ASFALTERING I NORDRE FOLLO

SKYLDER PÅ MANGLENDE BEVILGNINGER: – Styrets anmodninger om at enkelte veistrekninger har et stort behov for en helthetlig rehabilitering etter dagens standard med tre centimeter asfalttykkelse, er dessverre ikke tatt til følge av kommunens faginstans, sier Alfred Wulff på vegne av styret i Trollåsen grendelag (TGL). Foto: Privat

Ingen ny asfalt på Trollåsen i år

– I årets budsjett er det ikke planlagt asfaltering på Trollåsen, sier virksomhetsleder for Vei og park i Nordre Follo, Gry Larsen.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uken skrev Oppegård Avis om veinettet på Trollåsen som skriker etter vedlikehold.

Styret i Trollåsen grendelag (TGL) har bedt kommunen om en konkret handlingsplan for å ta igjen etterslepet i det aktuelle området, ikke minst med tanke på at veinettet der er slitt og fra begynnelsen av 1980-tallet, med den standard som gjaldt den gangen.

I dag har Oppegård Avis fått svar fra kommunen. I en e-post til Oppegård Avis skriver virksomhetsleder for Vei og park i Nordre Follo, Gry Larsen, at lokalpolitikerne ikke har avsatt penger til asfaltering på Trollåsen i år.

Les også: Venter på asfalt på Trollåsen

Plan etter plan

– I årets budsjett er det ikke planlagt asfaltering på Trollåsen. Det er stort etterslep på asfaltering i hele kommunen, sier Larsen.

Oppegård Avis har nylig skrevet at i slutten av mars vedtok kommunestyret en temaplan for kommunale veier for perioden 2021-2025. Det ble vedtatt at kommunes veier skal holdes i god stand, og at det er en målsetting å innhente vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier innen 2032. Denne målsettingen skal vurderes inn i arbeidet med langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP).

Les også: Må bruke elleve år på å rette opp vedlikeholdsetterslepet

Med bakgrunn i den vedtatte temaplanen skal det også utarbeides en tiltaksplan for kommunale veier. Tiltaksplanen skal legges frem for politisk behandling høsten 2021.

– Tiltaksplanen vil blant annet beskrive tiltak for å reasfaltere veier med det vi kaller tilstandsklasse fire (veier med dårligst standard, totalt 18 strekninger og alle disse er i tidligere Oppegård) og redusere antall kommunale veier med tilstandsklasse tre (veier med større feil og mangler), sier Larsen.

Hun legger til at hun ikke vet når veidekket på Trollåsen kan bli prioritert.

– Jeg kan dessverre ikke si noe om framdrift for dette arbeidet, da arbeidet med tiltaksplanen så vidt er begynt, sier Larsen.

Oppegård Avis har bedt henne om en oversikt over veiene som skal asfalteres i år. Les mer i Oppegård Avis neste uke.

– Vi har forståelse

Styret i Trollåsen grendelag (TGL) påpeker at flere av veiene på Trollåsen er klassifisert som tilstandsklasse tre.

– Vi håper disse vil bli prioritert av kommunen, men vi kan ikke forlange at kommunen bruker penger som de ikke har. Vi har full forståelse for at de verste veiene må prioriteres, sier Alfred Wulff på vegne av styret i Trollåsen grendelag (TGL).

Her kan du se en oversikt over de verste veistrekningene i kommunen (veiene som er klassifisert som tilstandsklasse fire):

 • 1. Fjellsvingen på Kolbotn.
 • 2. Sørligste del av Johan Halvorsens vei på Ingieråsen.
 • 3. Delen av Kolbotnveien foran det gamle rådhuset i Kolbotn sentrum.
 • 4. Delen av Kolbotnveien (foran nr. 16 ved bussholdeplassen til Kolbotn stasjon).
 • 5. En liten del av Gjallarveien sør for Grønliåsen barnehage på Tårnåsen.
 • 6. Ekornrudveien på Solbråtan.
 • 7. Delen av Vassbonnveien.
 • 8. Delen av Eivind Alnæs vei på Kolbotn.
 • 9. Den nordligste delen av Myrvollveien.
 • 10. Delen av Vestliveien.
 • 11. Den sørligste delen av Greverudveien.
 • 12. Den sørligste delen av Østliveien.
 • 13. En liten del av Kongeveien under jernbanebroen ved Odlo på Greverud.
 • 14. Den sørligste delen av Tusseveien hvor den møter Skiveien.
 • 15. Delen av Linnekastveien på Svartskog.
 • 16. Svartskogveien på Svartskog.
 • 17. Delen av Roald Amundsens vei på Svartskog.
 • 18. Rødstenveien på Svartskog.
SJEKK OPPEGÅRD VS. SKI: Kartet over tilstand av kommunalt veidekke i Nordre Follo viser at tidligere Oppegård kommune har en større andel av veier med dårlig og svært dårlig kvalitet (veiene i tilstandsklasse tre er fargelagt med mørkeblå farge og tilstandsklasse fire er fargelagt med rød farge). Kilde: Nordre Follo kommunePowered by Labrador CMS