Skolekretsgrenser

REAGERER STERKT PÅ FORSLAGET: – Det er Sofiemyr vi hører til, sier tobarnsforeldre Therese Reksten (33) og Morten Brinker (38) fra Bekkeliveien. De reagerer sterkt på kommunens forslag om å endre skolekretsen for elevene i Bekkeliveien og Heimenveien.

– Ikke ødelegg det gode nærmiljøet barna har i dag

Tobarnsforeldre Therese Reksten og Morten Brinker fra Bekkeliveien mener kommunens forslag om å endre dagens skolekretsgrenser rammer barna hardt.

Publisert Sist oppdatert

Det er Sofiemyr vi hører til. Kolbotn er ikke vårt nærområde, verken geografisk eller sosialt.

Therese Reksten og Morten Brinker, bor i Bekkeliveien.

Kommunen har nylig foreslått å endre dagens skolekretsgrenser og flytte elever fra området rundt Bekkeliveien og Heimenveien, som tilhører Sofiemyr skolekrets i dag, til Kolbotn skolekrets allerede fra neste skoleår.

Per i dag har Sofiemyr skole 32 elever som bor i det aktuelle området hvorav seks elever bor i Heimenveien og 26 elever i Bekkeliveien. Fløysbonn skole (red. anm.: ungdomsskolen) har 17 elever på disse adressene.

I tillegg har de to skolene 127 elever (99 på barneskolen og 28 på ungdomsskolen) som bor i de berørte områdene rundt Ødegården/Kongeveien (Kongeveien, Håkon Jarls vei, Harald Hårfagres vei og Olav Tryggvasons vei), som kan bli flyttet til Tårnåsen skole hvis forslaget går gjennom.

– Vi har forhørt oss med flere naboer i samme situasjon som også er bekymret for konsekvensene forslaget vil ha for barna som bor her. Det er Sofiemyr vi hører til. Kolbotn er ikke vårt nærområde, verken geografisk eller sosialt, sier Therese Reksten (33) og Morten Brinker (38), som bor i Bekkeliveien.

Kort om forslaget og prosessen videre:

  • Utvalg for oppvekst, idrett og kultur behandlet i møte onsdag 16. september kommunens forsag til forskrift om skoletilhørighet i Nordre Follo kommune.
  • Forslagene handler om å innlemme følgende områder fra Tårnåsen, Sofiemyr og Vassbonn skolekretser inn i Kolbotn skolekrets:

Området rundt Heimenveien og Bekkeliveien (Sofiemyr skolekrets i dag), området rundt Gydas vei, Ares vei, Vestenga samt Nordre og Søndre Skrenten (Tårnåsen skolekrets i dag), området rundt Solkollen og Kapellveien samt området rundt Kolbotn torg og Ingierveien (Vassbonn skolekrets i dag).

  • Det foreslås også å flytte området rundt Kongeveien/Ødegården fra Sofiemyr skolekrets til Tårnåsen skolekrets.
  • Rådmannens innstilling var at forslaget skulle publiseres på kommunens nettsider, og sendes på høring til Nordre Follo kommunes foreldreutvalg, FAU på den enkelte skole, ungdomsrådet og elevrådet på den enkelte skole. Høringsfrist ble foreslått satt til lørdag 31. oktober.
  • Utvalget vedtok å sende forslaget tilbake til administrasjonen for ytterligere bearbeiding. Neste møte i utvalget er 14. oktober. Det er uklart om høringsfristen endres som følge av utsettelsen.
  • Foresatte på Tårnåsen opprettet en underskriftskampanje lørdag 26. september. Oppropet "Stopp flyttingen av skolekretsgrenser fra Tårnåsen til Kolbotn skole" har hittil blitt signert av over 345 personer.

De har to barn som kan bli berørt av kommunens plan. Det ene av de barna skal begynne på skolen neste år og det andre barnet om tre år.

Les også: Stopp flyttingen av skolekretsgrenser fra Tårnåsen til Kolbotn

Lengre og farligere skolevei

– Da vi flyttet til Bekkeliveien for seks år siden, trodde vi at det skulle bli barnevennlig å bo her, med korte avstander til Sofiemyr skole og idretten, og et trygd nærmiljø. Nå kan barna våre risikere å bli revet fra resten av vennene og nærmiljøet de har vokst opp og hører til her på Sofiemyr, for å bli flyttet til Kolbotn skole, sier tobarnsforeldrene skuffet.

De sier at det ikke minst betyr en lengre og farligere skolevei for barna.

– Det er helt uaktuelt for oss å sende barna til og fra Kolbotn skole alene. Vi blir dermed nødt til å kjøre dem med bil i minst fire år, to år for hvert barn, når de starter på skolen. Uten parkeringsplasser ved Kolbotn skole kan det bli kaotiske tilstander med mye biltrafikk som følge av at foresatte blir nødt til å kjøre barna med bil til og fra skolen, sier Therese Reksten.

Mannen hennes påpeker også at det planlegges en større utbygging ved Kiwi i Sønsterudveien.

– Det skal pågå sprengning i området med omfattende anleggs- og byggearbeid i minst et par år til når det skjer. Området rundt, som barna må gå gjennom, er meget uoversiktlig og det er ingen fortau der. Hva tenker kommunen om trafikksikkerheten til barna når de kommer med slike forslag? lurer Morten Brinker på.

– Sitter med to dårlige valg

Barna i Bekkeliveien og Heimenveien sitter nå med to dårlige valg: Enten å bli revet fra nærmiljøet de trives i og bli flyttet til Kolbotn skole eller å forbli på Sofiemyr skole og leve med muggsopp i flere år til.

Therese Reksten og Morten Brinker, bor i Bekkeliveien.

Tobarnsforeldrene reagerer sterkt på kommunens skolepolitikk.

– I alle de seks årene har vi hørt om kommunens planer om en ny skole som skulle bygges på Sofiemyr. Slik situasjonen er i dag, kan barna på Sofiemyr risikere å gå på en skole med muggsopp i flere år til før den nye skolen skal stå ferdig. Med andre ord sitter barna i Bekkeliveien og Heimenveien med to dårlige valg: Enten å bli revet fra nærmiljøet de trives i og bli flyttet til Kolbotn skole eller å forbli på Sofiemyr skole og leve med muggsopp i flere år til, sier de.

De reagerer også på at kommunen har godkjent den store utbyggingen på Myrvoll/Skogsåsen uten å ha løst skolekabalen på Sofiemyr, samtidig som Kolbotn fikk en ny skole med alt for stor kapasitet uten behov for dette.

– Planene, slik de er nå, fører til store ulemper for barn og familier både på Tårnåsen og Sofiemyr. Sats heller på å utvide skolekapasitet på Sofiemyr raskest mulig. Det haster. Ikke ødelegg det gode nærmiljøet barna har i dag, sier de to.

Powered by Labrador CMS