VARSLER: Sjåfør Tor Magne Endresen har fått nok av praksisen. Nå står han frem med sin historie.
VARSLER: Sjåfør Tor Magne Endresen har fått nok av praksisen. Nå står han frem med sin historie.

Leder blåste i alkolåser - sjåfør slår alarm

– Alkolås-systemet i kommunens minibusser skal sørge for trygghet, men i Nordre Follo kommune er det ingen grunn til å føle seg trygg, sier sjåfør Tor Magne Endresen.

Publisert Sist oppdatert

I over et år skal en leder i transportavdelingen i Nordre Follo kommune ha startet samtlige minibusser i kommunen ved å blåse i gang alkolåsene selv. Praksisen beskrives som et brudd på veitrafikkloven, men vedkommende er fortsatt i samme lederstilling.

Tor Magne Endresen er ansatt som sjåfør i Nordre Follo kommunes transportavdeling. Han har varslet om både lederen og praksisen. Nå står han frem i Oppegård Avis.

ALKOLÅS: Slik kan en alkolås se ut. Føreren må blåse for å starte kjøretøyet.
ALKOLÅS: Slik kan en alkolås se ut. Føreren må blåse for å starte kjøretøyet.

Først et teknisk bakteppe.

Alle busser og minibusser som driver med persontransport i Norge skal være utstyrt med alkolås. Dette er en enhet som skal hindre at føreren kan starte kjøretøyet med promille. Enkelt forklart: Blåser føreren «rødt», starter ikke kjøretøyet.

Alkolås i kjøretøy er et trafikksikkerhetstiltak som skal redusere risikoen for at sjåfører kan kjøre under påvirkning av alkohol. Formålet er å bedre tryggheten for passasjerene og på sikt redusere ulykker i trafikken.

Systematisk manipulering

Nå kan Oppegård Avis fortelle at det i over ett år skal ha foregått systematisk manipulering av dette sikkerhetssystemet i Nordre Follo kommune.

Personen som skal ha utført dette, har en lederposisjon i kommunens egen transportavdeling. Dette er avdelingen som hver dag har ansvaret for å frakte barn til skolen, innbyggere med fysiske- og psykiske utviklingshemminger til ulike tilbud og beboere på kommunens mange eldre- og omsorgsboliger.

MINIBUSSER: Det er er minibusser som disse, utstyrt med alkolås, lederen skal ha startet på egen hånd.
MINIBUSSER: Det er er minibusser som disse, utstyrt med alkolås, lederen skal ha startet på egen hånd.

Ansatt slår alarm

I arbeidet med denne saken har vi vært i kontakt med flere sjåfører. Samtlige vi har snakket med bekrefter praksisen, men kun én vil stå frem i media:

Tor Magne Endresen.

Han har i en årrekke vært ansatt som sjåfør i kommunen. Først i Oppegård kommune, så i Nordre Follo.

Han forteller Oppegård Avis at han har sett praksisen med egne øyne. Han sier også at han flere ganger har sagt klart fra om praksisen til sin nærmeste leder og lederen på nivået over, for å få en slutt på det. Ingenting har skjedd.

Til slutt så han seg nødt til å levere et varsel på sin egen leder.

Har fått nok

– Alkolås-systemet skal sørge for trygghet, både for passasjerer, pårørende og folk som ferdes i trafikken. I Nordre Follo kommune er det ingen grunn til å føle seg trygg, for vi har en leder som blåser i samtlige alkolåser hver morgen, forteller Tor Magne Endresen.

Nå er begeret så fullt at han ikke klarer å holde munn og akseptere ulovlighetene lenger. Det er nemlig ikke snakk om at det skjer nå og da.

– Jeg har tatt det opp internt flere ganger, uten at noe har skjedd. Spesielt alvorlig er det fordi vi tidligere har hatt mistanke om rus i vår avdeling. Blant sjåfører som hver dag transporterer det mest verdifulle vi har. Jeg kan ikke forstå annet enn at dette er en klar oppsigelsesgrunn, sier Endresen.

Hans påstand er at manipuleringen av alkolåsene har pågått i over et år.

– Dette har pågått siden bussene var nye, og det er langt over et år siden. Det er helt ille, sier han.

SYKMELDT: Tor Magne Endresen er for tiden sykmeldt fra jobben som sjåfør i Nordre Follo kommune.
SYKMELDT: Tor Magne Endresen er for tiden sykmeldt fra jobben som sjåfør i Nordre Follo kommune.

