BLE FJERNET IGJEN: På bildet, som ble tatt onsdag 1. juni, ser du en ansatt i Rakkestad Marker Drift AS som fjerner den ikoniske epleskrott-taggen fra 1978 fra fjellveggen i Gamle Mossevei.

Derfor ble den kjente taggen fjernet

– Det er gjerne ulike oppfatninger av hva som har kunstnerisk verdi, og det er teknisk sett mulig å gi ulike kunstneriske utrykk et formelt vern, men det er ikke tilfelle her, sier byggeleder Vegar Larsen i Viken fylkeskommune om fjerning av den ikoniske epleskrott-taggen i Gamle Mossevei.

Publisert Sist oppdatert

Den ikoniske epleskrott-taggen ble malt våren 1978 av Skrotterussen, som var da avgangselever ved Oppegård videregående skole (heter nå Roald Amundsen videregående skole) som ville sette en signatur på fjellveggen i Gamle Mossevei.

Taggen, som siden den gang har blitt et landemerke i Oppegård, ble forsøkt fjernet mange ganger, også i 2019. Onsdag 1. juni ble den fjernet igjen.

SLIK SÅ DEN UT: Epleskrott-taggen ble malt i mai 1978 av Skrotterussen, som var elever på Oppegård videregående skole (nå Roald Amundsen videregående skole på Sofiemyr). De ville sette en signatur på fjellveggen.

Det var underentreprenør Rakkestad Marker Drift AS som fjernet taggen onsdag kveld. Det skjedde på oppdrag fra Vaktmesterkompaniet AS, som har driftskontrakt med Viken fylkeskommune.

Daglig leder i Rakkestad Marker Drift AS forklarte da til Oppegård Avis at epleskrott-taggen var registrert som et avvik og ble fjernet som følge av dette.

– Står fritt til å fjerne all tagging

Oppegård Avis har kontaktet Viken fylkeskommune i forbindelse med saken. Byggeleder Vegar Larsen i avdelingen Driftskontrakt 0203 Follo sier at som veieier det aktuelle området har fylkeskommunen ansvar for drift og vedlikehold av det, noe som blant annet omfatter fjerning av tekst og tegninger som ikke skal være der.

Om fjerning av epleskrott-taggen sier Larsen følgende:

– Det er gjerne ulike oppfatninger av hva som har kunstnerisk verdi, og det er teknisk sett mulig å gi ulike kunstneriske utrykk et formelt vern, men det er ikke tilfelle her. Viken fylkeskommune står derfor fritt til å fjerne alle former for tagging fra våre veianlegg, og det er nedfelt i kontraktene vi har med våre innleide entreprenører at de skal gjøre dette, sier han.

Det samme sier han gjelder også for Bevar Svartskog-taggen, som har blitt forsøkt fjernet mange ganger.

Les også: Fjernet Svartskogs mest kjente tagg

Bevar Svartskog-taggen

På spørsmålet om når det er planlagt å fjerne Bevar Svartskog-taggen, svarer bygglederen i Viken fylkeskommune ikke noe konkret, men presiserer følgende:

– Det er ikke vanlig at vi går inn og detaljstyrer hvor og når det skal ryddes opp, så i det daglige er det vår entreprenør som prioriterer hvor innsatsen skal settes inn. Jeg har derfor ikke noe entydig svar på dette spørsmålet. Taggefjerning er ikke noe jeg bestiller fra gang til gang. Det er en funksjonsoppgave hvor entreprenøren planlegger gjennomføringen selv, forklarer Larsen.

SYMBOLSK TAGG: Den over 20 år gamle taggen "Bevar <3 Svartskog <3", malt på betongmuren i Sandvabakken med budskapet om å bevare Svartskog, ble fjernet av Statens vegvesen torsdag 4. juli 2019. Dagen etter kom en ny tag på plass.

– Utenfor vår kontroll

Flere av våre leserne ble veldig opprørt da de leste om fjerning av epleskrott-taggen i et innlegg på vår Facebookside onsdag forrige uke. Reaksjonene var mange og til dels kraftige. Noen av innbyggerne har skrevet at de oppfatter fjerningen av taggen som trist og historieløst, mens andre har oppfordret russen til å "tagge" epleskrotten opp igjen.

– Vi kan selvsagt ikke se bort ifra at noen vil se det som en utfordring å reetablere det som er fjernet, men dette ligger jo utenfor vår kontroll. Vi håper at de som står bak i stedet kan komme til enighet med andre grunneiere som ønsker dem velkommen, sier Larsen.

– Stiller overordnede krav

Det har også blitt påpekt av våre lesere at det var svært kort avstand fra epleskrott-taggen til Gjersjøen, som er en drikkevannskilde for over 40.000 innbyggere i Oppegård og Ås. Siden taggen ble fjernet veldig raskt, ble det stilt spørsmål om bruk av kjemikaler ved drikkevannskilden og kravene som stilles i forbindelse med dette.

"Det må ha vært brukt temmelig kraftige kjemikaler for å oppnå dette resultatet på så kort tid", skrev en av leserne bekymret.

Vegar Larsen har ikke svart noe konkret på våre spørsmål rundt dette, men han understreker at krav til helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas ved alt arbeid på Vikens veianlegg, blant annet ved fjerning av ulike former for tekst og tegninger.

– Heller ikke her detaljstyrer Viken fylkeskommune vår innleide entreprenør, men vi stiller overordnede krav til deres utførelse av arbeidet, slik at de må vurdere hva som er en trygg framgangsmåte i det enkelte tilfellet, sier han.

Oppegård Avis har bedt fylkeskommunen om å oversende oss informasjon om hvilke konkrete krav som stilles til bruk av kjemikaler ved drikkevannskilden. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Powered by Labrador CMS