LOKALE FRIVILLIGE I AKSJON: Bildet er tatt på en de første aksjonsdagene. Foto: Oppegård Røde Kors

– Responsen var umiddelbar

I tillegg til de åtte frivillige fra Oppegård Røde Kors Omsorg, har også mange frivillige fra avdelingene Hjelpekorpset og Ungdom i Oppegård Røde Kors bistått Gjerdrum kommune og nødetatene i forbindelse med kvikkleirraset på Ask.

Publisert

Da en av de største skredulykkene i Norge inntraff Ask i Gjerdrum klokken 04:00 natt til onsdag 30. desember, var responsen fra de frivillige hjelpeorganisasjonene i nærområdene rask.

I Oppegård Røde Kors gikk katastrofealarmen klokken 05:00 ut til alle som står på varslingslisten. Responsen var umiddelbar, ifølge leder Dag Johnsrud, som takker alle som har bidratt for innsatsen.

I tillegg til de åtte frivillige fra Oppegård Røde Kors Omsorg, som Oppegård Avis har skrevet om denne uken, har også mange frivillige fra avdelingene Hjelpekorpset og Ungdom i Oppegård Røde Kors bistått Gjerdrum kommune og nødetatene i forbindelse med kvikkleirraset på Ask.

LOKALE FRIVILLIGE I AKSJON: Bildet er tatt på det første aksjonsdagen. Foto: Oppegård Røde Kors

– Vi viste da ikke noe om omfanget av katastrofen, men skjønte at den var omfattende. Vi har stor sympati for og føler med alle de som er berørt av katastrofen. Mange har mistet det meste av hus og eiendeler, og mange har også mistet de de hadde kjær. Det er vanskelig å ta inn over seg hvordan de har det, men vi kan prøve å hjelpe ved å være til stede for dem, og å bistå med praktiske oppgaver, sier han.

Hjelpekorpset først ute

– Våre frivillige i Hjelpekorpset var de første på stedet fra oss. De har kontinuerlig vært i beredskap for politi og brannvesen der oppe, sier Johnsrud.

Han sier konkrete oppgaver for de lokale mannskapene innen Oppegård Røde Kors har blant annet vært evakuering av dyr, og til dels styring av dette, samt transport av redningsmannskapene som har jobbet inne i rød sone til og fra rasområdet. De har også deltatt aktivt med tracking/sporing av USAR-styrkene til brannvesenet nede i raset.

BIDRO PÅ ASK: Ifølge Johnsrud har Oppegård Røde Kors hatt en niseters mannskapsbil mer og mindre kontinuerlig på Ask. I tillegg har Ski Røde Kors, som de samarbeider med, hatt biler og mannskap på stedet. På bildet kan du se mannskapsbilen og utrykningsbilen til Oppegård Røde Kors. Foto: Oppegård Røde Kors
I AKSJON PÅ ASK: Herman Brustad fra Oppegård Røde Kors.

90 frivillige fra Røde Kors

– Det har tidvis vært mye venting for de som står i beredskap. Røde Kors alene hadde opp mot 90 frivillige fra hele distriktet på stedet. I tillegg har også andre frivillige organisasjoner deltatt, blant annet Norsk Folkehjelp, sier Dag Johnsrud.

90 FRIVILLIGE FRA DISTRIKTET: Røde Kors alene hadde opp mot 90 frivillige fra hele distriktet på stedet. På bildet kan du se Alexander Torgersen og Herman Brustad fra Oppegård Røde Kors. Foto: Oppegård Røde Kors

Mandag 4. januar skrev Oppegård Avis om Harald Wisløff (50) fra Sofiemyr, som sammen med fire andre operative ledere i Norsk Folkehjelp har vært i ledelsen for aksjonen i innsatsleders kommandoplass (KO) i Gjerdrum helt fra starten av. Han har også vært nede ved skredkanten der USAR-mannskapene starter redningsarbeidet i skredet. Kollegaen hans, Tomas Muribø, også han fra tidligere Oppegård, er med som operativ leder på stedet.

Les også: – Det er mange og sterke inntrykk

Bidro med aktiviteter for barn

Flere friv2illige fra Oppegård Røde Kors Ungdom har deltatt på evakueringssenteret på Olavsgaard hotell, sammen med de åtte frivillige fra Oppegård Røde Kors Omsorg som Oppegård Avis skrev om.

– De har hovedsakelig vært på Olavsgaard hotell, hvor de har vært til stede for de evakuerte, spesielt barn og ungdom, sier Johnsrud.

Han sier at Oppegård Røde Kors Ungdom har tatt et initiativ overfor Gjerdrum kommune med sikte på å få i gang aktiviteter for de mange barna og ungdommene som er evakuert.

– Dette for å aktivisere barn og unge, slik at de kommer seg ut av hotellrommene. De skulle egentlig starte «Kompis-aktivitet» i går, men det valgte kommunen å utsette på grunn av smittesituasjonen, sier lederen for Oppegård Røde Kors.

Koronautfordringer

– Som om ikke leirraset er nok skaper korona-pandemien en ekstra utfordring både for de som er evakuert og de frivillige. I Oppegård har en frivillig fra Hjelpekorpset måttet gå i karantene etter å ha hatt nærkontakt med en som er smittet, sier Johnsrud.

Samtidig påpeker han at Røde Kors har et godt samarbeid med kommunene som er ansvarlig for evakueringssentrene.

Les også: Åtte frivillige bistår i hjelpearbeidet etter skredulykken i Gjerdrum

Powered by Labrador CMS