MASTEMYR NÆRINGSPARK

FRA SKOG TIL REGJERINGSBYGG: Planområdet er på cirka 42.800 kvadratmeter i areal og ligger i Mastemyr næringspark på Trollåsen, mellom de to andre store næringseiendommene kjent som
FRA SKOG TIL REGJERINGSBYGG: Planområdet er på cirka 42.800 kvadratmeter i areal og ligger i Mastemyr næringspark på Trollåsen, mellom de to andre store næringseiendommene kjent som "Stabburet/Orkla" (Lienga 6-8) og "Ford/Volvo" (Lienga 2). Foto: Yana Stubberudlien

Her skal det bygges check point til det nye regjeringskvartalet

I begynnelsen av juli ble eiendommen Lienga 4 på Mastemyrsolgt til Statsbygg for 54 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

– Her skal det etableres et check point" eller et kontrollsenter for all post og varer som skal til det nye regjeringskvartalet, bekrefter Pål Weiby, kommunikasjonslederen for byggherreavdelingen i Statsbygg.

Om nytt regjeringskvartal

  • Terrorangrepet i regjeringskvartalet 22. juli 2011 medførte at åtte mennesker ble drept, flere hundre mennesker skadet, og flere bygninger fikk betydelige skader og kunne ikke brukes.
  • Det nye regjeringskvartalet bygges opp mellom Akersgata og Møllergata.
  • Gjenoppbyggingen startet i januar 2021.
  • Byggetrinn 1 skal etter planen ferdigstilles i 2025-2026.
  • Høyblokken rehabiliteres til slik den var i 1958, og det bygges to nye bygg, A-blokken og D-blokken.
  • Kostnadsrammen for første byggetrinn er 20,5 milliarder kroner.

Lienga 4 ligger i Mastemyr næringspark på Trollåsen, mellom de to andre store næringseiendommene kjent som "Stabburet/Orkla" (Lienga 6-8) og "Ford/Volvo" (Lienga 2). Planområdet, som er er på cirka 42.800 kvadratmeter i areal, har per i dag ingen bygninger.

LIENGA 4: Planområdet er på cirka 42.800 kvadratmeter i areal og ligger i Mastemyr næringspark på Trollåsen, mellom de to andre store næringseiendommene kjent som "Stabburet/Orkla" (Lienga 6-8) og "Ford/Volvo" (Lienga 2).
LIENGA 4: Planområdet er på cirka 42.800 kvadratmeter i areal og ligger i Mastemyr næringspark på Trollåsen, mellom de to andre store næringseiendommene kjent som "Stabburet/Orkla" (Lienga 6-8) og "Ford/Volvo" (Lienga 2).

Skal stå ferdig i 2026

– På kontrollsenteret vil all post og varer som skal til regjeringskvartalet bli kontrollert. Dette for å hindre at uønskete varer eller innhold i post kommer inn til regjeringskvartalet. Senteret vil også kontrollere varebiler som skal levere varer til private virksomheter som er nabo til regjeringskvartalet, sier Weiby.

Statsbygg er allerede i gang med planleggingen av dette kontrollsenteret, ifølge Weiby, men han påpeker at byggestarten ligger et par år frem i tid.

– Kontrollsenteret planlegges ferdigstilt i 2026, sier kommunikasjonslederen.

Videre får vi vite at det ikke ennå er avklart hvor mange ansatte som skal jobbe i de nye lokalene når prosjektet er ferdigstilt.

DET NYE REGJERINGSKVARTALET: Det nye regjeringskvartalet bygges opp mellom Akersgata og Møllergata. Illustrasjonen viser hvordan Johan Nygaardsvolds plass kan se ut i det nye regjeringskvartalet om fem år. Foto: Statsbygg / Team Urbis
DET NYE REGJERINGSKVARTALET: Det nye regjeringskvartalet bygges opp mellom Akersgata og Møllergata. Illustrasjonen viser hvordan Johan Nygaardsvolds plass kan se ut i det nye regjeringskvartalet om fem år. Foto: Statsbygg / Team Urbis

19 millioner på tolv år

For drøye to år siden skrev Oppegård Avis om omreguleringsprosessen for Lienga 4. Forrige grunneier av Lienga 4, Ferd Eiendom AS, sikret seg tomten for 35 millioner kroner i 2009 og solgte den for 54 millioner kroner den 7. juli 2021.

I 2019 ønsket de å utvikle Lienga 4 med kontor-, industri- og lagerlokaler, og parkeringsplasser med offentlig samferdselsinfrastruktur. Som følge av disse planene, som har vært aktuelle frem til sommeren i år, skulle det bygges et nytt kontor- og næringsbygg på opptil fire etasjer.

