Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

VIL REDDE KOLBOTNTJERNET: "Det bør nå tråkkes på bremsen for byggevirksomheten i denne delen av Kolbotn sentrum. Generasjonsparken må beholdes, og plasseringen av ny svømmehall må utredes på nytt", skriver Tor Anders Østby og Hilde Widerberg, toppkandidatene på Senterpartiets liste i Nordre Follo, i et debattinnlegg .

– Redd Kolbotntjernet

"Vi i Senterpartiet er fortsatt svært bekymret for Kolbotntjernets tilstand. Målinger for mai og juni viser at vannet har det høyeste gjennomsnittlige fosfortallet siden 2009", skriver Tor Anders Østby og Hilde Widerberg, toppkandidatene på Senterpartiets liste i Nordre Follo, i et debattinnlegg.

Publisert

Etter at Nordre Follo Høyre i juni meldte at tjernet var friskt, er nye målinger av vannkvaliteten blitt offentliggjort. De er langt fra tilfredsstillende. 

BØR OPPDATERES: Det var i juni i år at Nordre Follo Høyre meldte at tjernet var friskt.

Det er prosjektet PURA, som Oppegård kommune er deleier i, som overvåker vannkvaliteten i Kolbotntjernet.

PURA er særlig opptatt av fosfortallet. Det ble målt til 14 i gjennomsnitt for Kolbotntjernet i 2018, noe som må betegnes som meget bra.

2018 var imidlertid et helt spesielt år, på grunn av tørken. 

Det høyeste gjennomsnittlige fosfortallet på ti år

Nå i 2019 har PURA offentliggjort målinger for mai og juni. Fosfortallene her er på henholdsvis 44 og 35 for Kolbotntjernets vedkommende. Så langt ligger det altså an til det høyeste gjennomsnittlige fosfortallet siden disse målingene ble startet i 2009. 

PURA OM KOLBOTNVANNET: Her kan du se statistikken fra PURA.

 

Vi i Nordre Follo Senterparti vil prioritere rensing av vann og vassdrag i kommunen. Kolbotntjernet er å regne som våtmark, det vil si en sårbar biotop som blant annet er viktig for karbonlagringen. Altfor mange steder er våtmarker allerede forsvunnet og/eller ødelagt pga arealendringer, byutvikling, mv. 

STILLER TIL VALGET: Tor Anders Østby og Hilde Widerberg, toppkandidatene på Senterpartiets liste i Nordre Follo.

Bør tråkkes på byggebremsen

Vi ønsker å bruke den muligheten vi fortsatt har til å redde Kolbotntjernet, som hjem for våtmarkens planter og dyr, og som idyll og mulig badevann for oss innbyggere.

Derfor bør det nå tråkkes på bremsen for byggevirksomheten i denne delen av Kolbotn sentrum. Generasjonsparken må beholdes, og plasseringen av ny svømmehall må utredes på nytt. 

 

I Nordre Follo kommune blir det Ski sentrum som blir "hovedstaden". Det blir også i Ski sentrum Follobanen skal stoppe.

Nordre Follo kommune bør derfor i hovedsak fokusere nettopp på Ski sentrum når det gjelder byutvikling i årene som kommer. I Ski sentrum er det et betydelig potensiale for fortetting og stedsutvikling.  Kolbotn sentrum er derimot finest som det er akkurat nå, bare med et rent Kolbotntjern. 

Les også: Så mye kloakk lekket ut fra Kolben

Powered by Labrador CMS