NABOER: På bildet ser du Alexander (27) sammen med hans nabo, Liv Jorun Solstad (69).

Ber om hjelp etter marerittnatten

– Ingen fra kommunen har kontaktet meg ennå, sa Alexander (27) fra Tårnåsen i går ettermiddag, med håp om at saken hans skulle bli fulgt opp.

Publisert Sist oppdatert

I ukens avis kan du lese saken om Alexander (27), som bor i de kommunale utleieboligene i Kornmoveien 16. Han vil gjerne glemme det som skjedde natt til 30. juli, men dette får han ikke til.

Etter at 27-åringen havnet i en psykose og påførte seg mange dype kutt på armen den ovennevnte kvelden, prøvde han å få medisinsk hjelp, men det tok for lang tid. Han reagerte kraftig på den lange ventetiden og ikke minst måten han ble fulgt opp av ambulansepersonell og ansatte på legevakten i Ski den aktuelle natten.

Les saken her: Måtte vente på hjelp i mange timer

«I alle enkeltsaker eller hendelser»

Uken etter den dramatiske hendelsen fikk kommunen vite om hva som hadde skjedd med 27-åringen. De leste saken om hans opplevelser av den kommunale legevakten og ikke minst problemstillingen knyttet til hans behov for psykolog da Oppegård Avis ba kommunen om et tilsvar til saken 5. august.

Lene Jahren, som er fagsjef i Nordre Follo og fungerer for tiden som stedfortreder for kommunalsjef Marit Kronborg, skrev i sitt tilsvar at kommunen ikke kunne kommentere enkeltsaker, men presiserte:

«I alle enkeltsaker eller hendelser prater vi gjerne med den det gjelder for å få en forståelse for hva som har skjedd og hva kommunen kan gjøre annerledes. Dette vil bidra til å utvikle og forbedre tjenestene. Vi er opptatt av god dialog med den enkelte og eventuelle pårørende, og vi jobber med å lykkes enda bedre i denne dialogen».

Om manglende oppfølgning fra psykolog skrev kommunen følgende på et generelt grunnlag:

«... Hvis innbyggeren har behov for behandling, koordineres det via fastlegen. Fastlegen kan henvise til pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten. Pakkeforløp er alle tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og kan eksempelvis være oppfølging fra psykolog

Les hele tilsvaret her: Dette sier kommunen

KOMMER MED TILSVAR: På bildet ser du Lene Jahren, som er fagsjef i Nordre Follo og fungerer for tiden som stedfortreder for kommunalsjef Marit Kronborg.

Lover å følge opp saken

I går ettermiddag, onsdag 24. august, kontaktet Oppegård Avis Alexander fra Kornmoveien på nytt for å sjekke om noen fra kommunen var i kontakt med ham siden 29. juli.

Ifølge 27-åringen har han ikke fått noe som helst oppfølgning eller noen henvendelser fra kommunen siden hendelsen skjedde 29. juli.

– Ingen fra kommunen har kontaktet meg ennå, sa Alexander i går ettermiddag, med håp om at saken skulle bli fulgt opp.

Oppegård Avis har kontaktet kommunen på nytt for å følge opp saken.

– Hva er årsaken til at kommunen ikke ennå har tatt kontakt med Alexander?

– Vi ønsker å ha dialog direkte med den enkelte eller dens pårørende, og det er ikke vanlig praksis at kommunen ringer på bakgrunn av pressehenvendelser. Jeg ser i artikkelen at det er et ønske om å bli kontaktet om hendelsen, og vil formidle det videre, sier Jahren.

– Betyr det at kommunen lover å følge opp saken videre?

– Ja, kommunen vil kontakte vedkommende om hendelsen ved legevakten. Hva han ellers eventuelt har av tjenester og dialog med disse er taushetsbelagt og det kan jeg ikke uttale meg om, sier Jahren.

– Må selv ta kontakt

– Stemmer det at det ikke er praktisk mulig å få oppfølging av ordinær psykolog i kommunen hvis pasienten har rusbakgrunn, slik det fremkommer i saken?

– Å ha rusutfordringer eller rusbakgrunn har ingen betydning i forhold til om du får oppfølging av psykolog eller ikke, verken fra spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. Det er graden av alvorlighet som avgjør hvor helsetjenesten gis. Denne vurderingen gjøres både av fastlege og av kommunehelsetjeneste i dialog med den som søker hjelp. Kommunen er som utgangspunkt avhengig av at den som har et behov selv tar kontakt med våre tjenester, fastlege, legevakt, eller at vi får en bekymringsmelding for å kunne skape dialogen. Vi er også avhengig av frivillighet og at vedkommende selv er motivert til å motta tjenester, sier Lene Jahren i Nordre Follo.

Hun påpeker at kommunen har flere tilbud, blant annet Rask psykisk helsehjelp, som er et lavterskeltilbud til innbyggere over 16 år som opplever milde til moderate psykiske plager eller begynnende rusproblemer.

Rask psykisk helsehjelp er et tverrfaglig team, hvor også psykolog er tilknyttet. I dette tilbudet ligger både kurs, veiledet selvhjelp eller samtale. Dette tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander, utredning eller langvarig terapi.

FACT-team

– Kommunen har også et FACT-team, som er et ambulant team hvor vi samarbeider med spesialisthelsetjenesten. Dette teamet er målrettet innbyggere med rusutfordringer, sier Jahren.

Hun sier FACT-teamet har tverrfaglig kompetanse, erfaringskompetanse og i dette teamet er der tilknyttet psykolog.

– Dersom det gjøres en vurdering på at behovet er større enn det som gis i disse teamene eller i våre tradisjonelle ambulante tjenester, vil en få råd og hjelp videre til rett behandling. Fastlegen kan henvise videre til pakkeforløp for psykisk helse og rus, som koordineres av spesialisthelsetjenesten, understreker Jahren.

Les også: Slik forklares lang ventetid på legevakten i Ski

Powered by Labrador CMS