Sambruk av lokaler

SOFIEMYR KIRKE: Kirken har planer om et påbygg til sine aktiviteter. Kommunen er villig til å stille kommunal garanti dersom lokalene kan brukes av skolen på dagtid.
SOFIEMYR KIRKE: Kirken har planer om et påbygg til sine aktiviteter. Kommunen er villig til å stille kommunal garanti dersom lokalene kan brukes av skolen på dagtid.

– Påbygget til kirken skal være religionsnøytralt

Sofiemyr kirke har planer for utvidelse. Ett av de to påbyggene skal være en aktivitetshall tilsvarende en volleyballbane som kan brukes av skolen på dagtid.

Publisert

– Påbygget med aktivitetshall (red. anm.: påbygget heter Volum Vest på skissen) er planlagt inntil kirken, ikke som en del av den nye barneskolen. Prosjektet med utvidelsen av kirken har ikke kommet så langt ennå. Utformingen er ikke vedtatt og vi mangler en finansieringsplan, sier kirkeverge Mette Sjølli Grimstad.

I tillegg er det planlagt utvidelse av kirken med et påbygg for administrasjonen.

– Dagens kirkekontor på Kolben blir lagt ned i 2020 og da må seks eller syv medarbeidere flytte til Sofiemyr kirke, sier Tor Haugstad, som er fungerende menighetsråd i kommunen.

Les også: Usikker fremtid for ny barneskole

– Ny dimensjon for vårt samarbeid

Haugstad sier Sofiemyr kirke blir mye brukt og er ofte overfylt.

– Bygningen er 30 år gammel og lokalene er ikke dimensjonert til dagens aktivitetsnivå. Byggeutvalget prøver å legge til rette for en utvidelse av kirken og har lagt fram sin utredning. Den har blitt videresendt til fellesrådet, som har tatt kontakt med kommunen, sier han.

Haugstad sier at siden kirken ble bygd for 30 år siden har det vært samarbeid med kommunen om blant annet øvingslokaler og oppbevaring av musikkinstrumenter til det lokale skolekorpset.

– Nå ser vi at kommunen vil legge inn en ny dimensjon for vårt samarbeid og det er vi veldig åpne for, sier Haugstad.

Les også: Koselig med babysang

Skal brukes av barneskolen

På det siste formannskapsmøtet foreslo Høyre og KrF å se på utvidelsen av kirken i sammenheng med ny barneskole på Sofiemyr. Kommunen er villig til å stille kommunal garanti til utvidelsen av kirken, etter samme mal som for Kolbotn tennisklubb, ifølge vedtaket. 

– For å få kommunal garanti til dette prosjektet må det være sambruk av lokalene med den nye skolen, ved at barneskolen kan bruke aktivitetshallen i kirken på dagtid til for eksempel fysiske aktiviteter, musikk, samlingslingslokale eller SFO, men dette er noe vi skal gå i dialog for å undersøke mulighetene for sambruk. Forutsetningen skal da også være at lokalene skal være religionsnøytrale, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Han presiserer at det skal utredes om disse lokalene kan benyttes av barneskolen i skoletiden.

Forslaget ble vedtatt i formannskapet forrige uke, men det endelige vedtaket kommer i kommunestyret 10. desember.

To påbygg

Oppegård Avis har fått innsyn i programprosjektet for utviklingen av Sofiemyr kirke, lagt fram for Kolbotn menighetsråd og Oppegård kommune sommeren/høsten 2017. 

Prosjektet er basert på to volumutvidelser/påbygg:

SITUASJONSPLAN: Her kan du se den planlagte utvidelsen av kirken med Volum Vest og Volum Øst.
SITUASJONSPLAN: Her kan du se den planlagte utvidelsen av kirken med Volum Vest og Volum Øst.
 • Volum Vest (med ny sal og aktivitetsareal, tegnet inn som nabo til bebyggelsen i Fururabben 25-27 og Bråten barnehage).
 • Volum Øst (utvidelse av administrasjons- og stabsfasiliteter, tegnet inn som forlengelsen av dagens administrasjonsdel ved parkeringsplassen).

 

 

 

FØRSTE ETASJE: Her kan du se den planlagte utvidelsen av kirken med Volum Vest og Volum Øst.
FØRSTE ETASJE: Her kan du se den planlagte utvidelsen av kirken med Volum Vest og Volum Øst.

 

Dette inngår i Volum Vest:

FASADER: Her kan du se den planlagte utvidelsen av kirken med Volum Vest og Volum Øst.
FASADER: Her kan du se den planlagte utvidelsen av kirken med Volum Vest og Volum Øst.
 • Ny aktivitetssal/hall på 210 kvadratmeter i areal (basert på grunnmål 10x20 meter og frihøyden på minimum 5 meter tilsvarende en volleyballbane eller halv håndballbane) med et kjønnsdelt garderobeanlegg og et galleri (50 kvm).
 • Ombygging ved eksisterende gang med toaletter nord med to nye toaletter og garderobeoppheng (40 kvm), som blir ved salens hovedatkomst.
 • Lager/materialrom (50 kvm).
 • En mindre utvidelse av peisestua (20 kvm) og noe mer intim og sydvendt terrasse (110 kvm). Peisestuen får god sambruksløsning med salen via skyvevegger.

Dette inngår i Volum Øst (70 kvadratmeter):

 • Arbeids- og kontorsoner
 • Samtale- og stillerom
 • Separat inngang (administrasjonen)
 • Teknisk rom
 • Egen lunsj- og kaffeterrasse

 

 

Powered by Labrador CMS