Kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september

OVERLEVERTE TIL BIBLIOTEKET: Bibliotekar Hilde Sjølset, første ordførerkandidat (Ap) Hanne Opdan, Sissel Sørensen Bye fra Norges Blindeforbund og initiativtaker til prosjektet, Eva Rogneflåten.
OVERLEVERTE TIL BIBLIOTEKET: Bibliotekar Hilde Sjølset, første ordførerkandidat (Ap) Hanne Opdan, Sissel Sørensen Bye fra Norges Blindeforbund og initiativtaker til prosjektet, Eva Rogneflåten.

Laget valgprogrammet sitt i blindeskrift og digitalt

Nordre Follo Arbeiderparti har laget kommuneprogrammet sitt også i punktskrift (blindeskrift) og digitalt (lydfil). Sammen med en representant fra Norges Blindeforbund overleverte de dokumentet i tre formater til Oppegård bibliotek fredag 9. august.

Publisert

Etter hva vi erfarer er vi de eneste i Follo og en av få i landet som har gjort dette. For oss er tilgjengelighet og universell utforming viktig. At vi nå har programmet digitalt og med punktskrift er en viktig tilrettelegging i dette arbeidet, sier Hanne Opdan, første ordførerkandidat (Ap) for Nordre Follo kommune.

Hun oppfordrer de andre partiene lokalt og i hele landet til å gjøre det samme.

I TRE FORMER: Nordre Follo Arbeiderparti har laget kommuneprogrammet sitt også i punktskrift (blindeskrift) og digitalt (lydfil).
I TRE FORMER: Nordre Follo Arbeiderparti har laget kommuneprogrammet sitt også i punktskrift (blindeskrift) og digitalt (lydfil).

For meg er det viktig med involvering samt å lytte til innbyggere, lag og foreninger. Jeg vil fortsatt jobbe for et sterkt lokaldemokrati og en kommune som utvikles på innbyggernes premisser. Det er viktig med god informasjon ut og bred involvering i beslutningsprosesser. Det at vårt program nå er tilgjengelig digitalt og med punktskrift gjør det lettere tilgjengelig, sier Opdan, som er ordfører i Ski kommune i dag.

Hun sier at i Ski kommune har hennes parti i denne perioden vært opptatt av et levende lokaldemokrati.

Vi er opptatt av mer offentlighet, et bredt og løpende informasjonsarbeid om hva som skjer i kommunen. Det er viktig å inkludere innbyggerne i fellesskapet. Jeg vil jobbe for at det blir en standard, hvor alle partiers program gjøres lettere tilgjengelig for flere. 

Enkelt og tilgjengelig for alle

Nordre Follo Arbeiderparti har laget kommuneprogrammet sitt i punktskrift (blindeskrift) og digitalt (lydfil). Sammen med Norges Blindeforbund overleverte de kommuneprogrammet i tre formater til Oppegård bibliotek ved bibliotekar Hilde Sjølset fredag 9. august.

– Ikke alle blinde eller svaksynte har tilgang til leselist (red. anm: En taktil presentasjonsenhet til en datamaskin for blinde eller svært svaksynte, hvor teksten som vises på en dataskjerm blir framstilt som punktskrift, som kan leses med fingertuppene), men når vi nå har programmet både i punktskrift og opplest digitalt, så er det enkelt og tilgjengelig for alle, sier initiativtakeren til prosjektet, Eva Rogneflåten (54).

54-åringen er medlem i Ap lokalt og bor på Kolbotn. Som tidligere leder av kommunalt råd for funksjonshemmede i Oppegård har hun jobbet mye med universell utforming og inkludering.

Det var tidligere i vår at Rogneflåten kontaktet Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek i Oslo for å få laget Aps kommuneprogram i punktskrift og digitalt. 

Tjenesten er gratis for folk som har behov for dette, men produksjonstiden tar tid, sier Rogneflåten.

Bør være et standard

Enkelte partier har partiprogrammene sine i lydversjon, men jeg har aldri før sett et partiprogram i punktskrift. Det er flott at noen har tenkt litt lengre for å gjøre det enklere for flere målgrupper, sier bibliotekar Hilde Sjølset, og takker Ap for bidraget som kan lånes nå på biblioteket.

Sissel Sørensen Bye (51) fra Tårnåsen er sterk svaksynt. Hun ser bare fem prosent og kan ikke lese vanlig skrift uten hjelpemidler. Som styremedlen i Norges Blindeforbund Akershus er hun opptatt av at folk som henne blir likestilt med alle de andre, også på informasjon.

Det bør vedtas et standard på lokalt og nasjonalt nivå, slik at informasjon blir tilgjengelig i flere formater. Det er viktig for både demokrati og medvirkning, sier hun.

Vil vurdere ved neste valg

Helge Marstrander (H) sier Høyre mener det er viktig at så mange som mulig kan sette seg inn de forskjellige partiprogrammene før valget.

Det er derfor positivt at Ap velger å tilgjengeliggjøre sitt program i punktskrift, sier Marstrander, som står på femte plass på listen.

Han sier Høyre har valgt å tilgjengeliggjøre programmet på sine nettsider som støtter moderne talesyntese.

Ifølge vår egen kandidat, Arild Hagen, som jobber for Blindeforbundet, er det en god løsning da det er langt fra alle blinde og svaksynte som leser punktskrift, men vi ser gjerne at Høyre i fremtiden får programmet i punktskrift som et suplement. Å tilby programmet i punktskrift er noe Høyre vil vurdere ved neste valg, sier Marstrander.