Føler seg ikke trodd

Endresen tar oss gjennom detaljene i saken med dirrende stemme. Han er for tiden sykmeldt fra jobben som sjåfør, og er preget av situasjonen. Ikke minst fordi han på ingen måte opplever å bli trodd eller tatt seriøst av sine ledere.

Årsaken til at han går til media er enkel. Han sier han har fått nok av dårlig lederskap, og ledere som beskytter hverandre.

– Vi har en leder i transportavdelingen, en virksomhetsleder og en kommunalsjef som jeg opplever at verner om hverandre og dekker hverandre. Og det er helt forkastelig, for dette er å leke russisk rulett i trafikken, påstår han.

Null tillit til sjefen

Mest skuffet er han over hvor lite virksomhetsleder Gry Larsen i vei og parkavdelingen har foretatt seg.

– Jeg har mistet all respekt for henne og jeg har svært liten tiltro til henne. Det samme gjelder kommunalsjef Ellen Wibe. Når skal de reagere? Hvor lenge skal de få holde på? Skal vi vente til noen blir påkjørt eller kjører av veien, spør han.

Leverte varsel

Personene navngitt skal få anledning til å svare på anklagene og rom til å forklare seg, men først litt mer om gangen i saken.

I slutten av mars i år, etter flere uker med følelsen av å ikke bli trodd eller tatt seriøst, så han ingen annen utvei enn å levere inn et varsel på lederen.

Endresen er ikke noe «datamann», som han sier det selv. Et håndskrevet varsel ble derfor levert personlig til nettopp virksomhetsleder Gry Larsen i vei- og parkavdelingen. Han ble raskt innkalt til et møte med kommunalsjef Ellen Wibe, Anne Heidi Wold fra juridisk avdeling i kommunen, samt et hovedverneombud og en sekretær.

Han hadde et håp om at det endelig skulle bli handling. En forandring.

Ble vurdert som alvorlig

25. april fikk Endresen et brev om at saken lukkes, signert kommunalsjef Ellen Wibe.

I delen som angikk varselet om at en leder i minst ett år skal ha manipulert sjåførenes alkolåser, står det følgende på side 1:

«Varslingsmottaket vurderer at praksisen knyttet til oppstart av buss, med blåsing i alkolås for andre sjåfører, som kritikkverdig og som et brudd på veitrafikkloven og forskrift om alkolås og alkoholverksteder mv.»

TRANSPORTAVDELINGEN: I dette bygget holder kommunens transportavdeling til, og det er på dette området praksisen med blåsing i andres alkolås skal ha foregått.
TRANSPORTAVDELINGEN: I dette bygget holder kommunens transportavdeling til, og det er på dette området praksisen med blåsing i andres alkolås skal ha foregått.

På side 2, står det at følgende tiltak skal følges opp:

«Personaloppfølging av påvarslet» (Den det blir varslet om, red. anm)

«Lage skriftlige rutiner for blåsing i alkolås som gjøres kjent for alle sjåførene.»

«Personaloppfølging»

Til tross for at varslingsmottaket i kommunen både omtaler praksisen som kritikkverdig, og som et brudd på veitrafikkloven, har det ifølge våre kilder i denne saken, ikke skjedd noen vesentlige endringer i organisasjonen.

Sagt med andre ord: «Personaloppfølging av påvarslet» betyr altså ikke at lederen er fjernet fra stillingen, eller at vedkommende har fått nye arbeidsområder. Han er fortsatt leder i samme avdeling.

Det får det til å koke for Endresen.

– Han har hatt lang tid på seg til å stoppe. Han har fortsatt å blåse i alkolåsene i månedsvis, etter at jeg tok det opp med ham direkte for første gang. Hvorfor skjer det ikke noe? En person som gjør noe slikt systematisk, skal da vel ikke være leder i en transportavdeling i kommunen. Det bør ikke sjefene hans være heller. Jeg er så sjokket over at de vet at dette skjer, men ikke foretar seg annet enn å gå etter varsleren, tordner han.

LES OGSÅ:

– Siste utvei

For det er dét han opplever at skjer. Og det er nettopp derfor han har kommet til Oppegård Avis. Han vil at langt flere enn den «innerste krets» skal få vite om dette.

– Det sitter enormt langt inne å gå til media, men jeg har gitt dem sjanse på sjanse. Nå har jeg slik jeg ser det ikke noe annet valg, for å få stoppet det. Dette er siste utvei, for det er for ille til å holde kjeft om, sier han.

LES OGSÅ: KOMMUNEN SVARER:

Powered by Labrador CMS