ASFALTDEKKE PÅ TROLLÅSEN

SKYLDER PÅ MANGLENDE BEVILGNINGER: – Styrets anmodninger om at enkelte veistrekninger har et stort behov for en helthetlig rehabilitering etter dagens standard med tre centimeter asfalttykkelse, er dessverre ikke tatt til følge av kommunens faginstans, sier Alfred Wulff på vegne av styret i Trollåsen grendelag (TGL).
SKYLDER PÅ MANGLENDE BEVILGNINGER: – Styrets anmodninger om at enkelte veistrekninger har et stort behov for en helthetlig rehabilitering etter dagens standard med tre centimeter asfalttykkelse, er dessverre ikke tatt til følge av kommunens faginstans, sier Alfred Wulff på vegne av styret i Trollåsen grendelag (TGL).

Venter på asfalt på Trollåsen

Styret i Trollåsen grendelag (TGL) ber kommunen om en konkret handlingsplan for å ta igjen etterslepet på vedlikehold av veinettet på Trollåsen.

Publisert

– Totalrehabilitering av 40 år gamle veier på Trollåsen bør være langt mer effektivt enn lapping av hull på veibanen år etter år og omtrent på samme sted som året før, sier Alfred Wulff på vegne av styret i Trollåsen grendelag (TGL).

TGL omfatter veiene Sponstubben, Kvernbakken, Flisveien og Sagveien, med til sammen 314 bostedsadresser.

Boligfeltet på Trollåsen ble planlagt på 1970-tallet. De første beboerne flyttet inn i sine nye hjem i 1981, det vil si for nøyaktig 40 år siden. Boligene på feltet ligger langs med eller rundt til sammen 17 tun, og flere av tunene har egen avkjørsel fra hovedveiløpene med samme gatenavn.

Elleve år som mål

Forrige uke skrev Oppegård Avis om at det kommunale veidekket er i mye verre tilstand i tidligere Oppegård kommune enn i tidligere Ski. Hele 18 veistrekninger i tidligere Oppegård er i svært dårlig forfatning, mens ingen veier i tidligere Ski har blitt rangert til dette nivået.

Trykk her for å se tilstanden på asfaltdekket i hele kommunen.

I slutten av mars vedtok kommunestyret en temaplan for kommunale veier for perioden 2021-2025. Det ble vedtatt at kommunes veier skal holdes i god stand, og at det er en målsetting å innhente vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier innen elleve år, innen 2032. Denne målsettingen skal vurderes inn i arbeidet med langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP).

Det ble også vedtatt at kommunedirektøren skal utarbeide en tiltaksplan for kommunale veier. Tiltaksplanen skal legges frem for politisk behandling høsten 2021.

Les også: Må bruke elleve år på å rette opp vedlikeholdsetterslepet

Standarden fra 1980-tallet

Styret i TGL påpeker at veinettet på Trollåsen er fra begynnelsen av 1980-tallet med den standard som gjaldt den gangen.

– For cirka 15 år siden ble deler av hovedveiløpet i Sagveien og i Kvernbakken reasfaltert. Det ga gode resultater. En kort strekning på cirka 100 meter i Sponstubben fikk ny asfalt høsten 2019. Resten av veinettet har imidlertid ikke blitt vedlikeholdt annet enn ved lapping, og bærer stedvis tydelig preg av dette, sier Alfred Wulff.

Han sier fjell og steiner stikker opp gjennom asfalten som er tynnslitt til et lag ofte mindre enn én centimeter i tykkelse.

– Asfaltarbeiderne vi har snakket med er av den oppfatning at det tynne asfaltlaget gjør det vanskelig å utbedre skader i veibanen fordi asfalten som skal tette hullene får ikke godt nok feste, sier Wulff.

Informer kommunen hvert år

Styret i TGL sier de har en god dialog med administrasjonen i kommunen og sender hvert år en «tilstandsrapport» på veinettet på Trollåsen, med kart og henvisninger til hvor det ønskes utbedringer. Kommunen lapper som regel de største hullene nevnt i våre rapporter, ifølge Wulff.

– Vår erfaring er at nye hull gjerne oppstår på vinterstid like ved steder der det ble utført reparasjonsarbeidet året før. En annen type skade som observeres er at asfaltkantene skades ved at asfalten brekker vekk som følge av overbelastning, sier han.

Manglende bevilgninger

– Styrets anmodninger om at enkelte veistrekninger har et stort behov for en helthetlig rehabilitering etter dagens standard med tre centimeter asfalttykkelse, er dessverre med ovennevnte unntak i Sponstubben, ikke tatt til følge av kommunens faginstans. Administrasjonen henviser til manglende bevilgninger fra kommunens politikere, sier Wulff.

Videre påpeker han at gangveisystemet på Trollåsen fikk et skikkelig løft i fjor gjennom regjeringens oppgraderingsprosjekt av gang- og sykkelveier.

– Kommunene fikk som kjent ekstra midler tildelt til dette formålet over statsbudsjettet. Dette er beboerne på Trollåsen meget takknemlige for. Gangveisystemet på Trollåsen fremstår i dag som intakt og godt vedlikeholdt. Nå gjenstår det å se om politikerne i kommunen vil komme opp med en konkret handlingsplan for Trollåsen for å ta igjen etterslepet på vedlikehold av veinettet, sier Wulff på vegne av styret i TGL.

Han har sendt oss flere bilder som illustrerer veistandarden enkelte steder på Trollåsen. Nedenfor kan du se noen av bildene:

Foto: TGL
Foto: TGL
Foto: TGL
Foto: TGL
Foto: TGL
Foto: TGL
Powered by Labrador CMS