Anleggsarbeidene i Skiveien

FORTSATT LYSREGULERING I SKIVEIEN: Det graves nå strømkabel fra Skiveien 164 ved trafostasjonen frem til nybyggene ved Myrvoll/Ekornrud.
FORTSATT LYSREGULERING I SKIVEIEN: Det graves nå strømkabel fra Skiveien 164 ved trafostasjonen frem til nybyggene ved Myrvoll/Ekornrud.

Lei av lysregulering i Skiveien?

Er du en av dem som irriterer seg over den evigvarende lysreguleringen i Skiveien? Her får du svaret fra de ansvarlige rundt prosjektet.

Publisert

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra våre lesere som lurer på hvor lenge vil gravearbeidene i Skiveien pågå og hvorfor de har pågått så lenge.

Oppegård Avis skrev om anleggsarbeidene på stedet i mars 2017. Det graves der fortsatt. Hvor lenge skal det evigvarende arbeidet pågå og hvor lenge skal det være lysregulering på stedet? lurer leserne på.

I forbindelse med saken har Oppegård Avis tatt kontakt med kommunen. Ifølge virksomhetsleder i UTE Oppegård, Heidi Tomten, graves det nå strømkabel fra Skiveien 164 ved trafostasjonen frem til nybyggene ved Myrvoll og Ekornrud. Ellers henviser hun til den private entreprenøren som jobber på stedet.

Startet i juni 2018

Prosjektet det refereres til fra 2017 har ikke noen tilknytninger til vårt prosjekt, sier Odd Grøterud i Grøterud prosjekt AS.

Sistnevnte er prosjekterings- og byggeleder på vegne av byggherre og tiltakshaver for alle infrastrukturprosjektene tilknyttet boligutbyggingen på Myrvoll stasjon.

Oppegård kommune og JM Norge AS startet opp prosjektet Myrvoll Stasjon, entreprise to (Infrastruktur). Det startet i juni 2018 med anlegging av offentlige avløpsledninger fra Bakkeveien til pumpestasjonen i Skiveien. Dette arbeidet ble ferdigstilt i begynnelsen av mars i år, sier Grøterud.

Kabelgrøftene langs Skiveien

På grunn av tele i bakken startet anleggsarbeidene med kabelgrøftene først i april i år.

Arbeidene med kabelgrøftene kunne ikke påbegynnes før arbeidene med avløpsledningene var avsluttet, sier Grøterud.

Ifølge ham var den første etappen av anleggsarbeidene med de offentlige avløpsledningene fra Bakkeveien til Skiveien ferdig før påsken.

Nå jobbes det videre med kabelgrøftene langs Skiveien til Greverud trafostasjon. Det gjenstår nå litt arbeid ved Tverrveien og søndre del av kabelgrøftene i Skiveien til trafostasjonen.

Grøterud sier reetableringen av gang- og sykkelveien samt sidearealene skal utføres i juni i år.

Prosjektet skal ferdigstilles i juni 2019, sier han.

Les også: Dette er planen for Skiveien