LIENGA 7: Kodak-bygget ble tegnet av Geir Grung og oppført i 1977-1979. Det er mange som lurer på hva som skal skje med dette bygget etter at leiekontrakten med Oslo pd utløper om to år. Foto: Eskil Bjørshol

Sa opp leiekontrakten på Mastemyr

Leiekontrakten til Oslo politidistrikt, som har holdt til i Lienga 7 siden 2015, utløper om to år.

Publisert Sist oppdatert

Kodak Norge flyttet fra Bærum til Lienga 7 på Mastemyr i 1979. Her ble det bygget et hovedkontor med lokaler både for produksjon, lager og kontorfunksjoner, men Kodak-eventyret varte ikke så lenge.

Allerede på 90-tallet,da virksomheten endret seg som følge av at fototeknikken ble digital, ble bygget i Lienga 7 fraflyttet.

Igjen står et bygg som utgjør et markant arkitekturverk fra sin periode, med Geir Grung som ansvarlig arkitekt. Eiendommen er på 16.300 kvadratmeter i areal og eies i dag av Fram Eiendom. Her ønsket de å bygge alt fra politiets nasjonale beredskapssenter til et helsebygg for hele Follo-regionen.

Utløper 1. september 2023

En liten del av bygget i Lienga 7 leies i dag av et bilverksted, mens mesteparten av bygget benyttes som trening- og sertifiseringsanlegg for Oslo politidistrikt (Oslo pd).

Siden 2015 har Oslo pd leid cirka 15.000 kvadratmeter til treningslokaler i deler av den aktuelle eiendommen. Dette bekreftes av Tor Dalen, seniorrådgiver i stab for virksomhetsstyring ved Oslo pd.

– Leiekontrakten vår er sagt opp, med utløp 1. september 2023, da treningslokalene i henhold til regler for offentlige anskaffelser må ut på anbud når kontrakten utløper. Det er da anbudskonkurransen som avgjør hvorvidt vi skal fortsette å ha treningslokaler på Lienga eller om det blir et annet sted, sier Dalen.

Legger lokk på saken

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra våre lesere som reagerer på forfallet av bygget. I forbindelse med saken har vi kontaktet daglig leder Kenneth Bye i Fram Eiendom.

Bye sier at Lienga 7 følges opp på lik linje som alle de andre eiendommene de eier, med løpende oppfølging via driftsapparatet samt løpende vurdering av større og mindre vedlikeholdsbehov.

– Når det gjelder våre leieavtaler og planer er ikke dette noe vi dessverre kan uttale oss om, sier Bye til Oppegård Avis.

Store planer for området

Nylig har Oppegård Avis skrevet om naboeiendom i Lienga 4, som ble kjøpt av Statsbygg for 54 millioner kroner i juli 2021. Her skal det bygges check point til det nye regjeringskvartalet. Nybygget kan stå ferdig i 2026.

Det gamle Stabburet-bygget i Lienga 6-8 skal også utvides med et nytt lager- og kontorbygg på fire etasjer.

Det er også store boligplaner i området. Volvo-tomten i Mellomåsveien 1, som er på på drøye 57 mål, er i dag bebygget med et stort driftsbygg for Volvo Maskin og tilhørende infrastruktur og lagring av maskiner. I tillegg til 500-550 nye boliger er det foreslått å bygge en barnehage med fire til seks avdelinger, en ny dagligvarebutikk og en liten kafé.

Powered by Labrador CMS