TØMTEBANEN KUNSTGRESS

HER SKAL DET BYGGES: På bildet kan du se daglig leder i KIL, Harald Vaadal, på Tømtebanen på Sofiemyr. Energiløsningen skal bestå av energibrønner og sesongvarmelager. Alle foto: Yana Stubberudlien

Ny forsinkelse for Tømtebanen: – Fremdriften er ukjent

Alt tyder på at Tømtebanen kunstgress ikke blir realisert i år. Fristen for å levere anbud om kunstgress utløper om ni dager. Foreløpig er det ingen entreprenører som har kommet med tilbud.

Publisert Sist oppdatert

– Vi håper på en åpningskamp her våren eller sommeren 2020, sa daglig leder i KIL, Harald Vaadal, til Oppegård Avis i november 2018 da Oppegård Høyre og Oppegård KrF fremmet et fellesforslag om å avsette 13,6 millioner kroner til Tømtebanen kunstgress (TBK) i 2019-budsjettet.

Tømtebanen kunstgress (TBK):

  • Bygging av en ny kuntsgressbane på Tømtebanen ble vedtatt med et budsjett på 13,6 millioner (brutto) i 2018.
  • Vedtaket presiserte en klar miljøprofil hva angikk innfyll i kunstgresset uten fokus på spillegenskapene som er viktig for sluttbruker med tanke på bruken og sikkerheten.
  • Kolbotn idrettslags (KILs) intensjon var å ha en kunstgressbane klar ved sesongåpning 2020, men slik anbudsrunden våren 2020 viste blant annet at summen som er bevilget ikke vil være tilstrekkelig for å gjennomføre anskaffelsen.
  • I desember 2020 ble det fattet et vedtak om en tilleggsbevilgning på 4,35 millioner kroner.
  • Kostnadsrammen for prosjektet har dermed økt til 17,95 millioner kroner (brutto). Det er søkt om spillemidler tilsvarende om lag 2,2 millioner kroner (netto), men tilsagn er ikke mottatt. I påvente av eventuelle spillemidler, skal prosjektet i sin helhet finansieres ved bruk av lån.

Tømtebanen, som er en grusbane syd i Sofiemyr idrettspark per i dag, skulle dermed utvikles til en vinteråpen 11'er-kunstgressbane med undervarme og flomlysanlegg. Den innregulerte banen på 59x99 meter skulle få en spilleflate på 51x89 meter med et nytt dekke, og skulle tilfredsstille krav i henhold til standarden "FIFA Quality".

NOVEMBER 2018: Håkon Bekkestad (nestleder i Kolbotn IL fotball herrer), Monica Ottesen (tidligere styreleder i Kolbotn IL fotball kvinner), tidligere ordfører Thomas Sjøvold, Britt Heidi O. Berger (styreleder i Kolbotn IL fotball herrer), Nina Vøllestad (leder for Oppegård idrettsråd), Sindre Tverå Brevik (sportslig leder i Kolbotn IL fotball herrer), og Harald Vaadal (daglig leder i Kolbotn idrettslag) håpet på oppstart av prosjektet høsten 2019. Foto: Yana Stubberudlien

Siden det opprinnelige vedtaket for snart tre år siden har det vært flere forsinkelser i prosjektet. Budsjettet for TBK har også blitt utvidet med ytterligere 4,35 millioner kroner til 17,95 millioner kroner, men byggearbeidene har ikke startet ennå.

Da Oppegård Avis intervjuet Vaadal i januar 2021, håpet han på byggestart høsten 2021 slik at banen kunne åpnes i desember i år, men nå innrømmer han at dette ikke er realistisk.

Les også: – Det er en stor skandale

Fikk 4 millioner fra Enova

Fremdriftsplanen for prosjektet har vært usikker. Den har vært avhengig av støtten fra Enova til energiløsningen som KIL står ansvarlig for.

Støtten fra Enova er nå på plass.

– Vi har nå fått 4 millioner kroner i tilskudd fra Enova til å bygge energisentral for undervarme på Tømtebanen og Sofiemyr kunstgress.

Forprosjektet med energiløsningen ble satt i gang i september 2020 og det er gjennomført prøveboring på Tømtebanen for å sjekke berggrunnen på stedet. Energiløsningen, som skal etableres på selve banen, vil bestå av både energibrønner og sesongvarmelager.

Les også: – Fotball er ikke en helårsidrett

Avhengig av kommunens prosjekt

– Hva er status for TBK per i dag?

– Status er at vi har inngått kontrakt med Båsum Boring for å etablere en brønnpark (et større anlegg av mange energibrønner som henter opp grunnvarme) og en energisentral. Dette prosjektet må koordineres med kommunens prosjekt (kunstgress som skal legges på banen), men kommunen har foreløpig ikke valgt leverandør av kunstgress ennå, så vi venter på disse avklaringene for å kunne sette i gang med bygging av energiløsningen på banen, sier Vaadal.

