SER ALVORLIG PÅ SAKEN: Kommunedirektør Øyvind Henriksen ser alvorlig på saken om alkolåser.
SER ALVORLIG PÅ SAKEN: Kommunedirektør Øyvind Henriksen ser alvorlig på saken om alkolåser.

Kan bli en politisak

Kommunedirektør Øyvind Henriksen sier han ser svært alvorlig på alkolås-saken. Så alvorlig at det kan bli aktuelt å overlate den til politiet.

Publisert Sist oppdatert

Det er en alvorlig kommunedirektør som tar i mot oss i Nordre Follo Rådhus i Ski sentrum, for å besvare spørsmål om håndteringen av alkolås-saken som ble kjent onsdag kveld.

Det er da også en grunn til at Henriksen er alvorlig. Funnene Oppegård Avis har gjort i saken, både ved hjelp av kilder og egne undersøkelser, er såpass alvorlig at vi må spørre Henriksen hvorfor saken ikke er allerede politianmeldt?

– Vi gjør grundige vurderinger rundt dette. Du peker på ett perspektiv rundt dette, og så er det en del andre perspektiver også. Vi gjør de siste vurderinger i denne saken på fredag og kommer til å ta en beslutning da. Ser vi at dette er forhold som krever en ekstern vurdering, vil det være snakk om å overlate saken til politiet, for å se på alle forhold rundt praksisen rundt alkolås, sier han til Oppegård Avis.

– Tar det svært alvorlig

I så fall vil saken bli overlevert i sin helhet til politiet. I to måneder, helt siden varselet ble kjent, har derimot saken vært hos kommuneledelsen. Hvorfor har det ikke fått konsekvenser for den dette gjelder og de som har visst om det?

– Vi er i en situasjon hvor vi ser på omfanget av det og vi undersøker alle forhold i denne saken. Jeg tar det svært alvorlig og har understreket det overfor alle ansatte. Det er svært beklagelig, det skulle ikke skjedd og vi gjør det som er nødvendig. Det er viktig for meg å poengtere at dette ble stoppet med en gang vi ble kjent med det. Så får vi se hva dette får av konsekvenser. Hvis vi faller ned på at vi lar politiet se på dette, vil politiet gi oss en ekstern vurdering av hva som faktisk har skjedd her. Når det gjelder hva vi gjør med personer involvert, så håndterer vi det i vår organisasjon og ikke i pressen, sier han tydelig.

Avslår påstander om rus

Henriksen har også lyst å adressere påstandene om rus i linja, og at praksisen med å blåse i alkolåsene kan handle om å dekke over for noen.

– Det er selvfølgelig ikke sånn at vi har ansatte som blåser på vegne av andre, fordi man har mistanke om at noen er ruspåvirket. Her har det vært en praksis som er svært beklagelig, og det skulle ikke ha skjedd, men vi har ingen indikasjoner på at dette er gjort for å dekke over noens problemer. Det har vært en praktisk ordning for å varme bilene for brukerne våre. Det tar ikke bort alvoret i saken og det skulle ikke skjedd, men jeg kan med sikkerhet si at det ikke er gjort for å dekke over et rusproblem, sier han tydelig.

God rutiner for rushåndtering

Om noen ansatte i kommunen hadde kommet på ruset på arbeid, har kommunen gode rutiner, sier han.

– Vi har gode praksiser rundt dette med rus. Er det mistanke om det, håndteres det i en AKAN-rutine som er kjent for alle ledere. Dersom vi avdekker et rusproblem hos personer som forvalter våre biler, ville de blitt tatt ut umiddelbart, legger han til.

– Vi har pålitelige sjåfører

Praksisen med blåsing i andres alkolås skal ha foregått i minimum et år, med inntil ti kjøretøy når det har skjedd. Kan du garantere at skolebarn eller eldre innbyggere, ikke har blitt transportert av en ruspåvirket fører det siste året?

– Du skjønner svaret på det spørsmålet. Selvfølgelig kan jeg ikke garantere det. Det jeg derimot kan garantere er at vi har veldig pålitelige sjåfører. Vi er i en situasjon nå med denne saken, hvor det er flere sjåfører som opplever denne saken som en svært krevende situasjon, spesielt i møte med brukere. Hele bransjen blir mistenkeliggjort av denne saken, og det synes jeg er svært beklagelig. Jeg har lyst å presisere at vi har gode sjåfører i vår organisasjon og de forholder seg selvfølgelig til lover og regler knyttet til alkohol. Det har jeg lyst å være veldig tydelig på, særlig overfor de ansatte som føler seg mistenkeliggjort gjennom denne saken, sier Henriksen.

– Gjort i god mening

– Men saken vår belyser vel først og fremst et ledelsesproblem, fremfor et ansattproblem?

– Her har vi hatt en praksis hvor noen har blåst i en alkolås. Det har vært gjort i god mening, men tar ikke bort alvoret i det. Den dagen ansvarlig leder fikk vite om dette, stoppet praksisen. Er det et ledelsesproblem? spør Henriksen?

Vedkommende som har utført det er da vel også en leder i kommunen?

– Og det vil vi håndtere når alle forhold i denne saken er avdekket. Da ser vi på det. Hva vi gjør med våre ansatte medarbeidere i denne saken, hører ikke hjemme i media. Vi tar dette på det høyeste alvor, men vi holder det internt.

Frykter konsekvensene ved å varsle

– Kilder sier til oss at de frykter konsekvensene ved å varsle eller å si fra om ting. Hva tenker du om det?

– Vi jobber masse med åpenhet, jeg snakker om tillit og at folk skal få si det de mener. Det skal være stor takhøyde i Nordre Follo kommune og hele organisasjonen. Jeg kjenner ikke disse konkrete situasjonene du refererer til, men jeg beklager om det er ansatte som føler at det ikke er slik i sin organisasjon. I den grad folk bruker varslingssystemet, har vi ansvar for å ivareta varsler og varslede. Det gjør vi i denne saken og i alle andre saker. Dersom noen opplever at det ikke skjer, så beklager jeg det. Det er slik vi skal håndtere det, forteller kommunedirektøren.

Blir ivaretatt

– Hvordan tar dere nå vare på den som har varslet i denne saken?

– Han skal vi ivareta på lik linje som de som er påvarslet i denne saken. Det er flere parter som har det vanskelig. Hva vi konkret gjør, kan jeg ikke gå inn på. Vi har kontakt med begge parter, sier han.

– Er det en vei tilbake på arbeidsplassen etter en slik sak?

– Jeg har ikke lyst å kommentere denne saken i det hele tatt, men generelt sett skal det selvsagt være mulig å finne løsninger i slike saker. Vi har hatt varslingssaker tidligere som har løst seg og blitt ivaretatt, men jeg vil ikke kommentere hvordan denne saken kan eller skal løses, sier Henriksen.

Powered by Labrador CMS