TRAFIKKSIKKERHET

SLIK HAR DET VÆRT SIDEN I FJOR HØST: Holbergs vei er en skolevei for mange barn, men siden i fjor høst har oppmerking av fotgjengerovergangene ikke blitt prioritert. Foto: Yana Stubberudlien

– Skal være ferdig med oppmerking til neste skolestart

Foresatte ved Sofiemyr skole etterlyser en snarlig oppmerking av fotgjengerovergangene i Holbergs vei.

Publisert Sist oppdatert

– I fjor høst ble nesten samtlige av gangfeltene i Holbergs vei oppgradert. Fotgjengerfeltene skal merkes opp. Vi håper å få begynt dette arbeidet tidlig i sommer og skal være ferdig senest til skolestart, sier virksomhetsleder Gry Larsen i Vei og park Nordre Follo.

Hun sier oppmerkingen er avhengig av at det er varmt og tørt vær, og at vårrengjøringen er ferdig.

– I løpet av sommerferien og før skolestart skal merkingen være gjort, lover Larsen.

Skulle ferdigstilles i midten av oktober

Anleggsarbeidene i forbindelse med kommunens oppgradering av de totalt seks fotgjengerovergangene i Holbergs vei startet 22. september i fjor. Prosjektet skulle ferdigstilles i midten av oktober, men det er fortsatt ingen oppmerking av fotgjengerfeltene.

– Hvorfor ble arbeidene i Holbergs vei ikke fullført som planlagt i fjor?

– Når det gjelder asfalten, så ble det sent på året før kryssene ble ferdigstilt, og asfalten kunne da ikke legges. Som følge av værforholdene som oppstod etter ferdigstillelse av kryssene ble det ikke lagt asfalt i fjor, og dermed heller ikke oppmerket fotgjengerfelt da dette skulle gjøres etter asfalten var lagt. Det er ikke midler på budsjettet til å asfaltere i år, men det blir som tidligere nevnt oppmerket fotgjengeroverganger, sier Gry Larsen.

Fylkeskommunale midler

Det var Hadeland Maskindrift AS, som holder til i Oslo, som fikk dette oppdraget fra kommunen i fjor høst. Prosjektet, som dreide seg om å skape universell utforming og trygge skoleveien, ble finansiert med fylkeskommunale midler fra Aksjon skolevei.

Den private entreprenøren strammet inn fotgjengerovergangene i Holbergs vei, og det ble etablert opphøyde gangfelt med varselfelt (består av et følbart knoppefelt) og ledelinjer for å gjøre det lettere for blinde og svaksynte, men oppmerking av fotgjengerfeltene har ikke kommet på plass ennå.

– Bør komme snarlig

Holbergs vei er en skolevei for mange barn. Flere barnehager og skoler ligger i området. Selve veien er veldig slitt, men asfaltering av veidekket har stått på vent i mange år.

LAPPETEPPE: Holbergs vei fikk ikke ny asfalt i fjor, men kommunen skulle vurdere saken på nytt i 2021. Foto: Yana Stubberudlien

I fjor høst sa virksomhetslederen i Vei og park at kommunen skulle vurdere Holbergs vei for asfaltering i 2021, men etter å ha vurdert situasjonen i år, kommer hun med følgende beskjed:

– I år setter vi ikke av midler til asfaltering av denne veien, men vi vil gjennomføre lapping der det er behov, sier Larsen.

Tidligere ba Oppegård Avis Gry Larsen om en oversikt over de kommunale veiene i Nordre Follo som får asfalt i år. Til tross for gjentatte purringer, har vi per 26. april ikke fått en slik oversikt.

Bekymret for trafikksikkerheten

Det hjelper ikke at den slitte veien i tillegg mangler oppmerking av fotgjengerovergangene, mener FAU ved Sofiemyr skole. De er bekymret for trafikksikkerheten for skolebarna i området. FAU-leder Sigrid Anna Oddsen påpeker at Holbergs vei er en veldig trafikkert vei.

– Det er bra at det er gjort noen endringer som sannsynligvis har vært med på å redusere farten både til bilister og syklister i området, men det er synd at kommunen ikke har gjort ferdig jobben. Det bør komme bedre merking snarlig, og hvis nødvendig, prioritere det området nærmest skolen, sier Oddsen.

På toppen av Holbergs vei

– Vi tenker at små barn trenger tydelig merking, og at det er viktig å få på plass dette oppe på toppen av Holbergs vei, sier Oddsen.

Bildet hun har sendt oss viser det aktuelle området nord for skolen:

HASTER MED OPPMERKING HER: FAU ved Sofiemyr skole ber kommunen om å prioritere en snarlig oppmerking i området nord for skolen. Foto: Janette Mørstad

– Her er det mye kjøring inn og ut av parkeringsplassen til Holberg barnehage og den «u-en» nord for skolen. Jeg vil tro den er mer brukt nå på grunn av at den store parkeringsplassen mellom Fløysbonn og Sofiemyr skoler er stengt (anleggsplassen i forbindelse med oppføring av modulskolen for Sofiemyr skole), sier FAU-lederen.

Hun sier at etter at skolen hadde oppfordret til at barna i større grad skulle gå til skolen istedenfor å bli kjørt med bil, har det blitt mindre biltrafikk,

– Det har i hvert fall blitt mindre kjøring og henting rett utenfor skolen, sier Oddsen.

Disse overgangene skulle også utbedres

I tillegg til Holbergs vei skulle Hadeland Maskindrift legge asfalt på flere veistrekninger med fotgjengerovergangene ved kryss i vår kommune, blant annet på Greverud og Mastemyr.

Følgende overganger/kryss skulle utbedres av dem i fjor høst:

 • Samtlige kryss i øverste del av Holbergs vei nærmest Sofiemyr skole
 • Krysset i Pauline Halls vei/ Chrsitian Sindigs vei
 • Th. Kittelsens vei/Skjervens vei
 • Th. Kittelsens vei/Harriet Backers vei
 • Haukeliveien/Myrvollveien
 • Haukeliveien/Bjørnemyrveien
 • Haukeliveien ved Ekornrud barnehage
 • Mellomåsveien ved nr. 102 (før Vassbonn skole).

2,3 millioner kroner

Det totale budsjettet for de ovennevnte prosjektene (red. anm.: Se oversikten i en faktaboks på siden) i Nordre Follo var cirka 2,3 millioner kroner, ifølge kommunen.

Utbedringene skulle bestå av følgende tiltak:

 • Universell utforming (tiltak med taktile heller og ledelinjer)
 • Bedre belysning
 • Oppgradering av opphøyde gangfelt og fartshumper i nærheten av gangfelt
 • Ny tilpasset kantstein ved gangfelt.
Powered by Labrador CMS