Les også: Kommunen kunne søke om spillemidler til undervarme på Sofiemyr kunstgress

Fikk ingen tilbud ennå

– Når det gjelder kommunens kunstgressprosjekt for TBK, så har det ikke kommet inn noen tilbud ennå, og dermed er fremdriften ukjent, sier virksomhetslederen for byggeprosjekter i Nordre Follo, Aud Val.

Anbudet, som handler om å legge kunstgress med undervarme og komplett flomlysanlegg på eksisterende grusbane, ble lagt ut på mercell.com før fellesferien. Fristen for å levere tilbud er 20. august.

– Hittil er det ingen entreprenører som har bedt om mer tid, men det er alltid mulighet for at noen spør om utsettelse, påpeker Aud Val.

Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise. I anbudet står det at totalentreprenøren må medta alle nødvendige kostnader for grunnarbeider, komplett flomlysanlegg, kunstgress med pad, røropplegg for undervarme, ballfangernett, utstyr og annet. Varmekilde til undervarmen skal ikke inkluderes i tilbudet. Den skal dekkes av KIL.

Les også: Stengte alle fotballbaner for vinteren

Avlyste forrige gang

Oppegård Avis har skrevet at den forrige anbudskonkurransen for bygging av TBK ble avlyst våren 2020. I tillegg viste det seg at det er vanskelig å definere tildelingskriterier kun på miljøaspektet og samtidig ivareta spillegenskaper som er avgjørende for bruken.

– Ved tilbudsfristens utløp i april 2020 var det kun mottatt to tilbud. Konkurransen ble avlyst 28. april, da det ene av tilbudene måtte avvises på bakgrunn av et ikke oppfylt krav i kravspesifikasjonen. Dermed gjenstod kun ett tilbud og vi anså at vi da ikke hadde reell konkurranse, så vi valgte derfor å avlyse konkurransen, forklarte Aud Val.

Les også: Går i strupen på lokalpolitikere og kommunen

Sommeren 2022

– Vi ser for oss at vi setter i gang med det som er mulig å få unna før vinteren så fort igangsettingstillatelse (IG) er på plass. Det søkes om IG rett etter kontraktinngåelse, sier Aud Val.

Ifølge Harald Vaadal i KIL pleier man å legge på kunstgress når det er varmt ute.

– Siden grunnarbeidene og legging av kunstgresset er temperaturavhengig, kan det ikke settes i gang med dette før på våren når det blir varmt ute, sier Vaadal.

Roman Artemov i kommunen har tidligere i år sagt at selve byggeprosessen med TBK vil være på cirka tre måneder, som betyr at banen kan bli realisert til sommeren 2022 i beste fall.

Les også: Tømtebanen kunstgress utsatt igjen

Blir uten gummigranulat

Det ble vedtatt i desember i fjor at det ikke skal brukes gummigranulat ved etablering av TBK, og at ikke bare miljøegenskaper, men også spilleregenskaper/kvalitet skal vektlegges i den nye anbudsprosessen.

Kalkyle fra KIL viser at miljøvennlig innfyll ligger cirka 2 millioner kroner over det klassiske gummigranulatet på en ferdig oppbyggd bane.

Ifølge vedtaket skal grunnlaget for anbudskonkurransen og vurdering av tilbudene gjøres i samarbeid med KIL.

Kommunen skal også vektlegge reduksjon av andel og utslipp av plast både ved etablering, ferdig løsning og drift. Kommunen forplikter seg til å ta størst mulig hensyn til miljø ved utskifting av dekket.

Fjernet FIFA Quality-test

Det har nylig innkommet to spørsmål i anbudskonkurransen som gjentar tidligere problemstilling, angående krav til sporet pad og FIFA godkjenning, som tilsier at kombinasjonen av disse to krav gjør at kun en leverandør kan tilby, eller ingen.

Kommunen må beholde kravet til sporet pad da det er en forutsetning for energisentralprosjektet, for å sikre optimal og rett beregnet varmeutvinning fra banedekket i sommerhalvåret for lagring av magasinene/brønnene.

Kommunen har derfor endret kravet til testing. De har nå gått vekk fra FIFA Quality-test og beholder NS-EN15330-1. Den nye spesifikasjonen vil bli lagt ut hvor henvisninger til FIFA Quality er fjernet.

VENTER FORTSATT PÅ ET LØFT: "Nå får vi et løft på anleggssiden", står det på informasjonstavlen til KIL. Flere nye forsinkelser gjør idrettsfolket utålmodig.
LAPPETEPPE: I mellomtiden lappes det på det gamle kunstgressbanen like ved. Forhåpentligvis får også denne banen nytt kunstgress snart. Om ett år kan kommunen søke om tilskudd.

Les også: – Vi håper Tømtebanen kan stå ferdig i desember 2021

Powered by Labrador CMS