar på alt. Jeg vil bidra ved å dele mine erfaringer fordi jeg mener de kan ha verdi for samfunnet, og spesielt for den unge generasjonen, sier Mood.

Hvis du ikke stiller krav til deg selv først, mister du retten til å stille krav til andre.

Robert Mood

Fikk ikke hjelp av krigsveteraner

I 2016 fikk Robert Mood Fritt Ords Pris for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet.

I den nye boken kommer han med både ros og ris til regjeringen. I kapittelet om krigsveteraner, kritiserer han statsministerens avgjørelser. Mood mener soldater som har opplevd krigens grufullhet og sliter med psykiske traumer når de kommer hjem, har også en kompetanse som samfunnet, og i det aktuelle tilfellet 22. juli-overlevende, kunne dra mer nytte av.

«Når 22. juli-ofrene beskriver kampen mot vindmøller og byråkrati i det offentlige, høres de til forveksling ut som det noe av hjemvendte soldater har opplevd. Da veteranmiljøet tilbød sin kompetanse etter 22. juli, sa statsministerens kontor nei. En beslutning som Utøya-familier og overlevende kan komme til å måtte lide for i mange år», skriver Mood.

Kunsten å leve og holde ut

– Det tryggeste på kort sikt er alltid å bli liggende i sengen. Det farligste av alt er å leve. Ingen overlever, slår Mood fast.

Det er ikke bare soldater, men mange andre mennesker som kan og må lære seg kunsten å leve og holde ut i de vanskelige situasjonene. Tallene taler for seg, ifølge Mood:

«Soldater er ikke de eneste veteranene. Vi er, eller blir alle veteraner i eget liv. Litt over førti tusen dør i Norge hvert år, de aller fleste noens far eller mor. Vi har også nesten ti tusen skilsmisser i året, fire tusen tilfeller av brystkreft og fem tusen av prostatakreft samt omtrent seks hundre selvmord. Over syv tusen tvangsinnlegges i psykiatrien.»

Da veteranmiljøet tilbød sin kompetanse etter 22. juli, sa statsministerens kontor nei. En beslutning som Utøya-familier og overlevende kan komme til å måtte lide for i mange år.

Robert Mood

– Kan bli mindre avhengig av USA og NATO

Norges forpliktelser til internasjonale operasjoner i utlandet, samt avhengighet av USA og NATO er også omtalt i boken.

– Norge må ikke være avhengig av dette samarbeidet, men det er noe vi har valgt og det er forpliktende for oss. De nye virkemidlene som har kommet gjennom blant annet droneteknologi og cyberspace (en betegnelse på en «verden» av sammenkoplede datasystemer og informasjonsressurser), gjør at Norge etter hvert kan bli mindre avhengig av USA og NATO enn det vi er i dag, men da må vi tørre å tenke nytt, sier Mood.

Ikke ett ord om Covid-19

Arbeidet med å skrive boken startet i september 2019 og ble avsluttet rundt årsskiftet året etter, det vil si under den pågående pandemien, men det står ikke et eneste ord i boken om Covid-19. Dette var et bevisst grep for å gjøre boken tidløs, ifølge forfatteren.

– De ti rådene i boken er aktuelle i enhver situasjon, også under pandemien. Alt handler om hvordan man selv velger å forholde seg til de vanskelige situasjonene, også Covid-19, sier Mood.

Det er fryktelig leit å se på ringvirkningene av de valgte Covid-19-tiltakene for barn og unge. Denne gruppen burde ha vært prioritert mye høyere, både når det gjelder skoler og idrett, men også vaksinering.

Robert Mood

– Hvordan har du taklet koronaåret og nedstengingen av samfunnet?

– Det har gått veldig greit og helt uproblematisk for min del, men det er fryktelig leit å se på ringvirkningene av de valgte Covid-19-tiltakene for barn og unge. Denne gruppen burde ha vært prioritert mye høyere, både når det gjelder skoler og idrett, men også vaksinering, sier han.

Struktur i hverdagen

– Hvilke råd kan du gi til lokalbefolkningen under pandemien?

– Det er viktig å ha struktur i hverdagen. Stå opp på det samme tidspunktet hver dag, re opp sengen, ikke jobb i pysjen, men ta på deg arbeidsklær når du jobber hjemmefra, ha faste måltider og gå minst en tur hver eneste dag, sier Mood, følger dette til punkt og prikke og jogger minst en mil hver dag.

På generalens resept står det også et punkt om å huske å holde kontakten med de gamle foreldre, noe Mood mener er spesielt viktig under pandemien.

– Ring dem hver dag, oppfordrer Mood.

Hverdagsheltene og topplederne

"Store avgjørelser blir bedre når de påvirkes nedenfra. Hverdagsheltene er like viktige som topplederne våre", påpeker Mood i boken.

Siden han har stått i kriser og store omstillinger, bruker han gode eksempler på å bekrefte at involvering bygger gjennomføringsevne. Han deler også egne erfaringer med å bygge sterke ledergrupper, lag og fellesskap på vei ut av krevende situasjoner, og er noe som kan være svært nyttig for en kommune som Nordre Follo.

– Hva synes du om Oppegård Avis? Er vi for kritiske til kommunen og ellers?

– Jeg leser Oppegård Avis og liker den godt. Jeg mener ikke at Oppegård Avis er for kritisk. Vi burde slåss mer. Jeg etterlyser mer debatt og mer kritikk. Det er viktig å kjempe for demokratiet, sier Mood.

Til slutt kan 62-åringen røpe til Oppegård Avis at han jobber med et par nye bøker om kriseledelse, men drømmer om å prøve seg som skjønnlitterær forfatter en gang.

Powered by Labrador CMS