STORSATSNING: Det vil skje mye langs veiene våre i de neste årene, og flere av tiltakene kommer i vårt nærområde, som på Taraldrud.

414 millioner til riksvegtiltak i Akershus

Storsatsning på veinettet i fylket vårt, og flere av tiltakene er her i Oppegård. Sjekk interaktivt kart!

Publisert

Statens vegvesen skal de neste seks åra bruke 414 millioner statlige kroner på riksvegtiltak i Akershus. I tillegg kommer prosjekter finansiert gjennom Oslopakke 3, midlene i tunnelutbedringsprogrammet og de mange store utbyggingsprosjektene i fylket.

Det går fram av Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023.

Handlingsprogrammet 2018-2023 er en konkretisering av innsatsen på riksvegene i den første seksårsperioden av Nasjonal transportplan 2018-2029. Handlingsprogrammet er grunnlag for fordelingen av midler til riksveg i
de årlige statsbudsjettene.

I Akershus er rammen for riksvegtiltakene (programområdetiltak) på totalt 414 millioner kroner.

- Handlingsprogrammet som legges fram nå innebærer at det vil være stor aktivitet på Statens vegvesens områder de neste årene. Drift, vedlikehold og investeringer på riksvegnettet vil gi bedre trafikksikkerhet og økt framkommelighet på vegene for trafikantene, sier regionvegsjef Per Morten Lund.

NB! Saken fortsetter under bildet!

Betydelig satsning

STORSATSNING: Det vil skje mye langs veiene våre i de neste årene, og flere av tiltakene kommer i vårt nærområde, som på Taraldrud.

Handlingsprogrammet omfatter en betydelig satsing på miljøvennlig transport i byområdene. Foruten statens bidrag til store baneprosjekter i Oslo og Akershus, legges det opp til å bygge kollektivfelt, universelt utformede holdeplasser og knutepunkter samt tilrettelegge for gående og syklende gjennom bymiljø- og byvekstavtaler for Oslo og Akershus.

Les også: Inviterer naboer til infomøte om nytt storhotell

Statens vegvesen skal fram til 2023 bygge nye riksveger for omlag 28,6 milliarder kroner, inkludert bompenger i Region øst (Østfold, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark). Samtidig skal det i de samme fylkene brukes 12,5 milliarder kroner på drift og vedlikehold av riksvegene. Det går fram av handlingsprogrammet.

NB! Saken fortsetter under bildet!

HER SKJER DET NOE: Fjerningen av alunskiferet på Taraldrud er et av tiltakene som skal gjennomføres i vårt område.

Flere lokale prosjekter

Det er flere prosjekter som skal foregå her i Oppegård også.

Blant disse er fjerning av alunskiferet på Taraldrud, tiltak for mer effektiv kontrollvirksomhet på veistasjonen på Taraldrud på E6, infomrasjonstavler og ikke minst driftsåpning og bomstasjoner, som vi har skrevet om tidligere her på oavis.no.

Les også: Rådmannen: – Vi må tenke langsiktig

I samarbeid med Statens vegvesen presenterer vi i denne saken et interaktivt kart, hvor du kan zoome og browse deg rundt for å se hvor tiltakene skal gjennomføres. 

Dette kartet finner du i toppen av denne saken!

Powered by Labrador CMS