TO TIL FIRE ETASJER: Slik skulle bygget se ut, ifølge planforslaget fra 2019. Konseptskisse/3D: ARCASA arkitekter, BLR
TO TIL FIRE ETASJER: Slik skulle bygget se ut, ifølge planforslaget fra 2019. Konseptskisse/3D: ARCASA arkitekter, BLR

– Skal dere gjennomføre det allerede planlagte bygget eller skal dere bygge noe nytt?

– Vi kjenner til at forrige eier hadde planer for tomten i samarbeid med en annen aktør. Disse planene er nå ikke lenger aktuelle, sier Weiby.

Han sier videre at Statsbygg tenker å gjennomføre prosjektet innenfor den vedtatte reguleringsplan, og så ha en ordinær byggesaksprosess for det nye bygget som de tenker å bygge.

– Vi har allerede innledet en god dialog med kommunen om dette, sier Weiby.

100 til 200 varebiler per døgn

– Hvor mye trafikk kan man forvente når nybygget er i bruk?

– Dette er ikke utredet i detalj, men det er snakk om få kjøretøy per døgn, anslagsvis mellom 100 og 200 kjøretøy tur/retur per døgn. Det vil i hovedsak være snakk om varebiler og mindre lastebiler, sier Weiby.

– Ikke skjermingsverdig

– Flere innbyggere er også bekymret for at deres nye bygg kan være et potensielt bombemål/ terrormål, og at det ikke passer sammen som nabo i et godt etablert boligområde. Hvilke vurderinger som ligger i grunn for dette tiltaket?

– Lienga 4 ligger i et næringsområde med kontorer, lager og industri, og har ikke boliger som nabo. Nærmeste bolig ligger mer enn 200 meter unna og det er betydelige høydeforskjeller imellom. Det nye kontrollsenteret er vurdert å ikke være skjermingsverdig. I det ligger at senteret ikke vil ha et innhold eller bemanning som gjør det til et mulig terrormål i seg selv, sier Weiby.

Videre skriver han at i forkant av tomtevalget av Lienga 4, har det vært gjort et omfattende tomtesøk i Osloområdet, og vurderinger av tomters egnethet.

– Lokalisering i nærheten av Beredskapssenteret ble også vurdert i den sammenheng, men ble vurdert som ikke spesielt godt egnet, sier Weiby.

Fikk nytt busstopp i Lienga

Nylig har den nye rundkjøringen i Lienga blitt åpnet for gjennomkjøring.

Det har også blitt etablert et nytt busstopp for busslinje 83 i Lienga, med et overgangsfelt mellom busstoppene og to kantsteinsstopp, en i hver retning.

NYTT BUSSTOPP: Lienga har fått et nytt busstopp. Foto: Yana Stubberudlien
NYTT BUSSTOPP: Lienga har fått et nytt busstopp. Foto: Yana Stubberudlien

Utbygging vs. vern

Ifølge gjeldende reguleringen skal deler av Mastemyrbekken åpnes. Bekken, som ligger i dag i rør under eiendommen, skal åpnes langs Lienga fra eiendomsgrensen til Lienga 2 til Lienga 6.

SLIK SER DET UT: Slik ser det ut i midten av eiendommen i dag. Foto: Yana Stubberudlien
SLIK SER DET UT: Slik ser det ut i midten av eiendommen i dag. Foto: Yana Stubberudlien

Det er registrert kulturminner som to veifar og tufter etter husmannsplassen Lienga fra etter-reformatorisktiden. Disse skal ivaretas.

Samtidig ble det vedtatt at ett automatisk fredet kulturminne skulle fjernes. Sistnevnte er en hulvei (red. anm.: en gammel gang- og ridevei) som ligger midt i planområdet.

HULVEIEN: Hulveien strekker seg langs østsiden av kollen som ligger vest i reguleringsområdet. Veien er cirka 50 meter lang, en til to meter bred og cirka 0,2-0,3 meter dyp. Den er bevokst med granskog og enkelte løvtrær.
HULVEIEN: Hulveien strekker seg langs østsiden av kollen som ligger vest i reguleringsområdet. Veien er cirka 50 meter lang, en til to meter bred og cirka 0,2-0,3 meter dyp. Den er bevokst med granskog og enkelte løvtrær.

Den tidligere grunneieren, som mente at bevaring av hulveien og utbygging av næringseiendommen ikke var forenelig, og forslaget om fjerning av hulveien fikk støtte av tidligere rådmann og politikerne.

Powered by Labrador CMS